På tur med fire af de gamle lodser ombord på Gnisten. Mandag den 23. oktober 2017.

Langt om længe fik de gamle lodser – Jens Kruse Larsen – Jan Wennerberg – Bo Kier Hansen – Arne Porsmose den lovede sejltur med Gnisten. Det foregik i kraftig østenvind med Frank Mørch som skipper og Calle som matros. Den kraftige vind vanskelig gjorde afsejlingen fra broen, da Gnisten blev drejet rundt af den kraftige vind, så var det jo godt at have fire erfarne lodser ombord, således vi med besvær fik forstævnen den rigtige vej. Lodserne opdagede at Gnisten stadigvæk kan rulle, så da vi var ved ydermolerne i den nye havn, blev vi enige om at vi hellere måtte tage en havnerundfart lidt længere inde i havnen. Efter endt sejltur stod den på kaffe med brød og en lille skarp til halsen med en enkelt øl at skylle efter med. Det blev til en hyggelig snak og vi blev enige om at lodserne nok kunne gentage deres besøg. Frank Mørch afsluttede med at takke for de pengemidler som lodserne havde givet af egen lomme plus det fremskaffede sponsorat fra Lodsforeningen.

Den 24 oktober 2017

Frank Mørch