Lidt fra skibstømrerafdelingen hos VHS 2020 (Gnisten – bundgarnsjolle mv.)

Lidt fra skibstømrerafdelingen hos VHS december 2020 (Gnisten – bundgarnsjollen mv.)

Siden sidste indlæg må man jo nok sige, at arbejdet på Beddingen har mødt nogle bump på vejen, her tænkes blandt andet på coronanedlukninger, der aktuelt gør at vi må være max. 10 personer samlet i samme rum med 1 m. afstand og mundbind/visir efter gældende regler. For mit eget vedkommende mistede jeg i juli min hustru gennem 45 år til coronaen, hvilket jo naturligt gav en uønsket og ufrivillig pause. Men medio august vente arbejdslysten lige så stille tilbage og vi kunne gå i gang med at arbejde lidt igen.
I marts var Calle og jeg ved at gøre klar til at opmærke 2. bordrang på bundgarnsjollen, da vi fik at vide at Beddingen skulle lukke grundet coronasmitten. Da vi kom i gang efter nedlukningen, var det ved at være tid for at Gnisten skulle på land og kølhales. Gnisten kom på land den 1. Uge i maj og vi var i år heldige med vejret, således vi ikke kom i tidsnød efter der er indført forkortede ophalingsperioder.

Den nye havn giver stadigvæk problemer med stor bølgedannelse, hvilket har medført, at der skulle udskiftes en del lodrette lægter, da mange blev revet af eller knækkede. Vi har også måttet skifte til kraftigere dæk som fendere, da de små dæk ikke kunne holde til strabadserne. Så sent som i sidste uge sprang en af Gnistens agterfortøjninger grundet bølgegangen, så vi skal i gang med at efterse og udskifte fortøjningerne og forrykker samtidig Gnisten nogle meter ind mod land for at hindre at beddingsvognens skråstiver griber fast i skrog og fendere. Træbroen er lidt smallere ind mod land.

Vores altmuligelektrikker Erik Rønnest har lige genplaceret varmelegemet i Gnistens motorkasse, således vi kan undgå frostsprængninger, men samtidig kan starte motoren året rundt.

Det er ikke blevet til så mange sejlture som man kunne have ønsket, men sommeren har sejlmæssigt ikke været noget at råbe hurra for og vi har også måttet tænke på de restriktioner, der er med hensyn til smittefare. Calle har brugt spildtiden til at få masten lakeret om, den var ved at trænge til nyt lak. Det var dog et problem at komme helt til tops på masten, da jeg ikke turde at få folk op i bådsmandsstol, da den øverste del af masten ikke er understøttet af vant og stag. Men ved hjælp af en EUpalle og en bred stige, der blev forsvarlig fastgjort, kunne Caklle komme helt til tops. Calle var yderligere fastgjort rundt om masten med et stykke kraftigt tov, så man overholdt alle sikkerhedsforskrifter. Så ved næste mastelakering ved vi, hvad der skal gøres.

Her i efteråret blev Calle og jeg lige pludseligt “ansat”i sjakket, der udskifter beklædningen på vestgavlen af tømrerværkstedet. I skrivende stund er vi færdige med underetagen og regner med at starte op på 1. salen efter nytår, hvis vejrguderne og helbredet vil.

Så i øjeblikket er arbejdet på bundgarnsjollen sat noget på stand by, så der bliver nok ikke mange ugers arbejde på båden, inden vi skal til at tænke på kølhaling af Gnisten igen.

 

Beddingen

15. december 2020

Skibstømrer Frank Mørch