Referat fra generalforsamling i Værft Historisk Selskab torsdag den 22. marts 2018.

Referat fra Generalforsamling i Værft Historisk Selskab 2018

Generalforsamling Værfts Historisk Selskab. Torsdag den 30. marts 2017.

Referat fra generalforsamling i Værfts Historisk Selskab. Torsdag den 30. marts 2017 kl. 16.00 til kl. 17.30. Generalforsamlingen afholdt i Metalhuset. Håndværkervej 1, 9900 Frederikshavn.   Dagsorden: Valg af dirigent. Henning Pedersen foreslået og enstemmigt valgt. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og overlod ordet til næstformand Thorkild Carlsen. Formandens beretning. Beretningen afholdt af […]

Referat fra generalforsamling i Værft Historisk Selskab den 31. marts 2016

Referat fra generalforsamling i Værft Historisk Selskab torsdag den 31. marts 2016.docx

Generalforsamling 9. april 2015

I Metalhuset 1. Valg af dirigent: Henning Pedersen foreslået og valgt som dirigent. 2. Formandens beretning, fremlagt af næstformand Kurt Hansen. Den skriftlige del af beretningen findes i Værft Historisk Selskabs Nyhedsbrev fra marts 2015. Næstformanden udbyggede den skriftlige del af beretningen ved at fortælle lidt om en sjov episode ved åbent hus arrangementet om en […]

Generalforsamling 20. marts 2014

I Metalhuset Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent: Henning Pedersen foreslået og valgt som dirigent. 2. Formandens beretning, fremlagt af næstformanden. Startede med at takke for lån af Metals lokaler. Berørte de mange opgaver der har været gang i det forgangne år, bl.a. renoveringen af Gnisten. Dore, der også er i gang med lidt renovering […]