Minigolf på Hedebo d. 19 maj!

Vi havde som sædvanlig, en rigtig hyggelig dag på Hedebo. Knud Erik Andersen havde disket op med rundstykker og kage, og en lille opstrammer, så vi havde noget at stå imod med til dysten på banerne.

De 6 hold var delt op ved lodtrækning, og efter diverse badeture, og uhøvisk snak og billige kommentarer, fandt vi vindere, og dem som skulle have trøstpræmie.

Vinderne var: Poul Nielsen, Kurt Hansen, Erik Pedersen, Erling Christensen, Erik Rønnest, Kaj Højrup, som hver fik en flaske vin.

Trøstpræmierne gik til: Niels Jørgen, “Lasse”, Jørgen Jørgensen, Frank Mørk, Thorkild, Kurt Thomsen, som fik en pose slik.

Alt ialt en rigtig god dag, som vi gentager i 2023.

Thorkild