Indlæg af Værftshistorisk Selskab

Bestyrelsesmøde 28. januar 2003

Tilstede var Formanden Erik Sørensen, Thorkild Vejen, Erik Christensen, Jørn Larsen, Carsten Meldgård, Leif Schmidt, Ib Bjørn Poulsen. Som gæst var Hans Munk Pedersen, Bangsbo-museet. Dagsorden: 1. Godkendelse af nyt bestyrelsesmedlem. 2. Handlingsplanen. 3. Eventuelt. Leif Schmidt godkendt som bestyrelsesmedlem i stedet for Vagn Randrup som ønskede at udtræde. Handlingsplanen blev diskuteret udfra den situation […]

Gnisten flyttes

Siden Værft Historisk selskab startede i oktober måned år 2000 er der foregået mange ting. Det var fra begyndelsen meningen at udgive en bog om værftet og dets folk, men ligesom Riget fattes penge, er det samme tilfældet hos os. Senere er det så blevet til at vi vil prøve at lægge historien ud på […]