Referat fra ekstraordinær generalforsamling i værft historisk selskab den 24. november 2022

Afholdt på Beddingen Dagsorden Valg af dirigent: Jørgen Larsen foreslået og valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Valg af kasserer: Erik Rønnest foreslået og […]

Referat fra Generalforsamling i Værfts Historisk Selskab torsdag den 10. juni 2021

Referat fra Generalforsamling i Værfts Historisk selskab torsdag den 10 VHS Beretning for 2020 Regnskab VHS 2021 Budget VHS 2021  

Referat fra Generalforsamling i Værfts Historisk Selskab torsdag den 21. marts 2019.

Referat-fra-generalforsamling-i-Værfts-Historisk-Selskab-den-21.-marts-2018 VHS,- Bestyrelsesberetning for 2018.

Referat fra generalforsamling i Værft Historisk Selskab torsdag den 22. marts 2018.

Referat fra Generalforsamling i Værft Historisk Selskab 2018

Generalforsamling Værfts Historisk Selskab. Torsdag den 30. marts 2017.

Referat fra generalforsamling i Værfts Historisk Selskab. Torsdag den 30. marts 2017 kl. 16.00 til kl. 17.30. Generalforsamlingen afholdt i Metalhuset. Håndværkervej 1, 9900 Frederikshavn.   Dagsorden: Valg af dirigent. […]