Referat fra ekstraordinær generalforsamling i værft historisk selskab den 24. november 2022

Afholdt på Beddingen

Dagsorden

Valg af dirigent:

Jørgen Larsen foreslået og valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Valg af kasserer:

Erik Rønnest foreslået og valgt. Erik Rønnest takkede for valget, og ville gøre sit bedste for at gøre det lige så godt som sin forgænger.

Afslutning

Henning Pedersen blev takket for sin store indsats for foreningen gennem årene. Henning Pedersen fremlagde sit sidsteregnskab for 2022.Regnskabet blev udleveret til alle. Der var enkelte spørgsmål til regnskabet. Alle spørgsmål blev afklaret.Thorkild Carlsen havde en gavekasse til Henning Pedersen med lidt godt til ganen, han takkede for exkassererens store indsats gennem mange år. Jørgen Larsen takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

Således opfattet

Referent

Frank Mørch