Indlæg af Værftshistorisk Selskab

Generalforsamling 24. marts 2011

I Metalhuset Dagsorden ifølge vedtægterne. I forbindelse med udsendelse af indkaldelse med dagsorden, blev der henvist til at kontingenten betales inden den 24. marts 2011 1. Valg af dirigent: Henning Pedersen blev valg som dirigent. 2. Formandens beretning. På vegne af bestyrelsen fremlagde næstformand Kurt Hansen beretningen. Kurt henviste til den skriftlige beretning, der var udsendt […]

Foredrag om renoveringen af LOA

Torsdag den 28. januar 2010 kommer Herluf Stærk Christensen med foredrag og billeder fra renoveringen af det gode skib LOA. Det foregår i Metalhuset, Håndværkervej, Frederikshavn, og starter med kaffe og rundstykker kl. 9.30. Tilmelding nødvendig – senest den 21. januar til Bent Hansen, tlf. 25 54 85 40.

Generalforsamling 25. marts 2010

I Metalhuset Dagsorden jævnfør vedtægterne 1. Valg af dirigent: Valgt blev Henning Pedersen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamling var varslet i henhold til vedtægterne. 2. Formandens beretning. Da formanden havde forfald aflagde Næstformanden Kurt Hansen bestyrelsens beretning. Næstformanden kunne berette, at det havde været et travlt år med mange aktiviteter på beddingen. Tirsdagsholdet var blevet færdig […]

Besøg på Frederikshavn Isstadion

Torsdag den 25. februar 2010 er der besøg på isstadion. Der er guide med, så man kan stille spørgsmål undervejs. Tag en ven eller nabo med – de må selvfølgelig gerne melde sig ind i VHs. Vi mødes på parkeringspladsen foran isstadion kl. 8.30. Tilmelding nødvendig – senest den 18. februar til Bo Davidsson, tlf. […]

Lørdagstur til Dvergetved Fiskepark

Lørdag den 12. september arrangeres fisketur til Dvergetved Fiskepark. Vi kører fra Skolegade kl. 9.00 i egne biler. Fiskeriet starter kl. 10.00 og vi fisker i 3 timer. Der grilles pølser efter fiskeriet, og der kan købes øl og vand til rimelig pris. Pris for fiskeriet afhænger af deltagerantallet: Mellem 10 og 20 mand: 80 […]

Nordisk Sejlads 2009

Maritim Historisk Forening havde æren af at stå for det 20. stævne for traditionelt riggede nordiske sejlbåde. Dokbisserne i VHS gjorde en stor indsats både med opstilling og nedtagning af telte og boder. Hele weekenden var der vagter der skulle passes. Ikke mindst var der brug for trosseførere når skibene anløb. Vejret artede sig ikke […]

Tur til Nymølle bæk

Torsdag den 14. maj har klubben arrangeret en tur til Nymølle bæk sammen med naturvejleder Bo Storm fra Frederikshavn kommune. Vi finder ud af at køre i private biler. Der vil være afgang fra Skolegade kl. 8.45, og vi mødes med Bo på Nymøllevej 4 i Brønden kl. 9.30. Der vil være kaffe og rundstykker […]