En skibsbygger og hans værft

Vi kan sikkert nok blive enige om at det var H.V.Buhl der grundlagde vores arbejdsplads, det var selvfølgelig ikke så stort dengang som nu, men efter tidens forhold jo nok et anseligt skibsbyggeri.

H. V. Buhl kom som 14 årig i lære som skibstømrer ( 1858 – 61 ) hos skibsbygger Hans Christian Jensen i Sønderborg. Værftet blev kaldt Hans mesters Værft.

I 1871 købte Buhl hus i Søndergade 14, i 1888 byggede han huset Villa Marina i Skansegade, hvor han boede, til han i 1913 forlod byen.

H. V. Buhl boede indtil sin død i 1927 i Dragør. Han er begravet i familiegravstedet i Frederikshavn.

H.V.Buhl fik 5 børn sammen med sin første kone. Den ene, Carl Edward Buhl, blev cand. Phil. Og blev ansat som bogholder og senere medejer af værftet.

Anden gang H.V.Buhl giftede sig, faldt valget på en kvinde af velhavende og indflydelsesrig familie, hun var datter af overauditør Carl Vilhelm Uldall. C.V. Uldall var ejer af gården Knivholt.

Harald Valdemar Buhl etablerede sig og startede i 1870, 25 år gammel, ikke alene Frederikshavns første egentlige værft, men også det værft, som i de næste hundrede år skulle blive byens største og dermed få enorm betydning for beskæftigelsen i såvel Frederikshavn som i hele Nordjylland. Værftet som i dag er bedst kendt som Frederikshavn Værft eller Danyard.

Der har virkelig været grund til fra begyndelsen at hilse dette initiativ velkomment, hvorfor både Statshavneadministrationen og Ministeriet reagerede rimelig hurtigt. Ministeriets godkendelse forelå d. 5. februar, og Buhl accepterede betingelserne ved brev dateret d. 19. marts 1870. Lejemålet gjaldt for 20 år, årlig leje: 1. år 100 rigsdaler, derefter 125 rigsdaler i 5 år, resten af perioden 150 rigsdaler.

Buhls skibsbyggeri startede som reparationsværft i 1870, men sidst i 1870-erne begyndte værftet selv at bygge skibe. Det var i første omgang mindre fragtskibe og kvaser til indenrigstrafikken af gods og fisk.

På et areal af ca. 5500 kvadratalen etableredes i første omgang kontor, lager, ophalebedding og materiel til kølhaling ved plankebroen. Hermed etableredes det første værft i Frederikshavn med en mester, som ikke blot var udlært skibstømrer, med flere års erfaring i ind – og udland ( Sverige og Tyskland ), men også en teoretisk uddannelse, erhvervet på skibskonstruktionsskolen og Orlogsværftet i København.

Buhl havde fra starten i 1870 meget at lave, hans første nybygning blev påbegyndt i sommeren 1870. Buhl konstruerede også selv sine nybygninger, og det blev han ved med i mange år.

I 1882 fik Buhl sin første egentlige konkurrent. Det var skibstømreren Jens Nikolaj Olsen, udlært på Buhls værft, som dette år etablerede sig som selvstændig skibsbygningsmester. Til at begynde med udførte Olsen udelukkende reparationsarbejder, men i 1885 afleverede han den første nybygning, Karoline Marie og frem til 1889 afleverede han i alt 15 nybygninger og han fortsatte frem til 1909, hvor han gik fallit.

I slutningen af 1889 udfærdigedes mellem H. V. Buhl og Havneadministrationen ny kontrakt med forlængelse af lejemålet. Kontrakten tinglystes d. 8. januar 1890.

D. 2. marts 1905 havde Buhl planer om en 500 tons ophalebedding. På samme tid var han ved at omlægge værftet til også at bygge skibe af stål.

Forhandlingsmæssigt gik det ikke helt så hurtigt og enkelt med at blive enige denne gang som i 1870 og 1889. Den endelige kontrakt trådte først i kraft fra d. 1. januar 1907. Arealets størrelse forøgedes til mere end det dobbelte, totalt 12.600 kvadratalen. Værftet forpligtede sig til inden udgangen af 1907 at opføre en ophalebedding til mindst 500 tons, samt inden udgangen af 1908 at fuldføre opførelsen af yderligere 2 beddinger, som kunne optage de på den tid største i Frederikshavn hjemmehørende fiskekuttere. Værftet skulle på arealet opføre, vedligeholde og renholde en retiradebygning til brug for værftets arbejdere.

I 1906 købte Buhl en flydedok i Kiel, løfteevne 2000 tons, mål 270 x 62 fod. Flydedokken var på plads og klar til brug fra september 1906. Det var vist en vel stor mundfuld at gabe over.

Som følge af de store investeringer og forøgede udgifter ændredes værftet i 1906 til aktieselskab: Frederikshavns skibsværft og Flydedok, H. V. Buhl & Co., Aktieselskab.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *