Skibstømrer Vagn Randrup fortæller:

“Et af de stykker værktøj som også bør nævnes, er den såkaldte “MØRSER”. Når et nittet skib skulle have plader ud, for at få rettet buler, brugtes “Mørseren”. Den var 1½ meter lang og temmelig tung, så den var hængt op langs skibssiden indvendig i lasten.

Den virkede på den måde at der var 2 mand til at betjene den, den ene betjente et håndtag som udløste et slag mod naglehovedet, den anden holdt mejslen på navlehovedet. Så når slaget blev udløst med håndtaget, så skulle der kun 3 slag til så røg naglehovedet af.
Det kunne godt virke som et projektil, så folkene der betjente Mørseren havde visir for ansigtet.

Der var også andre måder at udtage nagler, bl.a. kunne de brændes ud, men så blev de brændt fra nittesiden, det vil sige udvendig fra, så naglehovedet med det vi kan kalde stokken med et dørslag blev drevet ind.
Et dørslag er en dorn på skaft, som bruges til at drive nagler og stifter ud.”