Erling Jørgensen (Erling trælager) (1932-2011)

Jeg er født i Frederikshavn i 1932.

Efter endt skolegang som afsluttedes med en mellemskoleeksamen, kom jeg i lære som snedker hos Munch og Eisenhardt i Frederikshavn fra 1/11-48 til 1/11-52.

Efter endt læretid rejste jeg til København hvor jeg arbejdede hos en drejemester indtil jeg skulle ind og aftjene min værnepligt ved marinen.

Efter hjemsendelsen arbejdede jeg hos forskellige snedkermestre i Frederikshavn og på Frederikshavn Værft.

Jeg traf Else i 1954 og vi blev gift i 1956. Vi har 3 børn og 6 børnebørn. I 1960 byggede vi hus i Århusgade, hvor vi stadig bor.

Jeg blev ansat på Frederikshavn Værft d. 2/2-72 som snedker og kom på trælageret d. 1/3 samme år. Mit arbejde bestod i at tilskære plader og træ til snedkerne på værkstedet.

Jeg blev også medlem af værftets orkester i 1972, hvor jeg stadig forsøger mig som aktiv musiker.

Jeg gik på efterløn i 1993. Jeg har min gang i netværket og Værft Historisk selskab , som jeg er meget glad for.