Referat Generalforsamling i værft historisk selskab den 23 Marts 2023

Torsdag den 23. marts 2023 kl. 12.00.

Vi begyndte mødet med at holde 1 minuts stilhed, for at mindes Kurt Hansen, som døde den 12. december, 2022. Kurt Hansen var med til vores julefrokost den 08. december, og da var der ikke noget at mærke på Kurt.

Efter mindestunden, foreslog Thorkild Carlsen Henning Pedersen til dirigent, hvilket Henning sagde ja til. Henning oplæste dagsordenen, og gav  derefter ordet til næstformand Thorkild Carlsen, som læste beretningen for det forløbne år. Efter Thorkilds beretning, blev der afstemning om den, og den blev godkendt. Efter beretningen, gav Henning ordet til den nye kasserer, Erik Rønnest, som oplæste det første regnskab i hans job som kasserer. Efter afgivelse af regnskabet, redegjorde Erik for budgettet for det nye år. Regnskab og budget , blev ved afstemning godkendt. Så var vi nået frem til valgene, og det var hurtigt overstået, idet næsten alle valg var genvalg. Orla Rasmussen blev valgt til revisor, og Finn Bergmann blev valgt til revisorsupleant. Da der ikke var nogle indkomne forslag, takkede Henning Pedersen for god ro og orden, og så gik vi over til næste punkt, som var spisning. Maden bestod af Skipperlabskovs,med alt tilbehør, samt en gratis øl til hver.

Alt ialt en rigtig god generalforsamling, med god stemning og snak.

Tage Jacobsen, sekretær.