Referat fra generalforsamlingen i VHS torsdag den 24. Marts 2022

Referat fra generalforsamling i Værft Historisk Selskab torsdag den 24. Marts 2022