Mandeaften på Beddingen den 27. oktober 2016.

19 medlemmer havde tilmeldt sig til aftenspisning, hvor menuen stod på gullasch. Det var Egon Arp og Thorkild Carlsen, der forestod madlavningen og retten var vellykket og fik ros af alle. Flemming Schou havde fremtryllet en god vin til rimelig pris, derudover var  der øl og vand til de kendte priser. Desserten bestod af en Irish coffee, som Henning Pedersen havde fremskaffet indholdet til uden brugerbetaling.

Det var en hyggelig aften , der nok tåler gentagelse. Der kan godt blive plads til flere medlemmer en sådan aften, der ud over god mad og drikke, er med til at styrke sammenholdet på tværs af “dagsholdene”, snakken og latteren var i hvert fald på plads fra starten.

Frank Mørch

2016-10-27-18-55-57 2016-10-27-18-56-21 2016-10-27-18-56-31 2016-10-27-18-56-48 2016-10-27-19-05-50 2016-10-27-18-55-51

Gamle Nitteværktøjer

20160312_122315

Turen til Hjallerup Mekaniske Museum

cimg1966 cimg1964 cimg1963 cimg1962 cimg1961 cimg1960 cimg1959 cimg1955 cimg1954 cimg1953 cimg1952

 

Vi havde en rigtig god tur til Hjallerup Mekaniske Museum d. 1 september. Der var som sædvanlig godt vejr, og de 21 deltagere fik set et flot museum, som var samlet og drevet af frivillige. Der var en stor samling af traktorer, biler, fly, motorcykler, knallerter, stationære motorer, radio og fjernsyn, og meget andet. Det var virkelig et besøg værd.- Som bonus kørte bussen ad østkystruten hjem, hvor vi havde et lille ophold på Aså havn.

En stor tak til Finn og Frank, for god mad og en godt tilrettelagt tur.

TC

Dødsfald i foreningen.

Børge Faldt døde d. 6 august efter kort tids sygdom.

Børge var et fantastisk menneske, næsten aldrig sur, og altid med et skælmsk smil på læben,- og så var han altid god for en historie. Børge arbejdede sammen med onsdagsholdet, og det vil være hårdt, at undvære ham på sin faste plads ved siden af Leif Schmidt, – og på vores torsdagsmøder, hvor han havde sin faste plads ved siden af Flemming. Børge arbejdede på “beddingen” lige til det sidste, og han var også fast på arbejdsholdet i “Kildelauget”.

Ære være Børge`s minde.

pbv.

Thorkild Carlsen

Så forsvandt “NORDLYSET”!

CIMG1578

Nordlyset klippes i stykker d. 13/5 2016

Nordlyset klippes i stykker d. 13/5 2016

CIMG1578

Nordlyset klippes i stykker d. 13/5 2016

Nordlyset klippes i stykker d. 13/5 2016

Det man har snakket om i 8 år,- forsvandt på 2 timer.

Den 13 maj kl. 07.15 ankom den store klipper fra Jatop ApS, og startede med, at klippe Nordlyset i små stykker, og kl. 09.15 var han klar til at køre på blokvognen igen.

Det var imponerende at se Jacob manøvrere den store klipper, som både kunne knuse de store bjælker og jerndragere, og som var det en pincet kunne samle små ting op, og lægge dem pænt til side.

Der var mødt mange op for at se dramaet, og flere var nervøse for, om den ville vælte på beddingen, men det var en ekspert der styrede slaget, og den blev stående til sidste pind var væk.

Nu forestår der et stort oprydningsarbejde, så beddingen igen kan tage sig godt ud.

TC

John Larsen kommer d. 17 marts, og fortæller om Isbryderne.

John Larsen, som er pensioneret Maskinmester fra Isbryderne, kommer torsdag d. 17 marts kl. 09.30, og fortæller om Isbryderne og istjenesten, og om hvordan det er at bryde is, og livet ombord.

Han har film med, som vi også skal se.

 

TC

Kildelauget starter op igen i 2016

Bo Storm har forespurgt, om vi kunne tage traditionen med kildelauget op igen, idet det smuttede i 2015, hvor han var meget sent ude. Der er foreslået d. 23 juni, og det har vi accepteret.

Der kommer nærmere oplysninger senere.

TC

Status på Gnisten 2015 – 16.

Det blev jo ikke i 2015, at Gnisten kom ud på længere sejlture, men lidt sker der jo med renoveringen. Der er blevet opsat søgegelænder og mast og bom monteret med de tilhørende beslag. Monteringen af masten i august 2015 foregik ikke så problemløst, som man havde forventet. Vi sejlede med egen motorkraft over til pier II, hvor Hans Jørgen ventede med mobilkranen for at løfte masten om bord, men motoren havde det med at gå i stå, men til pieren kom vi dog med et par stop undervejs. Masten blev sat på plads uden de helt store problemer, men da vi skulle tilbage til træbroen var der i mellemtiden bleven kraftig vind, der blæste ind mod Beddingen, og da vi skulle til at lægge til, gik motoren i stå, hvilket resulterede i at vi nær havde kollideret med den foranliggende båd. Ole Lilleøre fik dog i sidste øjeblik genstartet motoren med fuld kraft bak, men så havde gearkablet sat sig fast, således vi fik en længere bakketur i havnebassinet for fuld skrue. Efter at have fået en forbrænding fra den varme udstødning på hånden fik Ole dog styr på kablerne og vi kom til kajs. Min bådshage røg dog i havnebassinet under episoden, Da bådshagen hang fast i Hydrobia under bestræbelserne på at holde Gnisten fri af dykkerbåden under bakketuren. En erfaring jeg gjorde under turen, er at Gnisten når den skal op til kølhaling, skal for synes med forror, da venderadiusen er alt for stor. Vagn Skoven har efterfølgende fremstillet en flydebar bådshage og lavet et par flagstænger til ror og mast. Calle har som sædvanligt lavet mange forskellige ting på Gnisten, bl.a. sammen med Jens og Kurt opsat søgelænder, monteret ekstra fendere på broen, sammen med mig monteret mast og bom. Har også fået bestilt sejl hos Studsgård. Sejlet fik vi den sidste dag inden julelukningen i december. Vi har prøveophængt sejlet og det ser ud til at passe. Maskin- og elafdelingen ved Ole Lilleøre og Jørgen Jørgensen er også i gang med bl.a. styregrej, installation af gear- og gaskabler, elinstallation. For at kunne fortsætte med foranstående aktiviteter, mente de to teknikere, at det var meget nødvendigt, at der blev monteret en bænk ud for motoren i styrbords side, der er jo i forvejen jo en bænk/køje i bagbords side. Jens (skibstømreren) fandt så træ og udmålte sædet, der blev færdiglavet af mig, da Jens skulle retur til Kolding , hvor han bor. Calle har efterfølgende slebet bænken med sandpapir nr. 180 og givet bænken en ordentlig omgang lak. Så skulle teknikerholdet kunne komme videre uden fysiske skader og få et behageligt arbejdsmiljø. Jeg håber vi i 2016 vil kunne gøre skibet sejlbart med både motor og sejl. Til sidst en tak til dem der har ydet en indsats vedrørende båden både praktisk og økonomisk.

Beddingen den 6. januar 2016

Skibstømrer

Frank Mørch

 

Velux – Fonden donerer 75000 kr til MHF.

MHF har ansøgt Velux fonden om støtte til ny energiforsyning til Beddingen, og vi fik en dejlig julegave på 75000 kr.- Der blev søgt om et større beløb, men vi er meget tilfredse, idet vi også får et energitilskud fra staten.

Det ansøgte beløb skal bruges til : Nyt Brændefyr,- 2 m3 Akkumuleringsbeholder,- Luft/Vand Varmepumpe,- Kalorifere på lager og maskinværksted,- varme i nyt mødelokale, og 2 stk Luft/Luft Varmepumper i tømmerværksted, som kun skal køre periodevis.

Projektet er lagt an på at vi selv skal installere!

TC