Generalforsamling 20. marts 2014

I Metalhuset Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent: Henning Pedersen foreslået og valgt som dirigent. 2. Formandens beretning, fremlagt af næstformanden. Startede med at takke for lån af Metals lokaler. Berørte de mange opgaver der har været gang i det forgangne år, bl.a. renoveringen af Gnisten. Dore, der også er i gang med lidt renovering […]

Generalforsamling 14. marts 2013

I Metalhuset Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent: Henning Pedersen blev foreslået og valgt som dirigent. 2. Formandens beretning, fremlagt af næstformand Kurt Hansen. Den skriftlige del af beretningen findes i Værft Historisk selskabs nyhedsbrev fra februar 2013. Arbejdet med Gnisten skrider godt fremad. Der er gang i aptering, og kalfatringen er snart ved vejs […]

Generalforsamling 29. marts 2012

I Metalhuset Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent: Henning Pedersen blev valg som dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet i henhold til vedtægterne. 2. Formandens beretning. På vegne af bestyrelsen fremlagde næstformand Kurt Hansen beretningen: Vi er nu kommet et stykke ind i 2012. 2011 har været et år på godt og ondt. Vi […]

Generalforsamling 24. marts 2011

I Metalhuset Dagsorden ifølge vedtægterne. I forbindelse med udsendelse af indkaldelse med dagsorden, blev der henvist til at kontingenten betales inden den 24. marts 2011 1. Valg af dirigent: Henning Pedersen blev valg som dirigent. 2. Formandens beretning. På vegne af bestyrelsen fremlagde næstformand Kurt Hansen beretningen. Kurt henviste til den skriftlige beretning, der var udsendt […]

Generalforsamling 25. marts 2010

I Metalhuset Dagsorden jævnfør vedtægterne 1. Valg af dirigent: Valgt blev Henning Pedersen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamling var varslet i henhold til vedtægterne. 2. Formandens beretning. Da formanden havde forfald aflagde Næstformanden Kurt Hansen bestyrelsens beretning. Næstformanden kunne berette, at det havde været et travlt år med mange aktiviteter på beddingen. Tirsdagsholdet var blevet færdig […]