Indlæg af Værftshistorisk Selskab

Nordbeddingen repareres!

Det har været et stort arbejde, at reparere støtter og hydrauliksystemer efter uheldet med en kutter under ophaling. Der er lavet en del forstærkninger, og udskiftninger af hydraulikken, som i den grad trænger til udskiftning og eftersyn. Poul Bjørnager, Kurt Hansen og Jens Hummel, har udført et stort stykke arbejde, for at beddingen kan stå […]

Indkaldelse til Generalforsamling i værft Historisk selskab torsdag den 24. marts 2022 kl. 11.00, Beddingen, Langerak 70.

Generalforsamling Værft Historisk Selskab Beddingen, Langerak 70 Torsdag den 24. marts 2022 kl. 11.00 Tilmelding vedr. generalforsamling 22644076 Dagsorden: Dirigent Formandens beretning Regnskab Budget for 2022, fastsættelse af kontingent. Indkommende forslag. evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde inden 14 dage før generalforsamlingen. Valg formand. Jørn Larsen Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt suppleant. På valg […]

VHS nyt!

Bestyrelsen har holdt møde d. 1 februar, og i den forbindelse er det besluttet, at starte langsomt op. Vores torsdagsmøder starter op d. 3 marts, så velkommen tilbage igen. Der afholdes Generalforsamling torsdag d. 24 marts, med spisning. Der kommer opslag senere. Der bliver en bustur til Struer d. 2 juni. Det er et besøg […]

Nyt fælles Motorfundament!

Det skrider godt fremad, med fremstillingen af det fælles motorfundament til småmotorerne. Der er foreløbig fastgjort 3 motorer, og flere er på vej. Det er meningen, at vi skal kunne køre med motorerne, når vi har åbent hus mm.   TC

Vestgavlen er snart færdig!

Det skrider godt fremad med vestgavlen på den øverste sektion. Vinduer og dør er monteret, så nu mangler der beklædningen, som der er startet på. Der skal også monteres nye sternbrædder og underbeklædning. Vi har været nødt til at leje et professionelt stillads til en billig penge. I vores alder skal vi være forsigtige, når […]

Så har der igen været afholdt Minigolf på Hedebo Camping!

Torsdag d. 27 maj blev den årlige Minigolf turnering afviklet, med 27 tilmeldte, men der var 3, som måtte melde afbud. Der var som sædvanlig højt humør, både ved morgenbordet, og under spillet, hvor smådrillerierne kom frem, især når kuglen røg i vandgraven, eller for mange slag. Jørgen Jørgensen havde af bitter erfaring, taget en […]