Niels Chr. Nielsen begyndte kort før århundredeskiftet at bygge fiskekuttere. Værftet lå mellem den gamle Kulkaj og den daværende Fiskeriauktionshal. Også dette værft blev flyttet til værftsområdet i den nye Fiskerihavn efter 1956. Senere blev værftet overtaget af Brinck og Sørensen. Derefter af Danyard, som brugte beddingen som uddannelsesværksted for skibsbyggere og maskinarbejdere. I dag har Frederikshavn Produktionsskole til huse i skibsbyggeriet, hvor der bliver produceret joller efter historiske modeller.