Bestyrelsesmøde 23. april 2007

Tilstede: Torben Erikstrup, Ib B. Poulsen, Henning Pedersen, Bent B. Hansen, Erik S. Christensen, Leif Schmidt, Erling Sørensen og suppleant Knud E. Andersen. Afbud: Jørn Larsen, Cai Møller. Ikke mødt: Allan Olesen. Der blev oplyst at der er lagt Engelsk oversættelse ind på hjemmesiden. Der er ca. oversat 2/3 dele af vores nuværende hjemmeside. I […]

Generalforsamling 29. marts 2007

I Metalhuset Dagsorden jævnfør vedtægterne 1. Valg af dirigent: – Valgt blev Henning Pedersen. 2. Formandens beretning. Da Formanden havde forfald aflagde Næstformanden Bent B. Hansen bestyrelsens beretning. Denne var kort da sidste generalforsamling blev afholdt i November 2006. Næstformanden fremlagde på bestyrelsens vegne en ændring af terminen for betaling af kontingent. Til næste år vil […]

Generalforsamling 16. november 2006

I Metalhuset Dagsorden jævnfør lovene 1. Valg af dirigent: – Valgt blev Jørn Larsen. 2. Formandens beretning. Beretningen blev aflagt af Næstformanden Bent B. Hansen. Den mundtlige beretning koncentrerede sig om arbejdet med “Gnisten” som nu var flyttet på Frederikshavn Bedding. Her kan vi nu arbejde på den på de tidspunkter vi selv vælger, modsat tidligere […]

Generalforsamling 25. oktober 2005

I Metalhuset Dagsorden jævnfør lovene 1. Valg af dirigent: Cai Møller valgt. 2. Formandens beretning. To åbent hus arrangementer med tilhørende udstillinger lavet i samarbejde med Aktivhuset og Bangsbo Museum. Dette forgik der, hvor “Gnisten” bliver renoveret. Det første arrangement i en weekend i maj måned faldt sammen med det, der kaldes Historiens Dag. Dette betød […]

Bestyrelsesmøde 25. oktober 2005

I Metalhuset Dagsorden for Generalforsamlingen. Da formanden ikke kunne være tilstede, måtte Ib Bjørn Poulsen holde formandens beretning. Bestyrelsen godkendte regnskabet og foreslog kontingentet steg med 50 kr. om året. Referent Ib bjørn Poulsen.