Dødsfald

Flemming Schou døde d. 5 oktober 2023, 75 år gammel.

Flemming var et fantastisk menneske på mange måder. Altid tjenstvillig, og gav gerne en hånd med, hvis nogen manglede hjælp. Han havde en stor bekendtskabskreds, som han var opmærksom på. Han vil blive savnet på Beddingen for sit arbejde, og sine festlige indslag, når vi havde vores afslutninger.

Flemming var et mangeårigt medlem i VHS, og sad i bestyrelsen i mange år.

Ære være Flemming`s minde.

På bestyrelsens vegne/ Thorkild

Nordbeddingen repareres!

Det har været et stort arbejde, at reparere støtter og hydrauliksystemer efter uheldet med en kutter under ophaling.

Der er lavet en del forstærkninger, og udskiftninger af hydraulikken, som i den grad trænger til udskiftning og eftersyn.

Poul Bjørnager, Kurt Hansen og Jens Hummel, har udført et stort stykke arbejde, for at beddingen kan stå klar til den travle tid med ophalinger på beddingerne.

Det er tungt arbejde, hvor der skal både bruges muskelkraft og kran.- Godt gået!

Besøg på Operativ Overvågningscenter d. 20 april 2017

 

Besøg på det tidligere KGM, nu Operativ Overvågningscenter.

Det er beliggende oppe ved kanonerne ved Bangsbo Fortet

Vi startede med morgenbrød på Beddingen kl. 09, inden vi tog op til (KGM)

OK Heinrich Evers, som er chef , gav en grundig og spændende orientering om deres arbejde . De overvåger hele det danske farvand, og registrerer alle skibe over en hvis tonnage. Er der skibe som er mistænkelige, eller udøver lidt mærkelig eller slingrende kurs, bliver de kontaktet, og yderligere tiltag kan være, at man sender et skib eller en helikopter ud for en nærmere undersøgelse. Det kan også være smuglere, som sejler ind til kysten eller havn, som man følger, og derefter giver besked til politi og told. De var også involveret i dramaet i Aalbæk for et par år siden.

Vi blev derefter delt i 2 hold til selve rundvisningen nede i den operative bunker, som er døgnbemandet.

Det er en spændende arbejdsplads, og vi fik en øjenåbner for, hvor godt de passer på os!

Så endnu et godt virksomhedsbesøg i VHS.

Thorkild