Bus turen til Horsens industri museet 8 juni 2023

VHS busturen til Industri Museet i Horsens d. 8 juni 2023 forløb planmæssigt. Vi startede fra Beddingen kl. 07, og det var tidligt for mange, men alle var mødt til […]

Referat Generalforsamling i værft historisk selskab den 23 Marts 2023

Torsdag den 23. marts 2023 kl. 12.00. Vi begyndte mødet med at holde 1 minuts stilhed, for at mindes Kurt Hansen, som døde den 12. december, 2022. Kurt Hansen var […]

Bestyrelsens Beretning for 2022 Generalforsamling i VHS den 23 Marts 2023

Bestyrelsens beretning for 2022. Vi har desværre haft et dødsfald, idet Kurt Hansen døde pludselig d. 12 december. Det var uvirkeligt, idet mange af os, var sammen med Kurt til […]

Referat fra generalforsamlingen i VHS torsdag den 24. Marts 2022

Referat fra generalforsamling i Værft Historisk Selskab torsdag den 24. Marts 2022

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i værft historisk selskab den 24. november 2022

Afholdt på Beddingen Dagsorden Valg af dirigent: Jørgen Larsen foreslået og valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Valg af kasserer: Erik Rønnest foreslået og […]