Ferieafslutning i Det Gule Palæ

Den 14. juni kl 12.30 er der sommerafslutning med et stjerneskud, afholdes i Det gule Palæ.

Tilmelding senest 7. juni til Bent Hansen,
tlf. 98 42 97 30 eller 25 54 85 40.

Besøg på LOA den 19. April 2007

Der var kun syv, der havde lyst til at se hvor langt man i Ålborg var kommet med LOA.
Vi blev modtaget af Herluf Christensen, der viste rundt og fortalte om deres fremskridt og deres planer. Det er meningen, hvis ellers de kan få de sidste penge ind, at skibet skal søsættes i år, og også ud at sejle.

Det var spændende som førstegangsbesøgende at se skibet.
Det er et enormt arbejde de er i gang med, men de har jo også 6-8 mand fast ansat og ca. 40 frivillige, (Bare vi havde det på Gnisten).
Det er ret imponerende, hvad der er lavet af forskellige ting og sager, og også det de har fået andre firmaer til at sponsorere, såsom ståltanke, kædekasser m.m.

Vi fik også at vide, hvordan de havde tænkt sig at indrette skibet under dæk, med kabys, køjer, mandsskabskahytter, og hvad der ellers skulle være, for at det kunne komme til at fungere som turskib. Det bliver interessant at komme ud at se skibet igen.
Det var godt at de arbejdede i et stort telt, da det øsregnede den dag.

VHs er også blevet partsreder nr. 472, da vi har købt for 500 kr. 6″ spiger til LOA.

Vinsmagning

Fredag d. 22. sept. var der vinaften på Beddingen, og vi var 22 deltagere der havde alle tiders aften.
Poul Larsen fortalte om 7 italienske vine som vi alle smagte på, 3 hvide, 1 rosé, og 3 røde.

Til disse vine fik vi en udsøgt middag startende med Italiensk fiskestuvning, det var bare sagen, og den braiserede fyldte kalvefilet vi fik bagefter stod ikke tilbage.
Vi sluttede så af med gorgonzola med syltede pærer og ahornsirup. Der var til alle retter forskellige slags brød og salater til, så alt i alt var det en pragtfuld aften, som vi vil arrangere igen næste år.
Vi vil så lave den sådan at alle 5 foreninger kan deltage.

Sejltur til Hirsholmene

Torsdag d. 7. sep. kl. 11.00 sejlede VHS medlemmer med ledsagere, i alt ca. 40 personer til Hirsholmene.
Det var W. Klitgaard og Anna Bang der sejlede for os.
Vejret var fint, dog var der nogle der mente at der var lidt buler på vandet, men det var vist i småtingsafdelingen.
Da vi ankom til Holmen skulle Anna Bang fortøje uden på W. Klitgaard, dette lykkedes da også, efter lidt hjælp af den lokale slæbebåd.

Da dette var klaret var der mad til alle, vi fik skipperlabskovs, og det var noget der smagte, en øl og en dram gjorde bestemt ikke tingene ringere.
Godt mætte og tilfredse var der rundvisning ved Erik S. Christensen og Lars Hammer fra Bangsbo museum, og vi var da nogle stykker der lærte meget mere om Hirsholmenes historie.
Efter nogle dejlige timer, gik turen atter mod Frederikshavn, og da var vejret blevet endnu bedre, så vi var en flok glade mennesker der sagde tak for i dag, men da var klokken også blevet ca. 17.00.
Denne tur har vi talt om at lave som en aftentur næste år.

EFTERLYSNING

Da vi er ved at restaurere den gamle lodsbåd Gnisten, mangler vi skibstømrere, som vil give os en hjælpende hånd med restaurereingen, eller bare komme og give gode råd, så alle der vil hjælpe til, ved hvad de skal gribe og gøre i.

Vi har fået penge fra Skibsbevaringsfonden, så vi har finansieringen til materialer på plads.

Kontakt Bent Hansen på tlf. 98 42 97 30 / 25 54 85 40

Åbent hus på beddingen

Lørdag den 20. maj 2006, kl. 10.00 – 16.00.
på Frederikshavn Bedding, Langerak 70.

Der vil være forskellige aktiviteter, for eksempel:
– Dykning i container med prøvedykning.
– Åbent skib på “Fie” og sejlads med joller.
– Havnerundfart hver time med “W. Klitgaard”.
– Der arbejdes på lodsbåden “Gnisten”.
– Der arbejdes ved essen og med stoksaven.
– Maritim udstilling.

Der vil kunne købes grillpølser, sandwich, kaffe, is, øl, vand m.m.m.
Desuden spiller FDF’s orkester, Pedal Ove og Hansens Trio + 1, og der bliver udstillet både malerier og træarbejde.

Bag “Åbent Hus” arrangementet står de fem institutioner der udgør
MARITIM HISTORISK FORENING:
– Bangsbo Museum og Arkiv
– Den selvejende institution W. Klitgaard
– Frederikshavn Søkreds
– Frederikshavn Sportsdykker Klub
– Værft Historisk selskab.

Hjemmesiden udkommer på engelsk

Det har været et stort ønske for os, at hjemmesiden også udkom på engelsk, og med velvillig støtte på 10.000 kr. fra Frederikshavn kommune, samt et pænt beløb af egne midler, er det lykkedes at få det meste oversat.

Derfor er det nu muligt at vælge mellem den danske og den engelske version ved et klik på flagene på forsiden.

Den engelske version opdateres og udbygges sideløbende med den danske, men der vil i en periode stadig være sider, der ikke er oversat, da oversættelsen sker i takt med at vi kan finansiere det.

Vi har købt et skibsværft

nyheder_oversigt_0006_01Vi har sammen med Bangsbo Museum og W. Klitgaard, FDF Søkreds Frederikshavn og Frederikshavn Sportsdykker klub købt Frederikshavn Bedding og Skibsværft.

Overtagelsen er 1 juli, så vi er allerede rykket ind. Ja vi har endda allerede holdt et åben hus arrangement med en dejlig masse mennesker der mødte op for at se hvad det var vi havde kastet os ud i.

nyheder_oversigt_0006_02Købet har kunnet lade sig gøre fordi vi fra JL Fondet har fået et beløb på 500.000 kr. som et afdragsfrit og rentefrit lån. Sparnord har i første omgang lagt det resterende beløb ud, så vi skylder begge institutioner megen tak for deres indsats, uden dem kan sådan noget som det vi er i gang med ikke lade sig gøre.

 

nyheder_oversigt_0006_03Hvad fremtiden byder efter alt hvad der er sket, er svært at sige, men nu har vi nogle muligheder som hvis vi udnytter dem godt, kan blive til meget stor glæde for Værft Historisk selskab og alle de aktiviteter som vi laver.
Vores samarbejdspartnere har samme indstilling og vi er ved at være klar med rammerne for aktiviteterne på beddingen.

Der er allerede et bådelaug med et ældre træskib der har ønsket at være medlem, de er fra Sæby og ansøgning behandler bestyrelsen for øjeblikket.

nyheder_oversigt_0006_04Formanden for bestyrelsen er Ib Bjørn Poulsen fra Værft Historisk selskab.
Den nye forening vi er med i hedder Maritim Historisk Forening. Vores kontingent til denne forening er 10.000 kr. om året. Men så har vi også nogle faciliteter som er fremragende.

Åbent hus ved udstillingen “Skibe og lodser”

I weekenden den 21. og 22. maj 2005 vil der i Jyllandsgade nr. 8 være en åben udstilling, dels om skibsbygning gennem tiderne og dels om Lodsvæsenet koncentreret omkring Frederikshavn.

Søndag den 22. maj er af Kulturministeren blevet udpeget til Historiens dag, og vores udstilling, der laves i samarbejde med Bangsbo Museum & Arkiv er en af de udpegede aktiviteter, som man bør besøge på denne dag.

Det økonomiske grundlag for udstillingen er, at Værft Historisk selskab af Kulturnetværket i Frederikshavn har fået Kulturbolden med tilhørende 15.000 kr.

Alle er velkomne – vi har åbent både lørdag og søndag fra kl. 10 til 16.

Status på Gnisten

Renoveringen er i gang

I august 2004 fik vi “Gnisten” flyttet indendørs i Jyllandsgade. For at udføre renoveringen var VHS helt naturlig nødt til at søge økonomisk hjælp fra forskellig side, da vi ikke selv havde økonomien til at løfte sådan en opgave.

nyheder_oversigt_0004_01Mandag den 30. august 2004 kl. 16.00 var vi sat stævne i Jyllandsgade. Områdedirektør Ole Vejling fra Spar Nord Bank ønskede ved selvsyn at besigtige “Gnisten”, og det forstår man jo udmærket. Selvfølgelig skal man se hvad det hele drejer sig om, inden man spenderer nogle penge.

Det må jo siges at være alle tiders, så venner – nu må fingrene ud af det lille lysebrune og så komme i gang med arbejdet – ikk`. Til stede var foruden Ole Vejling også Torben Erikstrup, Ib Bjørn Poulsen, Leif Schmidt, Vagn Randrup, Kim Larsen fra Aktivhuset og mig sagde hunden.

nyheder_oversigt_0004_02Mandag den 27. september 2004 mødtes vi igen i Jyllandsgade. “Gnisten” skulle løftes så vognen kunne fjernes, så Leif kontakter Ib for at få fat på Vagn Randrup og Kurt Sørensen. Disse skal komme med et bud på afstivning og opklodsning. Kølen skal fjernes og en ny monteres, da vi er nødt til at sikre os mod at skibet vælter.
Apropos vælter – så var der damen der var på sin første sørejse – selvfølgelig blev det også uvejr, så hun henvendte sig til skibets kaptajn med disse ord – nu vælter vi vel ikke? – hvortil kaptajnen svarede – bare rolig lille dame – et skib vælter ikke, det kæntrer – hvortil damen svarede – åh gud ske lov.

Nå det var et lille sidespring – tilbage til arbejdet, vognen er fjernet og det nederste bor i begge sider også, kølen er blottet.

Torsdag den 30. september 2004 kl. 15.00 var vi igen tilsagt til møde i Jyllandsgade. Arbejdsmarkedsudvalget ville komme på besøg, for med egne øjne at se hvad projekt “Gnisten” egentlig er for noget. Ib Bjørn Poulsen orienterede forsamlingen om hvad det hele drejer sig om.
Undertegnedes opfattelse var nok at de kvindelige gæster udviste den største interesse for, hvad der skulle foregå. Måske havde de mandlige gæster gjort sig nogle tanker om “Gnisten”, for den ser da godt nok noget medtaget ud.

Torsdag den 28. oktober 2004 kl. 10.15 var der igen møde i Jyllandsgade. Grunde til dette møde var at områdedirektør Ole Vejling fra Spar Nord Bank ville overrække foreningen en check på kroner 45.000 til et fremdrivningsanlæg – i daglig tale en motor – til “Gnisten”. Dette foregik så ved en lille højtidelighed agten for skibet.

Som den ældste i forsamlingen modtog Vagn Randrup checken på foreningens vegne, – men, men, men Vagn fik ikke lov til at beholde den ret længe, før Ib lagde sine klamme pølser på den. Ja sådan kan det gå, det der kommer let går også let.

Seancen blev overværet af gamle dokbisser, folk fra Jyllandsgade samt folk fra pressen, så kan vi jo håbe at dette vil skabe lidt mere interesse om værftshistorisk selskab, men så sandelig også om projekt “Gnisten”.

I skrivende stund får jeg at vide at Lauritzen Fondet har bevilget os – VHS – kroner 45.000 til træ og sejl og det vil vi da gerne sige tak for – det luner gevaldigt.

nyheder_oversigt_0004_04Tirsdag den 16. november 2004 blev der lavet beslag til støtte af “Gnisten”. Beslagene blev forbundet med husets stålspær, så om nødvendig kan den hænge i disse. Det skal dog også nævnes at der blev monteret fire styk træstøtter, så den skulle være sikret både i hoved og -, ja I ved godt hvad jeg mener.

 

nyheder_oversigt_0004_05Den gamle køl er blevet fjernet og tirsdag den 14. december 2004 – det er snart jul drenge – er Erling Jørgensen, Knud Erik Andersen og Bent Børge Hansen ved at bearbejde den nye køl. Der skal skæres en rende på hver side, hvor man skal have klædningen sat fast, men det vil nok føre for vidt at forklare dette, det skal ses.

Der skal for øvrigt laves et åbent hus arrangement, men hvornår står lidt hen i det uvisse.

nyheder_oversigt_0004_09Tirsdag den 04. januar 2005 er den nye køl placeret – med kølklodser under.

 

 

nyheder_oversigt_0004_07Onsdag den 12. januar 2005 er den gamle forstævn blevet fjernet og en ny er under forarbejdning. Vagn har været i gang med at lave en skabelon.

 

 

nyheder_oversigt_0004_08Tirsdag den 18. januar 2005 var Vagn, Knud Erik, Bent Børge og Jørgen i gang med den nye forstævn, den var opmærket og skulle nu transporteres ind til Ole Graugård, der er savfører i dette forum, der blev også ydet assistance af nogle af husets brugere med at bære træet.
Stævnen blev udskåret og transporteret til videre forarbejdning. Stævnen skulle være smallere fortil, så der forestod en del arbejde med høvlen.

Bent Børge og Jørgen var i gang med en skabelon af kurven på agterstævnen og Knud Erik var i gang med at lave en ny bundstok midtskibs, så vi kan konstatere at det går fremad – men langsomt – men gør det noget?

nyheder_oversigt_0004_09Tirsdag den 25. januar 2005, – vi er tæt på nutiden og i Jyllandsgade er man stadig i gang med forstævnen, – der måles, snakkes og høvles, et flot stykke arbejde og da stævnen så bliver placeret på sin rigtige plads, ja så kommer den rigtig til ære og værdighed sammen med den nye køl – ja det ligner allerede et helt nyt skib – det ser sgu rigtig godt ud.

 

nyheder_oversigt_0004_10I modsatte ende – altså agter – er Bent Børge, Jørgen og Ib ved at demontere den gamle agterstævn. Der var vist nok mere arbejde i den end først antaget. Dårligt træ og en del gennemgående bolte samt gutternes fravær fra brugen af den store hammer, må vist siges at være en af årsagerne hertil, men efter lidt øvelse med hammeren, kom stævnen af. Bjørnen mod køl og agterstævn blev efter lidt bryderier også fjernet.

Så gutter – nu er der lavet plads til en ny agterstævn.

Nb. Hvordan brugen af den store hammer begyndte, vil jeg afholde mig fra at beskrive, så jeg standser fortællingen her – der skulle jo også gerne være noget at skrive om senere.

Det er efterhånden snart seks år siden, der sidst er skrevet status på hjemmesiden. Der er i de mellemliggende år jo selvfølgelig sket en del med Gnisten. Den er jo flyttet fra Jyllandsgade og ned på Beddingen.

Der er også sket en del udskiftninger af de folk, der er beskæftiget med renoveringen af den gamle lodsbåd. Undertegnede kom til den 24. januar 2008, desforuden har Knud Erik Andersen, (Bent Børge Hansen i lange perioder), der har været med i mange år, ydet en stor indsats, sammen med Ole Lilleøre og Niels Olesen.

Bro- og maskinsjakket har også hjulpet til når der skulle bruges en ekstra hånd til opplankning mv.

Da undertegnede kom til var kølplanken monteret og der var gang i montering af forstærkninger på de gamle spanter. Derefter monteredes de øverste planker, hvorefter dæk og kahyt skulle fjernes. Her ventede en kedelig overraskelse, da det viste sig at nogle af dæksbjælkerne var gennemrådne, hele dækskonstruktionen faldt sammen, da kahytssiderne blev fjernet. Der er også sket en del udskiftninger af de folk, der er beskæftiget med renoveringen af den gamle lodsbåd. Undertegnede kom til den 24. januar 2008, desforuden har Knud Erik Andersen, (Bent Børge Hansen i lange perioder), der har været med i mange år, ydet en stor indsats, sammen med Ole Lilleøre og Niels Olesen.

Der er efterfølgende monteret ny bjælkevæger og bjælker. Der er også sket en del udskiftninger af de folk, der er beskæftiget med renoveringen af den gamle lodsbåd. Undertegnede kom til den 24. januar 2008, desforuden har Knud Erik Andersen, (Bent Børge Hansen i lange perioder), der har været med i mange år, ydet en stor indsats, sammen med Ole Lilleøre og Niels Olesen.

Da vi var færdige med monteringen af bjælkerne og også de langsgående bjælker, der skulle støtte kahyt og styrehus, kom Skibsbevaringsfonden, der stadigvæk er involveret i renoveringen, op og beså byggeriet. Den store lysning til kahyt og styrehus ville Skibsbevaringsfonden ikke kendes ved, mente den hørte til “lystbådsudgaven”. Så der skulle monteres to ekstra dæksbjælker, bl.a. for at gøre fordækket større, da masten oprindelig har været placeret næsten midtskibs i båden. Der er også sket en del udskiftninger af de folk, der er beskæftiget med renoveringen af den gamle lodsbåd. Undertegnede kom til den 24. januar 2008, desforuden har Knud Erik Andersen, (Bent Børge Hansen i lange perioder), der har været med i mange år, ydet en stor indsats, sammen med Ole Lilleøre og Niels Olesen.

De ekstra bjælker er nu monteret og Skibsbevaringsfonden har lavet et par tegninger, der bygger på de gamle billeder af Gnisten, således der nu findes arbejdstegninger, der kan bruges til noget, selv om Skibsbevaringsfonden og byggesjakket ikke altid er helt enige i alle detaljer.

Opplankningen af skroget er færdig og så venter knæ, skandæk, dæksplanker, kahyt og styrehus mv.

Et større projekt er kalfatringen af skroget, der så småt er startet op.

Der er boret hul i agterstævnen til stævnrøret, der efterfølgende er monteret.

Motorinstallationen er også så småt gået i gang efter mange genvordigheder med motoren, bl.a. var skrueakselen alt for kort. Disse problemer skulle der efterhånden være styr på, men historien om den genstridige motor er der nok nogen der er bedre til at berette om.

Der går jo nok et par år endnu, inden den gamle lodsbåd kan forvente at få vand under kølen, men arbejdet er spændende og udfordrende, så man kunne ønske der kunne komme flere interesserede hænder i gang med projektet, selv om det er et ulønnet arbejde.

Senest er vi blevet bevilget godt 16.800 kr. fra Skibsbevaringsfonden, men med den tilføjelse, at vi nok ikke kunne forvente mere økonomisk støtte inden for en overskuelig fremtid.

Pengene er brugt til indkøb af egeplanker til lønning, kahyt, styrehus, lugekarm, dæksfisk mv.

Derudover har vi indkøbt værk og beg som VHS selv måtte betale. Indkøbene er foretaget hos Kurt Sørensen, Ålbæk Skibsværft.

Gnisten anno 2014

Jeg havde en lille forventning om at Gnisten skulle en tur i sit rette element i slutningen af efteråret 2013. Sådan kom det dog ikke til at gå af mange årsager. En af årsagerne var den alvorlige faldulykke som overgik vores gamle snedker Knud Erik Andersen. Det var en oplevelse man godt kunne være foruden. (Det var Knud Erik og mig der var på ”arbejde” hin formiddag i slutningen af september 2013). Ud over Knud Eriks skader, medførte ulykken også, at Arbejdstilsynet nedlagde arbejdsforbud på Gnisten indtil båden var sikret mod faldulykker, specielt skulle der opsættes gelænder hele vejen rundt.

Kurt Hansen fik fremskaffet, det krævede gelænder og efter et par uger var arbejdet i gang igen. Skibstømrer Jørgen Olesen med forskellige hjælpere er ved at montere lodslønning og nu begynder det at ligne noget. Når lodslønningen er færdigmonteret, slebet og lakeret og diverse beslag monteret, regner jeg med, at vi fjerner stilladset, således vi kan få båden sat på bådvognen.

Ole Lilleøre og Jørgen er ved at montere dielseltanken og går derefter i gang med at færdigmontere motoren med de fittings, der nu engang skal bruges.

Jeg selv sammen med Erik Markman og Poul er ved at have færdigmonteret en lille forkahyt. Det næste er nedlægning af dørk og opsætning af sidebeklædning i halvstyrehuset. Der skal også laves dørk i maskinrummet. Elarbejde bliver der også en del af, der skal laves.

Håber Gnisten kan køres ud af telthallen ved det maritime stumpemarked lørdag den 26. april 2014 til fremvisning.

Hvis der ikke er for meget der driller, kunne der være håb om at Gnisten kunne komme en tur i sit rette element en gang i løbet af maj 2014. Der vil stadigvæk være meget monteringsarbejde efter søsætningen. Vedrørene økonomien, skal det bemærkes at Lodsforeningens jubilæumsfond har betænkt os med 10.000 kr.

Et bidrag vi takker meget for.

Til sidst en tak til Erik Markman, Niels Olsen, Ole Lilleøre, Jørgen Olesen og ikke mindst vores nye medlemmer Vagn, Poul og Jørgen, der yder en god indsats selv i kulde og snestorm. Til sidst, men ikke mindst et ønske om god bedring og tak for indsatsen til Knud Erik Andersen, der efter at være kommet over faldulykken har fået andre helbredsproblemer.

Andre der har givet en hånd med takkes også for indsatsen. Beddingen den 8. februar 2014. Skibstømrer Frank Mørch