John Larsen kommer d. 17 marts, og fortæller om Isbryderne.

John Larsen, som er pensioneret Maskinmester fra Isbryderne, kommer torsdag d. 17 marts kl. 09.30, og fortæller om Isbryderne og istjenesten, og om hvordan det er at bryde is, og livet ombord.

Han har film med, som vi også skal se.

 

TC

Kildelauget starter op igen i 2016

Bo Storm har forespurgt, om vi kunne tage traditionen med kildelauget op igen, idet det smuttede i 2015, hvor han var meget sent ude. Der er foreslået d. 23 juni, og det har vi accepteret.

Der kommer nærmere oplysninger senere.

TC

Status på Gnisten 2015 – 16.

Det blev jo ikke i 2015, at Gnisten kom ud på længere sejlture, men lidt sker der jo med renoveringen. Der er blevet opsat søgegelænder og mast og bom monteret med de tilhørende beslag. Monteringen af masten i august 2015 foregik ikke så problemløst, som man havde forventet. Vi sejlede med egen motorkraft over til pier II, hvor Hans Jørgen ventede med mobilkranen for at løfte masten om bord, men motoren havde det med at gå i stå, men til pieren kom vi dog med et par stop undervejs. Masten blev sat på plads uden de helt store problemer, men da vi skulle tilbage til træbroen var der i mellemtiden bleven kraftig vind, der blæste ind mod Beddingen, og da vi skulle til at lægge til, gik motoren i stå, hvilket resulterede i at vi nær havde kollideret med den foranliggende båd. Ole Lilleøre fik dog i sidste øjeblik genstartet motoren med fuld kraft bak, men så havde gearkablet sat sig fast, således vi fik en længere bakketur i havnebassinet for fuld skrue. Efter at have fået en forbrænding fra den varme udstødning på hånden fik Ole dog styr på kablerne og vi kom til kajs. Min bådshage røg dog i havnebassinet under episoden, Da bådshagen hang fast i Hydrobia under bestræbelserne på at holde Gnisten fri af dykkerbåden under bakketuren. En erfaring jeg gjorde under turen, er at Gnisten når den skal op til kølhaling, skal for synes med forror, da venderadiusen er alt for stor. Vagn Skoven har efterfølgende fremstillet en flydebar bådshage og lavet et par flagstænger til ror og mast. Calle har som sædvanligt lavet mange forskellige ting på Gnisten, bl.a. sammen med Jens og Kurt opsat søgelænder, monteret ekstra fendere på broen, sammen med mig monteret mast og bom. Har også fået bestilt sejl hos Studsgård. Sejlet fik vi den sidste dag inden julelukningen i december. Vi har prøveophængt sejlet og det ser ud til at passe. Maskin- og elafdelingen ved Ole Lilleøre og Jørgen Jørgensen er også i gang med bl.a. styregrej, installation af gear- og gaskabler, elinstallation. For at kunne fortsætte med foranstående aktiviteter, mente de to teknikere, at det var meget nødvendigt, at der blev monteret en bænk ud for motoren i styrbords side, der er jo i forvejen jo en bænk/køje i bagbords side. Jens (skibstømreren) fandt så træ og udmålte sædet, der blev færdiglavet af mig, da Jens skulle retur til Kolding , hvor han bor. Calle har efterfølgende slebet bænken med sandpapir nr. 180 og givet bænken en ordentlig omgang lak. Så skulle teknikerholdet kunne komme videre uden fysiske skader og få et behageligt arbejdsmiljø. Jeg håber vi i 2016 vil kunne gøre skibet sejlbart med både motor og sejl. Til sidst en tak til dem der har ydet en indsats vedrørende båden både praktisk og økonomisk.

Beddingen den 6. januar 2016

Skibstømrer

Frank Mørch

 

Velux – Fonden donerer 75000 kr til MHF.

MHF har ansøgt Velux fonden om støtte til ny energiforsyning til Beddingen, og vi fik en dejlig julegave på 75000 kr.- Der blev søgt om et større beløb, men vi er meget tilfredse, idet vi også får et energitilskud fra staten.

Det ansøgte beløb skal bruges til : Nyt Brændefyr,- 2 m3 Akkumuleringsbeholder,- Luft/Vand Varmepumpe,- Kalorifere på lager og maskinværksted,- varme i nyt mødelokale, og 2 stk Luft/Luft Varmepumper i tømmerværksted, som kun skal køre periodevis.

Projektet er lagt an på at vi selv skal installere!

TC

DORE`

Spidsgatteren DORE`fra 1934

Pensionist, Villy Olsen, tidligere skolelærer og skolepsykolog i Frederikshavn, har foræret MHF sin gamle flotte sejlbåd af typen spidsgatter til gengæld for, at vi vedligeholder og sejler i båden.
Langt om længe er det lykkedes at finde nogle gode folk fra VHS, som vil vedligeholde og sejle i båden. Folkene har dannet et bådelaug. Vi skal have talt med villy om bådens historie, hvorefter historien følger.
En stor tak til Villy.

TC

Virksomhedsbesøget ved Kofod og Christensen

12 nov. var vi 25 fra VHS på besøg hos maskinfabriken Kofod og Christensen. Jan Christian Jensen, som er værkfører, og har været ansat på fabrikken i 37 år, gav os en kort historisk orientering, om fabrikken og dens produkter, som er underleverandørarbejde i meget høj kvalitet. De er ISO – certificeret, og der er fuld kontrol fra råvarelager til færdig produkt.- Der er en fin blanding af gamle traditionelle og meget avancerede 5 aksede CNC maskiner, og fine slibemaskiner, hvor Henning Pedersen også var henne og klappe sin gamle slibemaskine.

Der er 40-45 ansatte, som alle arbejder på timeløn, og der har altid været mellem 5 og 10 lærlinge. Det er en flot og ren- og ryddelig virksomhed, som signalerer styr på tingene.

Henning, som havde arrangeret mødet, overbragte Jan et par flasker vin, og en stor tak for besøget,- og det skal siges, at der var meget snak, og der kom mange anekdoter og kommentarer fra os fra VHS.

TC

Vi har fået doneret et brugt Billardbord.

Jens Jørgensen fra Home, har doneret et brugt Billardbord med alt tilbehør.

Vi skulle selv hente det i Gærum d. 11 sept. Da vi kom derop viste det sig, at der var en mængde træ, borde og skabslåger, som bare skulle ryddes, og Poul som havde solgt huset gav os lov til at tage det vi kunne bruge. Så vi har kørt 5 læs til beddingen (Kenneth, Leif S. og Thorkild). Det er næsten lagt på plads, og vi er begyndt at rydde op på loftet, hvor det er planen, at der skal indrettes et mødelokale til billard mm.

Thorkild

Besøg på DENEX (“Krutten”) d. 17 september 2015

Vi var i dag på en velbesøgt rundvisning på ammunitionsfabriken DENEX ved Elling. Vi var 25 medlemmer, som blev budt velkommen af Ole Jacobsen, som er produktionstekniker,- og har en lang karriere på fabrikken. Vi startede med medbragt morgenbrød, og DENEX gav kaffen. Ole fortalte kort om virksomheden, og gennemgik sikkerhedsbestemmelserne for gæster.

De har på det seneste fået rigtig mange ordrer, og har taget en del medarbejdere ind, så de pt. er ca. 110 ansatte. Vi fik en fin rundvisning på virksomheden, og Ole forklarede de forskellige processer, og om maskinerne, og heldigvis kørte en stor del af dem,- og operatørerne forklarede gerne de mange spørgsmål.

Det var en lang gåtur, for bygningerne ligger meget spredt af sikkerhedshensyn. Det var et udbytterigt arrangement, og Finn Larsen takkede Ole Jacobsen for besøget, og overbragte et par flasker vin, som tak for besøget.

Thorkild Carlsen