Den letteste måde at transportere store mængder gods er på vandet. Helt tilbage til stenalderen har mennesket bygget både for at kunne transportere flere vare end de selv, eller deres husdyr kunne bære. Den dag i dag, er Danske rederier førende i verden.

Indtil jernbanen dukkede op i midten af 1800 tallet, var skibstrafikken nærmest enerådende og man sagde at vand forbandt, mens land adskilte. Endnu i dag findes der flere af “havets husmænd”, som med hjælp fra en enkelt eller to besætningsmedlemmer eller en medhjælpende hustru sejler de indre Danske farvande tyndt.

Den første beskrivelse af et skib er Noahs Ark, og de første tegninger af skibe fandtes i de Ægyptiske Pyramiders gravkamre. I Danmark har man fundet stammebåde fra stenalderen, og tegninger af skibe på Helleristninger i Bohuslen i det nuværende Sverige.

Den første egentlige båd er fundet i Nydam mose og Hjortespring i Sønderjylland, hvorefter det begynder at gå stærkt efterhånden som vi kommer op i Vikingetiden. Herfra kender vi det første værft ved Fribrødre Å på Falster og de første tegninger af skibsbyggere og deres værktøj dukker op på Bayeux?tæppet.

Ud over Skuldelevsskibene fra Roskilde fjord er der dukket mange andre vikingeskibe op, som Ladby skibet på Fyn, og de Norske vikingeskibe fra Oseberg, Gokstad og Tune. Listen er lang og udvides hele tiden med nye fund. Senest er der dukket et skib op ved Aggersund.

Aggersundskibet og Sebbersundskibet danner sammen med koggerne fra Skagen og Kollereup samt vort eget Elling Å skib og Nordstrandsskibet overgangen til Middelalderen og ulmelandsfarten, der fik en stor betydning for Frederikshavn, og var årsag til at Harald Valdemar Buhl placerede sit værft netop i Frederikshavn. Skibsbyggerens opgave er at fremstille konstruktioner, som kan flyde på vandet, som er sødygtige og stærke, yder ringe modstand mod fremdrivning ved vind, damp eller anden drivkraft, vejer så lidt som muligt, er lette at manøvrere og indrettet så godt som muligt til den særegne brug, man agter at gøre af dem.

De første skibe blev bygget på sikre steder i forbindelse med naturhavne som ved Elling Ås udløb i Kattegat og Fribrødre Å, hvor arkæologerne det sidste sted har fundet rester efter skibsbygning. Handel og skibsbygning har formentligt fulgt hinanden, og mange af de første handelskystbyer, har sikkert haft en eller anden form for et skibsbyggeri. Desuden har der været adskillige små bådebyggerier langs kysten, hvor kystfiskerne fik bygget deres både.

Der findes ingen oversigt over, hvor der har været værfter langs de Danske kyster, og de lidt større både til fragt, som hørte hjemme i det gamle Fladstrand, er formentligt bygget på skibsbyggerier langs Hallandskysten. Det ved vi lidt om fra de gamle toldprotokoller, hvor flere af Fladstrands store skipperkøbmænd har importeret skibene fra den Svenske vestkyst.

Ud over statens værft Orlogsværftet, hvor der blev bygget krigsskibe, ved vi ikke meget om, hvor skibsbygningen har foregået før en gang i 1800 tallet, samtidig med at industrialiseringen begynder at sætte ind, og drivkraften ændres fra sejl til damp.

I 1802 søsattes det første dampdrevne skib på Clyde, og det første dampdrevne skib nåede København i 1819. Det første jernskib blev søsat i 1821, men først i 1839, blev det første søgående jernskib taget i brug. Det var tre år efter, at den svenske opfinder Ericsson opfandt skruen. I 1875 blev det første stålskib sat i søen, hvilket betød en enorm omvæltning for skibsfarten.

I Danmark søsatte det københavnske skibsbyggeri det første dampskib i 1830. Det var Frederik den VI. I 1854 søsatte Burmeister og Wain Hjuldamperen Hermod til Post & Telegrafvæsenet.

Da B&W begyndte produktionen af skibe i 1843 indledte de en vigtig epoke i Danmarks industrialisering. Skibsbygningen blev efterhånden en af de største valuta indtjeningskilder, og således en hovedhjørnesten i udviklingen af Danmark hen mod en moderne industrination.

Efter B&W gik der over 25 år før det næste værft så dagens lys. Det var værftet i Frederikshavn. Derefter fulgte i 1882 Helsingør skibsværft og maskinbyggeri A/S. I 1912 startede overingeniøren fra værftet i Frederikshavn Aalborg Værft A/S. To år efter åbnede Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S. I 1916 åbnede Nakskov Skibsværft og året efter Odense Staalskibsværft A/S, inden A/S Svendborg Skibsværft startede som den sidste af de store nye industriforetagender i 1926.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *