Generalforsamling 29. marts 2012

I Metalhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent:
Henning Pedersen blev valg som dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet i henhold til vedtægterne.

2. Formandens beretning.
På vegne af bestyrelsen fremlagde næstformand Kurt Hansen beretningen:
Vi er nu kommet et stykke ind i 2012. 2011 har været et år på godt og ondt. Vi har desværre haft besøg af uærlige personer, der har fjernet en del af skruetøjet til “Marna” motoren, som var købt til installation i projekt “Gnisten”, som er VHs fornemste opgave. Det har givet foreningen en del lommesmerter. Motoren, som er blevet toprenoveret, står jo foreningen i en anselig sum. Alene startmotoren til “Marna” mener jeg har kostet i omegnen af 3.000 kr.
Efter flere forespørgsler om skruetøj til Motorfabrikken “Marna” i Norge, fik jeg en mail om, at de havde et brugt skruetøj. Jeg skrev til dem før jul og bad om en pris på skruetøjet, leveret i Frederikshavn. Siden har jeg ikke hørt fra dem. Da det har vist sig at være umuligt at finde et andet skruetøj, der passer til motoren, har bestyrelsen besluttet at opgive motorfabrikken “Marna” – og “Marna” motoren.
Vi har i stedet besluttet at købe en anden motor. Det blev en 25 hk.”Volvo Penta” der er 100 % renoveret. Motoren er købt af en af foreningens medlemmer for 5.000 kr. Vi har måttet investere i nyt skruetøj, som passer til motoren, så det har været et dyrt bekendtskab at have ubudne gæster.
Her i 2012 har vi igen haft ubudne gæster i “Gnisten”s garage. En eller flere personer har skåret teltdugen i garagen i stykker og er kravlet den vej ind. På den store værktøjskasse er hængelåsen brækket op, og det ser ud til, at der mangler 2 hamre og en vinkelsliber.
Arbejdet med “Gnisten” skrider godt frem – Frank og Knud Erik er i fuld gang med at lave dæk. Jørgen er i gang med at lave et nyt ror, som er konstrueret af foreningens arkitekt, Bent Agterstavn. Flot stykke arbejde. Jobcentret er i gang med at smøre “Gnisten” indvendig med linolie.
Ole, Rass og Finn er travlt optaget med at installere propeludstyr. Der kan godt bruges hjælp til at skrabe beg af udvendig klædning. Alpha sjakket arbejder ud af det hårde liv med at få “Alpha” motoren gjort startklar.
Medlemmer af onsdagsholdet arbejder på højtryk med at få gjort spidsgatteren “Dore” sejlklar. Thorkild Carlsen har skaffet en mand der vil lave ny elinstallation på “Dore”.
Vi har også et projekt i gang med Jobcenteret, som jeg synes skal roses for deres deltagelse. Det er nogle guttermænd, der har gang i renovering af beddingsvognene til den sydlige bedding. Andre af foreningens medlemmer har ryddet op på loftet, og diverse bygninger.
Der er forespørgelse fra et sjak på 8 modne mænd fra Norge om en rundvisning på beddingen i VHS regi sidst i april måned. Det syndes jeg lyder spændende og mener, vi helt klart skal tage imod disse mennesker. Det er dog fornemt, at vores hjemmeside bliver læst i Norges land.
Der har endvidere været en forespørgsel til Erik Christensen fra Ole Engelholm, om man kunne være behjælpelig med skibsbilleder over skibe, der er bygget på Ørskov Stålskibsværft. Det har Erik fat i.
Vi har i formiddag haft besøg på beddingen af Nordjyske Stifttidene og håber på en artikel i avisen senere.
Foreningens fremtidige arrangementer fremgår af det udsendte nyhedsbrev.
Den 7 juni går VHS på sommerferie.
Selvom der bliver talt dunder til hinanden engang imellem, så tror jeg alle glæder sig til at møde op på beddingen henholdsvis mandag – tirsdag – onsdag – og torsdag formiddag.
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt vedtaget.

3. Regnskab blev fremlagt af kasserer Henning Pedersen.
Regnskabet for foreningen VHS balancerede med kr. 25.399,89, og en saldo på kr. 7.562,79.
Gnistens regnskab balancerede med kr. 17.041,97. Der var forbrugt af midlerne på kr. 6.627,89.
Regnskab anbefaledes af revisor Lasse Bouet.
Kasseren takkede Metal for den økonomiske støtte.

4. Budget for 2012 og fastsættelse af kontingent.
Man forventer kontingent- og renteindtægt på kr. 20.000.
Kontingent bliver uændret.

5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

6. Valg af Formand- på valg Torben Erikstrup.
Næstformanden Kurt Hansen har mailet sammen med Torben Erikstrup, som er indforstået med at der vælges en formand fra lokalområdet.
Jørn Larsen blev foreslået og valgt.

7. 4 bestyrelsesmedlemmer, samt 1 suppleant var på valg:
På valg – og genvalgt – blev Leif Schmidt, Frank Mørch, Finn Larsen og Cai Møller.
Flemming Schou blev valgt for 1 år.
Suppleant Ole Lilløre blev genvalgt.

8. Valg af revisor og suppleant.
Revisor Lasse Bouet og revisorsuppleant Orla Rasmussen blev genvalgt.

9. Eventuelt.
Under eventuelt kunne Bruno Müller oplyse om forløbet af LAG midlerne i forbindelse med nyt tag og renovering af tømmerværkstedet på Beddingen.

Referent Henning Pedersen.