Referat fra generalforsamlingen i VHS torsdag den 24. Marts 2022

Referat fra generalforsamling i Værft Historisk Selskab torsdag den 24. Marts 2022

Dødsfald!

Kurt Hansen døde pludselig d. 12 december 2022. – Det var et stort chok for os alle, idet mange af os havde været sammen med Kurt til julefrokosten d. 8 december, hvor der intet var at mærke på ham.

Kurt var et meget aktivt menneske i foreningen, som allerede startede da foreningen var i Skolegade. Der skulle ske noget når Kurt var på Beddingen, han var ikke god til at lave ingenting,- så han har været med til at lave mange arbejder,- og tak for det!

Ære være Kurt`s minde.

Thorkild Carlsen/ Næstformand.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i værft historisk selskab den 24. november 2022

Afholdt på Beddingen

Dagsorden

Valg af dirigent:

Jørgen Larsen foreslået og valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Valg af kasserer:

Erik Rønnest foreslået og valgt. Erik Rønnest takkede for valget, og ville gøre sit bedste for at gøre det lige så godt som sin forgænger.

Afslutning

Henning Pedersen blev takket for sin store indsats for foreningen gennem årene. Henning Pedersen fremlagde sit sidsteregnskab for 2022.Regnskabet blev udleveret til alle. Der var enkelte spørgsmål til regnskabet. Alle spørgsmål blev afklaret.Thorkild Carlsen havde en gavekasse til Henning Pedersen med lidt godt til ganen, han takkede for exkassererens store indsats gennem mange år. Jørgen Larsen takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

Således opfattet

Referent

Frank Mørch

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling.

Torsdag d. 24 november 2022 kl. 11.00 i det store mødelokale på Beddingen.

Da vores nuværende kasserer Henning Pedersen ønsker, at træde tilbage som kasserer før den ordinære generalforsamling, indkalder bestyrelsen hermed til en ekstraordinær generalforsamling.

DAGSORDEN:

1 – Valg af dirigent.

2 – Valg af kasserer.

3 – Afslutning.

Bestyrelsen foreslår Erik Rønnest som ny kasserer,- er der andre forslag, skal bestyrelsen have indstillingen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen i VHS

Bustur til Håndværkerhuset i Aalborg.

Vi havde en fin bustur til Håndværkerhuset d. 28 september 2022 med 26 deltagere.

Det store gule bindingsværks pakhus fra 1625 danner rammen for 5 aktive værksteder, som drives af pensionerede håndværkere, der i fællesskab hygger sig med at reparere møbler og ure,- snedkerere, male og udføre metal og blikkenslagerarbejde med mere.

Det er små hyggelige værksteder i 3 etager, hvor der i flere er meget lidt plads, men der bliver alligevel produceret en del. Det er sådan at alle kan komme ned og få repareret genstande mod betaling, som ofte ligger på 130 kr i timen.

Vi fik en grundig orientering om huset og den måde, som det fungerede på af Casper Steffensen, som er passeret 90år.

Der bruges værktøj og håndværksmetoder fra gamle dage, selv malingerne rører de ofte selv sammen.

Naverne har deres eget rum, hvor de mødes, men der havde Casper desværre ikke nøglen til.

Der var mange ældre fagforeningsfolk, som arbejdede der, så vores egne fagforeningsfolk, kunne få byttet nogle historier.

Vi sluttede af på Beddingen med dejlig smørrebrød, og en god snak om en rigtig god dag.

Så tak til alle, både dem i Aalborg og vores egne deltagere.

Thorkild

VHS – sommerafslutning!

Vi havde som sædvanlig en rigtig fin sommerafslutning d. 16 juni, med 32 deltagere.

Vejret var fint, så vi afholdt det i den grå hal, hvor Poul Bjørnager og Bent diskede op med lækker grillmad og tilbehør.

Der var som sædvanlig god stemning, og rigeligt med mad, så det blev en rigtig god dag,- så tak til alle hjælperne,-og god sommer.

ps. Det er dog stadig tilladt at komme på Beddingen, hvor der næsten altid er folk,- og kaffe på kanden!

Thorkild

Bustur til Struer d. 2 juni 2022.

Vi havde en fin bustur til Struer med 34 tilmeldte, men i sidste øjeblik, var der 4 som desværre måtte melde afbud.

Det startede med rundstykker og kage i bussen, og lidt til at smøre stemmen med. Der var som sædvanlig en livlig snak i bussen. Vi kom desværre en 1/2 time for sent, men formanden Asger Brodersen fra Nordvestjysk Fjordkultur og flere andre fra foreningen, stod klar til at tage imod os. De bød på kaffe og franskbrød, og Asger fortalte om foreningens liv og aktiviteter, og jeg må sige at det er en meget aktiv forening. De har nogle dejlige lokaler, som er stillet til rådighed af kommunen, men de holder dem selv vedlige, med maling og isolering, samt nyt varmeanlæg, og det sidste de har lavet er sprinkleranlæg i hele bygningen.

I den store hal renoveres og vedligeholdes de 15 klinkbyggede skibe, som de råder over, hvor mere end halvdelen ligger i Kulturhavnen. De flot vedligeholdte både sejlet de med i sommerperioden af foreningens medlemmer, hvor der er ca. 120, der skal blot være en, som har forstand på at sejle med båden.

Der var god plads i hallen nu, hvor de både bygger nye klinkbåde og renoverer de mange både som de har fået doneret. Der er meget trangt i hallen i vinterperioden, når alle bådene er inde, men de er på vogne, som relativt nemt kan flyttes rundt.

Det er en velfungerende forening, med mange aktive engagerede medlemmer, og hvor fondsmidler hjælper med en stor del af økonomien.

Det sidste der er sket er, at de er kommet på Verdens Naturarvslisten for klinkbyggede både, og det pudsige er, at der ikke er nogen af de aktive medlemmer medlemmer, som er uddannet skibstømrer, men har alle mulige uddannelser.

Det medbragte smørrebrød blev indtaget i deres mødelokale, og vi fik lov til at drikke øl, som ellers ikke er tilladt,- kun til festlige lejligheder.

Vi inviterede dem naturligvis til genvisit på vores Bedding, så det håber vi, at de vil benytte sig af.

Thorkild

Minigolf på Hedebo d. 19 maj!

Vi havde som sædvanlig, en rigtig hyggelig dag på Hedebo. Knud Erik Andersen havde disket op med rundstykker og kage, og en lille opstrammer, så vi havde noget at stå imod med til dysten på banerne.

De 6 hold var delt op ved lodtrækning, og efter diverse badeture, og uhøvisk snak og billige kommentarer, fandt vi vindere, og dem som skulle have trøstpræmie.

Vinderne var: Poul Nielsen, Kurt Hansen, Erik Pedersen, Erling Christensen, Erik Rønnest, Kaj Højrup, som hver fik en flaske vin.

Trøstpræmierne gik til: Niels Jørgen, “Lasse”, Jørgen Jørgensen, Frank Mørk, Thorkild, Kurt Thomsen, som fik en pose slik.

Alt ialt en rigtig god dag, som vi gentager i 2023.

Thorkild

Nordbeddingen repareres!

Det har været et stort arbejde, at reparere støtter og hydrauliksystemer efter uheldet med en kutter under ophaling.

Der er lavet en del forstærkninger, og udskiftninger af hydraulikken, som i den grad trænger til udskiftning og eftersyn.

Poul Bjørnager, Kurt Hansen og Jens Hummel, har udført et stort stykke arbejde, for at beddingen kan stå klar til den travle tid med ophalinger på beddingerne.

Det er tungt arbejde, hvor der skal både bruges muskelkraft og kran.- Godt gået!

VHS nyt!

Bestyrelsen har holdt møde d. 1 februar, og i den forbindelse er det besluttet, at starte langsomt op.

Vores torsdagsmøder starter op d. 3 marts, så velkommen tilbage igen.

Der afholdes Generalforsamling torsdag d. 24 marts, med spisning. Der kommer opslag senere.

Der bliver en bustur til Struer d. 2 juni. Det er et besøg til Nordvestjysk Fjordkultur NFK, hvor de bygger klinkbåde og reparerer gamle både i et pakhus.

Det er seniorer lige som os, som arbejder der, så det skal nok blive spændende.

Thorkild Carlsen nf