Indlæg af Værftshistorisk Selskab

Generalforsamling 27. marts 2008

I Metalhuset Dagsorden jævnfør vedtægterne 1. Valg af dirigent: – Henning Pedersen blev valgt. 2. Formandens beretning. i formandens fravær aflagde næstformand Bent Hansen bestyrelsens beretning. Han startede med at henvise til den skriftlige beretning i seneste nummer af vores nyhedsbrev. Den mundtlige beretning drejede sig fortrinsvis om fire områder: Gnisten, hjemmesiden, medlemmerne og MHF. Arbejdet […]

Bestyrelsesmøde 23. april 2007

Tilstede: Torben Erikstrup, Ib B. Poulsen, Henning Pedersen, Bent B. Hansen, Erik S. Christensen, Leif Schmidt, Erling Sørensen og suppleant Knud E. Andersen. Afbud: Jørn Larsen, Cai Møller. Ikke mødt: Allan Olesen. Der blev oplyst at der er lagt Engelsk oversættelse ind på hjemmesiden. Der er ca. oversat 2/3 dele af vores nuværende hjemmeside. I […]

Besøg på LOA den 19. April 2007

Der var kun syv, der havde lyst til at se hvor langt man i Ålborg var kommet med LOA. Vi blev modtaget af Herluf Christensen, der viste rundt og fortalte om deres fremskridt og deres planer. Det er meningen, hvis ellers de kan få de sidste penge ind, at skibet skal søsættes i år, og […]

Generalforsamling 29. marts 2007

I Metalhuset Dagsorden jævnfør vedtægterne 1. Valg af dirigent: – Valgt blev Henning Pedersen. 2. Formandens beretning. Da Formanden havde forfald aflagde Næstformanden Bent B. Hansen bestyrelsens beretning. Denne var kort da sidste generalforsamling blev afholdt i November 2006. Næstformanden fremlagde på bestyrelsens vegne en ændring af terminen for betaling af kontingent. Til næste år vil […]

Generalforsamling 16. november 2006

I Metalhuset Dagsorden jævnfør lovene 1. Valg af dirigent: – Valgt blev Jørn Larsen. 2. Formandens beretning. Beretningen blev aflagt af Næstformanden Bent B. Hansen. Den mundtlige beretning koncentrerede sig om arbejdet med “Gnisten” som nu var flyttet på Frederikshavn Bedding. Her kan vi nu arbejde på den på de tidspunkter vi selv vælger, modsat tidligere […]

Vinsmagning

Fredag d. 22. sept. var der vinaften på Beddingen, og vi var 22 deltagere der havde alle tiders aften. Poul Larsen fortalte om 7 italienske vine som vi alle smagte på, 3 hvide, 1 rosé, og 3 røde. Til disse vine fik vi en udsøgt middag startende med Italiensk fiskestuvning, det var bare sagen, og […]

Sejltur til Hirsholmene

Torsdag d. 7. sep. kl. 11.00 sejlede VHS medlemmer med ledsagere, i alt ca. 40 personer til Hirsholmene. Det var W. Klitgaard og Anna Bang der sejlede for os. Vejret var fint, dog var der nogle der mente at der var lidt buler på vandet, men det var vist i småtingsafdelingen. Da vi ankom til […]

EFTERLYSNING

Da vi er ved at restaurere den gamle lodsbåd Gnisten, mangler vi skibstømrere, som vil give os en hjælpende hånd med restaurereingen, eller bare komme og give gode råd, så alle der vil hjælpe til, ved hvad de skal gribe og gøre i. Vi har fået penge fra Skibsbevaringsfonden, så vi har finansieringen til materialer […]

Åbent hus på beddingen

Lørdag den 20. maj 2006, kl. 10.00 – 16.00. på Frederikshavn Bedding, Langerak 70. Der vil være forskellige aktiviteter, for eksempel: – Dykning i container med prøvedykning. – Åbent skib på “Fie” og sejlads med joller. – Havnerundfart hver time med “W. Klitgaard”. – Der arbejdes på lodsbåden “Gnisten”. – Der arbejdes ved essen og […]