Generalforsamling 26. marts 2009

I Metalhuset 1. Valg af dirigent: – Henning Pedersen blev valgt. Henning foreslog, at vi holdt et minuts stilhed til minde om afdøde Ib Bjørn Poulsen. 2. Formandens beretning. I formandens fravær var det næstformand Knud Erik Andersen, der aflagde bestyrelsens beretning. Han fortalte, at han var blevet kastet ud i opgaven, efter Bent Børge afleverede […]

Generalforsamling 27. marts 2008

I Metalhuset Dagsorden jævnfør vedtægterne 1. Valg af dirigent: – Henning Pedersen blev valgt. 2. Formandens beretning. i formandens fravær aflagde næstformand Bent Hansen bestyrelsens beretning. Han startede med at henvise til den skriftlige beretning i seneste nummer af vores nyhedsbrev. Den mundtlige beretning drejede sig fortrinsvis om fire områder: Gnisten, hjemmesiden, medlemmerne og MHF. Arbejdet […]

Bestyrelsesmøde 23. april 2007

Tilstede: Torben Erikstrup, Ib B. Poulsen, Henning Pedersen, Bent B. Hansen, Erik S. Christensen, Leif Schmidt, Erling Sørensen og suppleant Knud E. Andersen. Afbud: Jørn Larsen, Cai Møller. Ikke mødt: Allan Olesen. Der blev oplyst at der er lagt Engelsk oversættelse ind på hjemmesiden. Der er ca. oversat 2/3 dele af vores nuværende hjemmeside. I […]

Generalforsamling 29. marts 2007

I Metalhuset Dagsorden jævnfør vedtægterne 1. Valg af dirigent: – Valgt blev Henning Pedersen. 2. Formandens beretning. Da Formanden havde forfald aflagde Næstformanden Bent B. Hansen bestyrelsens beretning. Denne var kort da sidste generalforsamling blev afholdt i November 2006. Næstformanden fremlagde på bestyrelsens vegne en ændring af terminen for betaling af kontingent. Til næste år vil […]

Generalforsamling 16. november 2006

I Metalhuset Dagsorden jævnfør lovene 1. Valg af dirigent: – Valgt blev Jørn Larsen. 2. Formandens beretning. Beretningen blev aflagt af Næstformanden Bent B. Hansen. Den mundtlige beretning koncentrerede sig om arbejdet med “Gnisten” som nu var flyttet på Frederikshavn Bedding. Her kan vi nu arbejde på den på de tidspunkter vi selv vælger, modsat tidligere […]