Hjemmesiden udkommer på engelsk

Det har været et stort ønske for os, at hjemmesiden også udkom på engelsk, og med velvillig støtte på 10.000 kr. fra Frederikshavn kommune, samt et pænt beløb af egne midler, er det lykkedes at få det meste oversat.

Derfor er det nu muligt at vælge mellem den danske og den engelske version ved et klik på flagene på forsiden.

Den engelske version opdateres og udbygges sideløbende med den danske, men der vil i en periode stadig være sider, der ikke er oversat, da oversættelsen sker i takt med at vi kan finansiere det.