Dårlige tider

Skibsforlis og havarier, på grund af tyske u – bådes hensynsløse sænkninger af handelsskibe og på grund af minepåsejlinger, var årsag til en stor tonnagemangel. Værftet havde, som tidligere nævnt, gode produktionsbetingelser indtil 1920.

Erhvervslivet havde gode år indtil 1920, varerne kunne afsættes til fornuftige priser ude i den store verden. I 1920 blev der oparbejdet et stort vareudbud på verdensmarkedet med deraf følgende lavere priser. Dette medførte naturligt nok produktionsindskrænkning og deraf følgende arbejdsløshed i Danmark.

Som tidligere nævnt kom depressionen i 30`erne, og selvfølgelig mærkede Frederikshavns værft også dette. Produktionen blev indskrænket og arbejdsstyrken gik tilbage. Værftet nåede på intet tidspunkt i 30`erne den arbejdsstyrke, som det havde haft i 1930.

Under besættelsen blev der igen rigeligt at bestille. Grunden hertil var jo nok, at der var stationeret omfattende tyske flådestyrker i Frederikshavn, med deraf betydelige reparationsarbejder. Selv om det var hårde tider under 30`ernes depression, stod hjulene aldrig helt stille.

Der må jo have foregået noget på værftet, for der løb et skib af stabelen hvert år, heriblandt også nogle, der siden er kendt uden for skibsfartsinteresserede kredse. Her kan nævnes skoleskibet Georg Stage – 1935, Gøteborg – Frederikshavn – liniens Kronprinsessan Ingrid – 1936 og havundersøgelsesskibet Dana – 1937. Men alle er jo bygget før vor tid på værftet.

Men sagen kort: I 1918 byggede man en betondok, i 1919 2 tørdokker. I 1923 var der ca. 400 mand ansat. I 1928 anlagde man en større byggebedding og i 1937 anskaffede man en flydedok med en løfteevne på 3800 tons. I 1939-40 byggede man tovbanekranen over beddingen, i 1942 tog man et nybygget svejseværksted i brug, man måtte jo følge med i den teknologiske udvikling. I 1950 indviede man en ny marketenderibygning for 700 mand med individuelle garderobeskabe for omklædning, vaske- og baderum.

Fra “Smede gennem 100år” kan man se at arbejdsløse medlemmer blev sat til at slå skærver. ( små sten af større ). Det var et hjælpearbejde, som kommunen satte i gang for de arbejdsløse – uanset faggrupper.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *