Turen til Hals d. 7 juni 2018

Jørn Poulsen fra Hals, havde inviteret VHS medlemmer ud til sit lille Paradis i Hals, og det var vi 24 som tog imod. Det var der ingen som fortrød – for Jørn er en fantastisk fortæller,- og så vender hans hænder rigtigt.

Han diskede op med sild, fiskefrikadeller og Johnssons fristelser, og snaps, øl og sodavand.

Vi fik en rundtur på hans store grund lige ned til Limfjorden, hvor han havde forvandlet en gammel slæbebåd til en dejlig hytte, ved at vende den på hovedet, og bygget et hus op omkring den, og efterfølgende fyldt den smagfuldt op med maritime rariteter. Der var selvfølgelig også et soverum, så man kunne overnatte. Forhuset og endnu en omvendt jolle, var lige så flotte, og ikke nok med det, for hjemme i boligen, som lå 300 m  fra grunden, havde Jørn endnu et stort rum med pejs, og mange spændende ting. Uden for huset viste han sine kunstneregenskaber i sten, hvor der var mange flotte formgivne sten, og andre figurer, med både lys og vand.

Jørn er udlært elektriker, og har sejlet både langfart,- og tilbragt mange år på boreplatforme. Det var i sandhed en oplevelse,- og så var vejret med os.

Efterfølgen havde Finn Bergman, som gammel medlem af Marineforeningen, fået dem til at åbne Marinestuen, som var et hyggeligt maritimt sted,- og hvor Jørn også havde haft en finger med.

En stor tak til Jørn, og Finn`s fætter “Polle”,- for en veltilrettet dag!

 

Thorkild

Med Gnisten til Fiskens dag i Strandby den 16. juni 2018.

Så kom den gamle skude på sin første “langtur” med VHS folk ombord. Alt er selvfølgelig relativt, der er godt 6 sømil til Strandby. Sejlturen foregik i det skønneste vejr, sol og ikke megen vind. Med på turen var Benny Christensen – Erik Rønnest – Frank Mørch. Der kunne sagtens have været plads til et par medlemmer mere under turen, men der var ikke flere, der havde meldt sig. Der var mange mennesker til Fiskens dag, og der var også nogle stykker der var interesseret i Gnistens historie. Erik Rønnest tog en del billeder, hvoraf  nogle kan ses på dette indlæg, desværre er der en fejl på vores hjemmeside, der gør at vi ikke kan vise flere fotoalbums, men billederne er klar til udgivelse, så når en sagkyndig har rettet hjemmesiden kan billederne forhåbentlig ses af alle. Håber vi får en sommer der gør, at flere kan komme med på tur. Fisketure og besøg på Hirsholmene kunne jo være nogle af mulighederne

Frank Mørch

19. juni 2018

Besøg på Maskinmesterskolen.

 

Den 19 april havde vi 24 medlemmer fra VHS et rigtig fint besøg på Makinmesterskolen.

Lars, som er lærer på skolen og John Gundestrup,- som er forhenværende lærer, er brødre,- og jeg må starte med at sige , at de gjorde det rigtig godt!- De startede i kantinen med at fortælle om skolen, og de mange uddannelser de dækker, og bagefter blev vi delt op i 2 hold.

Vi var inde i undervisningslokalerne, og snakkede både elever og lærer. Jørgen Jørgensen fik også fortalt, at han var med på det første hold på den nye skole. Der er dog sket meget både på undervisningen,- og på det teknologiske område.

Det var på alle måder et godt besøg, og stor ros til Lars og John for en fin fremvisning.

Thorkild

Bølgemaskinen Crestwing i Sæby d. 14/9 2017

Vi var knap 30 ude i Sæby for at se og høre om Crestwing bølgeenergianlægget, som er et halvskalaanlæg.

Ruth Bloom og Poul Bjørnager fortalte om anlægget, som startede som et mindre forsøgsanlæg her på Beddingen. Ruth gav en fyldig og meget interessant orientering om hele projektet, og de muligheder som bølgemaskinen kan bruges til. Det er ikke kun til strøm, men også brintfremstilling og rent drikkevand fra havvand og meget mere. Deres system er hydrodynamisk, og langt mere effektivt end de anlæg, som udelukkende beror på skubbet fra bølgen. Dette anlæg kan producere ca. 1 mio kWh pr år i danske farvande.- Problemet pt er af økonomisk art,- så den kan blive søsat, og komme i drift, så de kan få data ud, så de kan komme videre med en fuldskala model.

/Thorkild

Besøg på Operativ Overvågningscenter d. 20 april 2017

 

Besøg på det tidligere KGM, nu Operativ Overvågningscenter.

Det er beliggende oppe ved kanonerne ved Bangsbo Fortet

Vi startede med morgenbrød på Beddingen kl. 09, inden vi tog op til (KGM)

OK Heinrich Evers, som er chef , gav en grundig og spændende orientering om deres arbejde . De overvåger hele det danske farvand, og registrerer alle skibe over en hvis tonnage. Er der skibe som er mistænkelige, eller udøver lidt mærkelig eller slingrende kurs, bliver de kontaktet, og yderligere tiltag kan være, at man sender et skib eller en helikopter ud for en nærmere undersøgelse. Det kan også være smuglere, som sejler ind til kysten eller havn, som man følger, og derefter giver besked til politi og told. De var også involveret i dramaet i Aalbæk for et par år siden.

Vi blev derefter delt i 2 hold til selve rundvisningen nede i den operative bunker, som er døgnbemandet.

Det er en spændende arbejdsplads, og vi fik en øjenåbner for, hvor godt de passer på os!

Så endnu et godt virksomhedsbesøg i VHS.

Thorkild

 

Året 2016 er ved at rinde ud!

Det har som sædvanlig været et godt år, med masser af veludført arbejde, – og et altid godt humør.

Det er medvirkende til, at vi har lyst til at komme på beddingen, og interesserer os for hinandens ve og vel.

Der er jo som alle kan se sket meget. Vi fik taget gulvet  i Munkebakkens gymnastiksal op, og transporteret til beddingen, og det blev starten til det nye møderum, som snart står færdig.

Nordlyset blev klippet i stykker, og fjernet med stort besvær. Gnisten fik sejl, og har været på prøvetur uden for havnen, og det gik fint. Dore` fik mast og sejl monteret,- og vi har haft et par fine sejladser, – og det bliver til endnu flere til næste år.

Der er monteret nyt plankeværk, og vi har fået fliser, som skal lægges til foråret. Nyt varmeanlæg er installeret, og meget andet arbejde er også blevet udført.

Det har ikke kun været arbejde det hele. Vi har haft foredrag, været på udflugt, spillet Mini Golf, holdt fester, – og så vores hygge torsdage, som kører det meste af året.

Bundgarnsjollen som vi har fået fra Aalbæk værft, bliver et af de store projekter i de kommende år.

Bestyrelsen vil gerne ønske alle en rigtig god jul og et godt nytår.

Thorkild Carlsen/ næstformand

Mandeaften på Beddingen den 27. oktober 2016.

19 medlemmer havde tilmeldt sig til aftenspisning, hvor menuen stod på gullasch. Det var Egon Arp og Thorkild Carlsen, der forestod madlavningen og retten var vellykket og fik ros af alle. Flemming Schou havde fremtryllet en god vin til rimelig pris, derudover var  der øl og vand til de kendte priser. Desserten bestod af en Irish coffee, som Henning Pedersen havde fremskaffet indholdet til uden brugerbetaling.

Det var en hyggelig aften , der nok tåler gentagelse. Der kan godt blive plads til flere medlemmer en sådan aften, der ud over god mad og drikke, er med til at styrke sammenholdet på tværs af “dagsholdene”, snakken og latteren var i hvert fald på plads fra starten.

Frank Mørch

2016-10-27-18-55-57 2016-10-27-18-56-21 2016-10-27-18-56-31 2016-10-27-18-56-48 2016-10-27-19-05-50 2016-10-27-18-55-51

Gamle Nitteværktøjer

20160312_122315

Turen til Hjallerup Mekaniske Museum

cimg1966 cimg1964 cimg1963 cimg1962 cimg1961 cimg1960 cimg1959 cimg1955 cimg1954 cimg1953 cimg1952

 

Vi havde en rigtig god tur til Hjallerup Mekaniske Museum d. 1 september. Der var som sædvanlig godt vejr, og de 21 deltagere fik set et flot museum, som var samlet og drevet af frivillige. Der var en stor samling af traktorer, biler, fly, motorcykler, knallerter, stationære motorer, radio og fjernsyn, og meget andet. Det var virkelig et besøg værd.- Som bonus kørte bussen ad østkystruten hjem, hvor vi havde et lille ophold på Aså havn.

En stor tak til Finn og Frank, for god mad og en godt tilrettelagt tur.

TC

Dødsfald i foreningen.

Børge Faldt døde d. 6 august efter kort tids sygdom.

Børge var et fantastisk menneske, næsten aldrig sur, og altid med et skælmsk smil på læben,- og så var han altid god for en historie. Børge arbejdede sammen med onsdagsholdet, og det vil være hårdt, at undvære ham på sin faste plads ved siden af Leif Schmidt, – og på vores torsdagsmøder, hvor han havde sin faste plads ved siden af Flemming. Børge arbejdede på “beddingen” lige til det sidste, og han var også fast på arbejdsholdet i “Kildelauget”.

Ære være Børge`s minde.

pbv.

Thorkild Carlsen