Generalforsamling 29. marts 2012

I Metalhuset Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent: Henning Pedersen blev valg som dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet i henhold til vedtægterne. 2. Formandens beretning. På vegne af bestyrelsen fremlagde næstformand Kurt Hansen beretningen: Vi er nu kommet et stykke ind i 2012. 2011 har været et år på godt og ondt. Vi […]

Generalforsamling 24. marts 2011

I Metalhuset Dagsorden ifølge vedtægterne. I forbindelse med udsendelse af indkaldelse med dagsorden, blev der henvist til at kontingenten betales inden den 24. marts 2011 1. Valg af dirigent: Henning Pedersen blev valg som dirigent. 2. Formandens beretning. På vegne af bestyrelsen fremlagde næstformand Kurt Hansen beretningen. Kurt henviste til den skriftlige beretning, der var udsendt […]

Generalforsamling 25. marts 2010

I Metalhuset Dagsorden jævnfør vedtægterne 1. Valg af dirigent: Valgt blev Henning Pedersen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamling var varslet i henhold til vedtægterne. 2. Formandens beretning. Da formanden havde forfald aflagde Næstformanden Kurt Hansen bestyrelsens beretning. Næstformanden kunne berette, at det havde været et travlt år med mange aktiviteter på beddingen. Tirsdagsholdet var blevet færdig […]

Generalforsamling 26. marts 2009

I Metalhuset 1. Valg af dirigent: – Henning Pedersen blev valgt. Henning foreslog, at vi holdt et minuts stilhed til minde om afdøde Ib Bjørn Poulsen. 2. Formandens beretning. I formandens fravær var det næstformand Knud Erik Andersen, der aflagde bestyrelsens beretning. Han fortalte, at han var blevet kastet ud i opgaven, efter Bent Børge afleverede […]

Generalforsamling 27. marts 2008

I Metalhuset Dagsorden jævnfør vedtægterne 1. Valg af dirigent: – Henning Pedersen blev valgt. 2. Formandens beretning. i formandens fravær aflagde næstformand Bent Hansen bestyrelsens beretning. Han startede med at henvise til den skriftlige beretning i seneste nummer af vores nyhedsbrev. Den mundtlige beretning drejede sig fortrinsvis om fire områder: Gnisten, hjemmesiden, medlemmerne og MHF. Arbejdet […]