JULEFROKOST den 7 December 2023

VHS Julefrokost d. 7 december 2023.

Der afholdes Julefrokost på Beddingen torsdag d. 7 december kl. 12.00

Maden får vi fra Føtex!

Menuen består af:

– Marinerede sild med løgringe og karrysalat

– Fiskefilet med remoulade og citron

– Ribbensteg med rødkål

– Glaseret skinke med grønlangkål

– Leverpostej med stegt bacon og champignon

– Risalamande med kirsebærsauce

– Brød fra egen bager og smørbart

Pris: 150 kr. som betales ved tilmelding til Finn Larsen

Sidste frist for tilmelding er d. 30  november!!!

Bestyrelsen i VHS.

VHS Besøg på EUC-Nord den 19-10-2023

VHS besøg på EUC – Nord

Torsdag d. 19 oktober 2023 kl. 09.00 på Håndbækvej 50.

Vi har lavet aftale med Jan Caspersen, som er underviser på Autoudviklingscentret, om en rundvisning og demonstration både i Auto og Maskinværkstedet samt skibsmotorværkstedet og Undervisningsskibet.

Vi starter med morgenkaffe og orientering om stedet, hvorefter vi bliver vist rundt.

Vi forventer, at det tager ca. 2 timer.

Tilmelding senest d. 12 oktober til Thorkild Carlsen.

Tur til Maskinrummet i Skagen den 7 september 2023

VHS besøg i ” Maskinrummet”, Jollevej 4 i Skagen d. 7 september 2023.

På Maskinrummet formidles og bevares maritim- og motorhistorie, så der kan skabes interesse(r) for nye samt ældre generationer.

Maskinrummet består af over 500 motorer der alle har været anvendt til forskellige formål i søfart, landbrug og industri. Der er samlet flere end 180 forskellige motorfabrikker fra forskellige lokaliteter, primært fra Skandinavien, men også fra udlandet – også afhentet fra udlandet: Holland, Tyskland, England, Østrig osv.

Man vil derudover også kunne opleve en kæmpe samling af veteran køretøjer, over 1500 maritime- og landbrugs effekter, over 50 model- og 300 flaskeskibe.

Vi planlægger at tage med enten toget- eller køre selv, og fylde bilerne op. Vi mødes ved indgangen til Maskinrummet kl. 10.30. De der kører i bil mødes på Beddingen kl. 09.30, og fylder bilerne op. Vi regner med ca. 2 timer på museet. Vi spiser vores medbragte smørrebrød I Metal huset, Hvor Metal giver øl og sodavand på Mosegårdsvej 14. Der er ca. 3 km fra ”Motorrummet”.

Prisen for det hele er 150 kr. som betales ved tilmelding til Erik Rønnest. Mobil Pay : 951392 eller kontant.Tilmelding og betaling senest d. 1 september til Erik Rønnest.

Tur til Jørn Poulsen i Hals 17 August 2023

Jørn Poulsen fra Hals, har inviteret VHS- medlemmer til at besøge sit lille Paradis i Hals Torsdag d. 17 august kl. 10.30.

Jørn er lidt af en tusindkunstner, og kan se noget i ting, som vi andre ikke kan se. Han har anskaffet sig mange maritime ting, som han har fået mange spændende ting ud af,- og det vil han gerne vise os. Han har også købt flere af vores ting på Beddingen.

For de der har lyst er der morgenkaffe og rundstykker på Beddingen inden vi kører!

Vi laver samkørsel fra Beddingen kl. 09.30,- og vi mødes neden for Skansen i Hals, og kører derfra samlet ud til Jørn.

Vi tager smørrebrød med, som vi indtager ved Jørn, hvor der også er mulighed for at købe øl og vand.

De der vil ligge bil til, tilmelder sig til Thorkild,- så vi kan få bilerne fyldt op. Dem i bilen afregner med chaufføren.

Pris for deltagelse og smørrebrød er 50 kr.

Sidste frist for tilmelding er mandag d. 14 august til Thorkild.

Bus turen til Horsens industri museet 8 juni 2023

VHS busturen til Industri Museet i Horsens d. 8 juni 2023 forløb planmæssigt.

Vi startede fra Beddingen kl. 07, og det var tidligt for mange, men alle var mødt til tiden, og morgenbrødet blev købt på vejen ved Birck. Det blev indtaget ved rasteplads Himmerland, idet det var nemmere, end hvis det var i bussen.

Lidt forsinket til museet blev vi modtaget af vores rundviser, – som ikke var den bedste, som vi har haft!

Det er et meget stort museum, og der er rigeligt at se på.

Der blev kørt med motorer i maskinhallen, hvor der også var en gammel en cylindret Alpha glødehoved motor. Væverimaskinen blev også startet. Efterfølgende var der mulighed for at se træskomaskinen, smedjen – trykkeriet hvor man kunne tage nogle af tryksagerne,- og vi fik en snak med en af de frivillige,- og det samme var tilfældet i skolen, hvor møbler og inventar, hvor møbler og inventar var ved at blive smidt ud, da der blev bygget ny skole. Banken var som at se Frederikshavn Bank for mange år siden,- med pulte og de gamle regne og skrivemaskiner,- for ikke at tale om de gamle kolonnebøger ført med håndskrift. For at komme i lære i banken, skulle man have realeksamen,- og både forældrenes og bedsteforældrenes økonomi skulle godkendes.

Vi så boligen fra 1955, og den tidslomme kunne vi sagtens genkende. Boligen fra 1975 var desværre lukket pga. renovering.

Efterfølgende stod den på Dansk Bøf og nye kartofler på Korning kro.

Det var en god og fornøjelig tur for deltagerne!

Thorkild

Minigolf på Hedebo Camping 24-5-23

Minigolf turneringen på Hedebo Camping d. 24 maj 2023, var som sædvanlig en rigtig god dag med høj solskin, og godt humør.

Knud Erik havde dækket op på 1 salen med udsigt ud over Kattegat, og der blev serveret kaffe og morgenbrød, og en lille en til at dulme nerverne inden start.

Vi blev delt op i 5 grupper, og der var som sædvanlig præmie til puljevinder og en trøstpræmie.

Puljevindere blev:

Jens Hummel,- Leif Schmidt, – Bo Davidsen, – Thorkild Carlsen, – Erik Rønnest.

Trøst præmie til:

Flemming Schou, – Lasse Bouet, – Knøsen, – Poul Nielsen, – Jens Sund, –

Tak til Knud Erik,- og alle deltagerne!

VHS inviterer på Bustur til Industrimuseet i Horsens.

Torsdag d. 8 juni 2023.

VHS inviterer på Bustur til Industrimuseet i Horsens.

Torsdag d. 8 juni 2023.

Vi starter fra Beddingen kl. 07.00.

Der bliver serveret morgenbrød i bussen,- og måske en lille en.

Der er rundvisning på museet kl. 10, hvor de starter nogle af motorerne op. Derefter rundvisning i de mange museumsrum.

Det er et Industrimuseum, med Tekstilfabrik, Motor samling,- Trykkeri,- Træsko fremstilling,- Bank,- Skolestue og meget mere!

Der er 2 boliger en fra 1955 og en fra 1975, – så der er meget nostalgi!

Efter museumsbesøget spiser vi på Korning Kro.

Vi forventer at være hjemme mellem kl. 17 og 18.

Prisen for alt dette er 250 kr, som betales ved tilmelding, som er senest d. 1 juni til Finn Larsen.

Pbv. Jørn og Thorkild.

Referat Generalforsamling i værft historisk selskab den 23 Marts 2023

Torsdag den 23. marts 2023 kl. 12.00.

Vi begyndte mødet med at holde 1 minuts stilhed, for at mindes Kurt Hansen, som døde den 12. december, 2022. Kurt Hansen var med til vores julefrokost den 08. december, og da var der ikke noget at mærke på Kurt.

Efter mindestunden, foreslog Thorkild Carlsen Henning Pedersen til dirigent, hvilket Henning sagde ja til. Henning oplæste dagsordenen, og gav  derefter ordet til næstformand Thorkild Carlsen, som læste beretningen for det forløbne år. Efter Thorkilds beretning, blev der afstemning om den, og den blev godkendt. Efter beretningen, gav Henning ordet til den nye kasserer, Erik Rønnest, som oplæste det første regnskab i hans job som kasserer. Efter afgivelse af regnskabet, redegjorde Erik for budgettet for det nye år. Regnskab og budget , blev ved afstemning godkendt. Så var vi nået frem til valgene, og det var hurtigt overstået, idet næsten alle valg var genvalg. Orla Rasmussen blev valgt til revisor, og Finn Bergmann blev valgt til revisorsupleant. Da der ikke var nogle indkomne forslag, takkede Henning Pedersen for god ro og orden, og så gik vi over til næste punkt, som var spisning. Maden bestod af Skipperlabskovs,med alt tilbehør, samt en gratis øl til hver.

Alt ialt en rigtig god generalforsamling, med god stemning og snak.

Tage Jacobsen, sekretær.

Bestyrelsens Beretning for 2022 Generalforsamling i VHS den 23 Marts 2023

Bestyrelsens beretning for 2022.

Vi har desværre haft et dødsfald, idet Kurt Hansen døde pludselig d. 12 december. Det var uvirkeligt, idet mange af os, var sammen med Kurt til julefrokosten d. 8 december. – Jeg vil bede jer om at rejse jer, og holde 1 minuts stilhed. Ære være Kurt`s minde.

2022 var det Corona frie år

Der er sket meget i det forgangne år. Der er fremstillet og monteret nye plove på beddingsvognene. Der fremstillet og monteret 2 nye vinduespartier i Maskinværkstedsbygningen.

Der er etableret en ny el shop, så elektrikerne kan have alt deres grej, og mulighed for at reparere de mange el ting , som de får ind.

Der er lavet ny LED belysning og installation i Maskinværkstedet og ny HPFI relæ.

Der er lavet et kæmpearbejde på Nordbeddingen, Hvor Kurt Hansen og Poul Bjørnager, har lagt rigtig mange timer, efter haveriet, og der er lavet nyt hydrauliksystem af Hytek.

Dore`har aldrig sejlet så meget som i 2022, selv om det måske ikke siger så meget.

Det går støt fremad med Bundgarnsjollen,-og svedekisten har været i brug.

Vi har fået 3 nye medlemmer på arbejdsholdet tirsdag ,Leif, Allan, og Finn, 2 elektrikere og en tømrer.

Vi havde en velbesøgt Generalforsamling d. 24 marts, som forløb planmæssigt.

Vi har haft et spændende foredrag med Hans Munk 7 april. Vi fik rejsen fra naturhavnen i 1500 tallet, til det vi har nu, hvor Hans havde fulgt bygningen af den nye havneudvidelse tæt på.

Der var den traditionelle Minigolf på Hedebo d. 19 maj, med 25 tilmeldte og alle med godt humør.

Så havde vi en bustur til Struer d. 2 juni, hvor vi besøgte Nordvestjysk Fjorkultur, som er på Unescos Verdensarvs liste for klinkbyggede både. De har 15 klinkbyggede både, som de løbende har fået doneret, og gjort fint i stand, og bliver sejlet med om sommeren. Det bemærkelsesværdige er, at der er ingen af dem som er udlært skibstømrer, og det er imponerende, hvad de har udrettet med de både.

Der var en hyggelig sommerafslutning d. 16 juni i den grå hal.

Der var bustur til Håndværkerhuset i Aalborg d. 28 september

Som har til huse i et stort bindingsværkshus fra 1625. Der er 5 forskellige

aktive værksteder, som drives af pensionerede håndværkere.

Så har der været de traditionelle Mandespisning og juleafslutning.

Vi har på en ekstraordinær generalforsamling d. 24 november, fået valgt en ny kasserer idet Henning mente det var tiden,- og vi er glade for at Erik Rønnest ville træde til, og han har gjort det rigtig godt.- Der skal lyde en stor tak Til Henning, som har udført et kæmpe arbejde i mange år.- og han har været god til at holde på pengene, hvilket i kan se, når vi kommer til regnskabet.

Vi har en god økonomi, og der er planer om flere arrangementer frem til sommerferien. – Hjertestarter kursus,- Minigolf,- Tur til Industrimuseet i Horsens mm.

Der skal lyde en stor tak til bestyrelsen, og de mange medlemmer, som laver et kæmpe arbejde for at vi har det så godt i VHS, og får lavet så meget arbejde hernede til gavn for alle brugerne.

Indkaldelse til Generalforsamling i værft Historisk selskab torsdag den 24. marts 2022 kl. 11.00, Beddingen, Langerak 70.

Generalforsamling Værft Historisk Selskab

Beddingen, Langerak 70

Torsdag den 24. marts 2022 kl. 11.00

Tilmelding vedr. generalforsamling 22644076

Dagsorden:

  1. Dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab
  4. Budget for 2022, fastsættelse af kontingent.
  5. Indkommende forslag. evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde inden 14 dage før generalforsamlingen.
  6. Valg formand. Jørn Larsen
  7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt suppleant. På valg Leif Smidt – Frank Mørch – Finn Larsen. suppleant: Jørgen Jørgensen.
  8. Valg af revisor: På valg Kurt Hansen. suppleant: Orla Rasmussen
  9. Eventuelt. Bestyrelsen

Kontingent betales inden den 20. marts 2022.

Bestyrelsen vil være vært ved et mindre traktement.

Nødvendig med tilmelding til generalforsamlingen.