Det er lykkedes at samle en bestyrelse, som på såvel det skibstekniske og historisk faglige område har alle chancer for at løse opgaven på kvalificeret vis. Desuden er der i bestyrelsen personer, som vil kunne bidrage til at belyse værftshistorien ud fra et kultursociologisk/identitetsmæssigt perspektiv.

Fra april 2024 består bestyrelsen af følgende personer:

På det skibsfaglige/værftsfaglige område:

Jørn Larsen. Formand.
Thorkild Carlsen. Næstformand.
Erik Rønnest. Kasserer.
Leif Schmidt.
Tage Jakobsen.
Frank Mørch.
Finn Larsen.
Jørgen Jørgensen

Suppleant: Finn Hjertensgaard Jensen

På det historisk faglige område:

Arkivar Erik Christensen, Bangsbo Museum og Arkiv.