Nu renoveres Gnisten

Det er vel omkring 3 år siden VHS blev opstartet, så det er vel på tide at give en lille orientering om, hvad der foregår og vil foregå.

Fra opstarten var det meningen at udgive en bog om værftet fra starten i 1870 og til lukningen med udgangen af 1999. Derefter har vi fået oprettet en hjemmeside, så vores medlemmer samt sponsorer kan se hvad pengene bliver brugt til, det har man da en rimelig ret til at vide. Vi har bare et problem, vi kan ikke få tekster og billeder hurtigt nok på hjemmesiden på grund af manglende erfaring på dette punkt.

Vi har et projekt – “Gnisten” – kørende, det går i store træk ud på at få båden til at sejle igen. Dette ser nu ud til ville lykkes i samarbejde med en flok unge mennesker fra Aktivhuset, samt sponsorer af træ til skibet.

Herved kunne de unge mennesker måske lære lidt om de forskellige håndværk og samarbejde i al almindelighed på en arbejdsplads, ja hvem ved, måske ligefrem prøve at tage en uddannelse indenfor det maritime.

I forbindelse med renoveringen af “Gnisten” vil der blive holdt nogle åbent hus arrangementer, så alle kan komme og se hvad der foregår, men mere herom senere.

VHS agter også at udgive et medlemsblad, det første er tænkt udgivet november 2004.

På vegne af VHS – næstformand Bent Jensen – skibsbygger emeritus.

Selskabets hjemmeside har fået et ny design

I går aftes torsdag den 12. juni 2003 præsenterede Værftshistorisk Selskab sin ny-designede hjemmeside.

Gennem de sidste par måneder har tre datanomstuderende Anette Iversen, Kirsten Kokholm og Linda Rath herset med de gamle dokbisser, for at lære dem at lave en hjemmeside.

Det har været hårdt, siger Bent Jensen. Lige så hårdt som dengang jeg lærte at bygge skibe på Teknisk skole.

Når vi selv skal sige det. Så synes vi den nye hjemmeside ikke er så ringe endda. Vi bliver nok aldrig færdig med siden. Den skal nærmest opfattes som en levende bog, hvor det vi finder ud af om værftet, om byen, om skibsbygning, om skibene og om værktøjet bliver tilføjet efterhånden som vi bliver klogere.

Dansk skibsbygning har været en af hovedhjørnestenene indenfor Dansk industri. I dag er skibsbygningsbranchen kun en skygge af sig selv. Et enkelt af de store gamle nybygningsværft er tilbage. De fleste andre er lukket.

Også i Frederikshavn har skibsbygning gennem mere end 130 år været fundamentet for byen og dens udvikling. I dag er der kun tre værfter tilbage kommunen. To træskibsværfter og et stålskibsværft. Fra at være en industri med tusindvis af arbejdspladser, kan medarbejderne i dag tælles i få hundrede.

Vi vil gerne dvæle lidt ved denne historie, som fortæller så meget om skibe, håndværk, traditioner. Ikke fordi vi vil genopleve historien, men fordi vi mener vi har noget at være stolte af. Noget der peger frem i udviklingen af Frederikshavn. Vi skal være stolte over det vore forældre, bedsteforældre og oldeforældre har fremstillet, og som har gjort det muligt for os at vokse op i en tryg tilværelse.

Vi kan ikke leve af at renovere gamle skibe, men vi kan lære af det. Vi kan ikke leve af et værftsmuseum, men vi kan lære af det.

Hjælp os med at tage de gamle traditioner, det gamle håndværk og de gamle skibe med ind i fremtiden.

Gnisten flyttes

Siden Værft Historisk selskab startede i oktober måned år 2000 er der foregået mange ting. Det var fra begyndelsen meningen at udgive en bog om værftet og dets folk, men ligesom Riget fattes penge, er det samme tilfældet hos os. Senere er det så blevet til at vi vil prøve at lægge historien ud på Internettet, en temaudsendelse i TV har også været på tale, så nu må vi se hvad det hele ender med.

nyheder_oversigt_0001_01Men så i år 2002 sker der noget, vi bliver stillet i udsigt at vi kan overtage “Gnisten” – byens gamle lodsbåd – til renovering, det lyder da spændende. “Gnisten” ligger på en mark på Bækvej lidt nord for byen. Vi er da nødt til at bevæge os derud for at se på “vidunderet”, men sikke da et syn som hun ligger der, afpillet og forfalden – med gamle minkfarme som naboer. Et sørgeligt syn tænker de fleste, men det skal nu prøves, om vi ikke igen kan få den ud på bølgen den blå. “Gnisten” blev for øvrigt bygget i 1924-25 på Chr. Nielsens værft her i byen.

nyheder_oversigt_0001_02Skibsbevaringsfonden har sagt god for “Gnisten” som et bevaringsværdigt skib og er også parat med en økonomisk håndsrækning. Men allerførst skal vi have “Gnisten” fjernet fra marken og placeret på Danyards tidligere uddannelses afdeling på havnen. Her skal skibet tørre og senere ses nærmere efter i sømmene, inden en renovering kan komme på tale, men vi regner da alle med at “Gnisten” vender tilbage.

nyheder_oversigt_0001_03En modbydelig råkold fredag formiddag sidst i januar mødtes vi på Bækvej for at se “vidunderet”. “Er I nu sikre på at det er “Gnisten”, kan den overhovedet repareres, tror I ikke det ville være billigere at bygge en ny?”, var nogle af kommentarerne mens vi valsede rundt på marken. Med skibets originale tegninger og et foto fra de stolte dage blev man enige – det var det rigtige skib.

nyheder_oversigt_0001_04Men for at kunne håndtere skibet må vi have en vogn at placere det på, så vi får fat i en gammel undervogn som så skal bygges om, og det går gutterne i gang med. Ændring af vognen begynder på netværket, men af forskellige grunde bliver den flyttet over på “Iscon Stål”. Her foretages den videre ændring af vognen. Der er nogle der “koger” stumper af og andre der “limer” nye på – stor aktivitet.
På vognen skal der laves en afstivning – eller en vugge om man vil – til at placere “Gnisten” i. Samtidig kan man også nemmere flytte hele molevitten.

nyheder_oversigt_0001_05I maj måned 2002 skal det så ske – “Gnisten” skal flyttes til havnen og placeres på vognen. Tidligere mester Leif Schmidt har allieret sig med Ørskovs kran samt vognmand Frederik Jensen. “Gnisten” løftes fra marken og placeres på lastbilen – og – ja, selvfølgelig holdt vi i vejen for nogen – hvem mon – ja det var såmænd nogle golfspillere, der skulle længere frem af vejen for at udøve deres hobby. Det pudsige er, at de gerne render rundt det meste af en dag for at slå løs på en lille hvid kugle, men at lade bilen stå og så gå de få skridt til banen og så hente bilen senere – niksen biksen.

nyheder_oversigt_0001_06Men nok om golfspillere – af sted til havnen – hu hej hvor det går. “Gnisten” løftes af lastbilen og placeres på sin nye vogn – alle er glade, for nu er der ølpause. Herefter skubbes “Gnisten” ud i den ene side af pladsen, nu skal den tørre lidt.

 

nyheder_oversigt_0001_07I juni måned flyttes “Gnisten” til “Iscon stål”, hvor vi indtil videre kan have den stående. Efter at skibet er tørret kan man rigtig se hvor medtaget den er. For- og agterstævn er helt kaput, kølen har det heller ikke for godt, og en stor del af klædningsplankerne skal også udskiftes.

 

nyheder_oversigt_0001_08Hos “Iscon stål” fik vi også lejlighed til at se vores “gamle” mester i arbejde, han var såmænd i gang med at højtryksrense “Gnistens” bund, det så rigtig godt ud.