Dødsfald

Flemming Schou døde d. 5 oktober 2023, 75 år gammel.

Flemming var et fantastisk menneske på mange måder. Altid tjenstvillig, og gav gerne en hånd med, hvis nogen manglede hjælp. Han havde en stor bekendtskabskreds, som han var opmærksom på. Han vil blive savnet på Beddingen for sit arbejde, og sine festlige indslag, når vi havde vores afslutninger.

Flemming var et mangeårigt medlem i VHS, og sad i bestyrelsen i mange år.

Ære være Flemming`s minde.

På bestyrelsens vegne/ Thorkild

Referat Generalforsamling i værft historisk selskab den 23 Marts 2023

Torsdag den 23. marts 2023 kl. 12.00.

Vi begyndte mødet med at holde 1 minuts stilhed, for at mindes Kurt Hansen, som døde den 12. december, 2022. Kurt Hansen var med til vores julefrokost den 08. december, og da var der ikke noget at mærke på Kurt.

Efter mindestunden, foreslog Thorkild Carlsen Henning Pedersen til dirigent, hvilket Henning sagde ja til. Henning oplæste dagsordenen, og gav  derefter ordet til næstformand Thorkild Carlsen, som læste beretningen for det forløbne år. Efter Thorkilds beretning, blev der afstemning om den, og den blev godkendt. Efter beretningen, gav Henning ordet til den nye kasserer, Erik Rønnest, som oplæste det første regnskab i hans job som kasserer. Efter afgivelse af regnskabet, redegjorde Erik for budgettet for det nye år. Regnskab og budget , blev ved afstemning godkendt. Så var vi nået frem til valgene, og det var hurtigt overstået, idet næsten alle valg var genvalg. Orla Rasmussen blev valgt til revisor, og Finn Bergmann blev valgt til revisorsupleant. Da der ikke var nogle indkomne forslag, takkede Henning Pedersen for god ro og orden, og så gik vi over til næste punkt, som var spisning. Maden bestod af Skipperlabskovs,med alt tilbehør, samt en gratis øl til hver.

Alt ialt en rigtig god generalforsamling, med god stemning og snak.

Tage Jacobsen, sekretær.

Bestyrelsens Beretning for 2022 Generalforsamling i VHS den 23 Marts 2023

Bestyrelsens beretning for 2022.

Vi har desværre haft et dødsfald, idet Kurt Hansen døde pludselig d. 12 december. Det var uvirkeligt, idet mange af os, var sammen med Kurt til julefrokosten d. 8 december. – Jeg vil bede jer om at rejse jer, og holde 1 minuts stilhed. Ære være Kurt`s minde.

2022 var det Corona frie år

Der er sket meget i det forgangne år. Der er fremstillet og monteret nye plove på beddingsvognene. Der fremstillet og monteret 2 nye vinduespartier i Maskinværkstedsbygningen.

Der er etableret en ny el shop, så elektrikerne kan have alt deres grej, og mulighed for at reparere de mange el ting , som de får ind.

Der er lavet ny LED belysning og installation i Maskinværkstedet og ny HPFI relæ.

Der er lavet et kæmpearbejde på Nordbeddingen, Hvor Kurt Hansen og Poul Bjørnager, har lagt rigtig mange timer, efter haveriet, og der er lavet nyt hydrauliksystem af Hytek.

Dore`har aldrig sejlet så meget som i 2022, selv om det måske ikke siger så meget.

Det går støt fremad med Bundgarnsjollen,-og svedekisten har været i brug.

Vi har fået 3 nye medlemmer på arbejdsholdet tirsdag ,Leif, Allan, og Finn, 2 elektrikere og en tømrer.

Vi havde en velbesøgt Generalforsamling d. 24 marts, som forløb planmæssigt.

Vi har haft et spændende foredrag med Hans Munk 7 april. Vi fik rejsen fra naturhavnen i 1500 tallet, til det vi har nu, hvor Hans havde fulgt bygningen af den nye havneudvidelse tæt på.

Der var den traditionelle Minigolf på Hedebo d. 19 maj, med 25 tilmeldte og alle med godt humør.

Så havde vi en bustur til Struer d. 2 juni, hvor vi besøgte Nordvestjysk Fjorkultur, som er på Unescos Verdensarvs liste for klinkbyggede både. De har 15 klinkbyggede både, som de løbende har fået doneret, og gjort fint i stand, og bliver sejlet med om sommeren. Det bemærkelsesværdige er, at der er ingen af dem som er udlært skibstømrer, og det er imponerende, hvad de har udrettet med de både.

Der var en hyggelig sommerafslutning d. 16 juni i den grå hal.

Der var bustur til Håndværkerhuset i Aalborg d. 28 september

Som har til huse i et stort bindingsværkshus fra 1625. Der er 5 forskellige

aktive værksteder, som drives af pensionerede håndværkere.

Så har der været de traditionelle Mandespisning og juleafslutning.

Vi har på en ekstraordinær generalforsamling d. 24 november, fået valgt en ny kasserer idet Henning mente det var tiden,- og vi er glade for at Erik Rønnest ville træde til, og han har gjort det rigtig godt.- Der skal lyde en stor tak Til Henning, som har udført et kæmpe arbejde i mange år.- og han har været god til at holde på pengene, hvilket i kan se, når vi kommer til regnskabet.

Vi har en god økonomi, og der er planer om flere arrangementer frem til sommerferien. – Hjertestarter kursus,- Minigolf,- Tur til Industrimuseet i Horsens mm.

Der skal lyde en stor tak til bestyrelsen, og de mange medlemmer, som laver et kæmpe arbejde for at vi har det så godt i VHS, og får lavet så meget arbejde hernede til gavn for alle brugerne.

Referat fra generalforsamlingen i VHS torsdag den 24. Marts 2022

Referat fra generalforsamling i Værft Historisk Selskab torsdag den 24. Marts 2022

Dødsfald!

Kurt Hansen døde pludselig d. 12 december 2022. – Det var et stort chok for os alle, idet mange af os havde været sammen med Kurt til julefrokosten d. 8 december, hvor der intet var at mærke på ham.

Kurt var et meget aktivt menneske i foreningen, som allerede startede da foreningen var i Skolegade. Der skulle ske noget når Kurt var på Beddingen, han var ikke god til at lave ingenting,- så han har været med til at lave mange arbejder,- og tak for det!

Ære være Kurt`s minde.

Thorkild Carlsen/ Næstformand.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i værft historisk selskab den 24. november 2022

Afholdt på Beddingen

Dagsorden

Valg af dirigent:

Jørgen Larsen foreslået og valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Valg af kasserer:

Erik Rønnest foreslået og valgt. Erik Rønnest takkede for valget, og ville gøre sit bedste for at gøre det lige så godt som sin forgænger.

Afslutning

Henning Pedersen blev takket for sin store indsats for foreningen gennem årene. Henning Pedersen fremlagde sit sidsteregnskab for 2022.Regnskabet blev udleveret til alle. Der var enkelte spørgsmål til regnskabet. Alle spørgsmål blev afklaret.Thorkild Carlsen havde en gavekasse til Henning Pedersen med lidt godt til ganen, han takkede for exkassererens store indsats gennem mange år. Jørgen Larsen takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

Således opfattet

Referent

Frank Mørch

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling.

Torsdag d. 24 november 2022 kl. 11.00 i det store mødelokale på Beddingen.

Da vores nuværende kasserer Henning Pedersen ønsker, at træde tilbage som kasserer før den ordinære generalforsamling, indkalder bestyrelsen hermed til en ekstraordinær generalforsamling.

DAGSORDEN:

1 – Valg af dirigent.

2 – Valg af kasserer.

3 – Afslutning.

Bestyrelsen foreslår Erik Rønnest som ny kasserer,- er der andre forslag, skal bestyrelsen have indstillingen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen i VHS