Det er lykkedes at samle en bestyrelse, som på såvel det skibstekniske og historisk faglige område har alle chancer for at løse opgaven på kvalificeret vis. Desuden er der i bestyrelsen personer, som vil kunne bidrage til at belyse værftshistorien ud fra et kultursociologisk/identitetsmæssigt perspektiv.

Fra april 2016 består bestyrelsen af følgende personer:

På det skibsfaglige/værftsfaglige område:

Fagforeningsformand Jørn Larsen, Dansk Metal. Formand.
Thorkild Carlsen. Næstformand.
Maskinarbejder Henning Pedersen. Kasserer.
Tidl. skibsbyggermester Leif Schmidt.
Elektriker Tage Jakobsen.
Skibstømrer Frank Mørch.
Maskinarbejder Finn Larsen.
Tillært skibsbygger Flemming schou.

Suppleant: Ole Lilleøre.

På det historisk faglige område:

Arkivar Erik Christensen, Bangsbo Museum og Arkiv.