Bølgemaskinen Crestwing i Sæby d. 14/9 2017

Vi var knap 30 ude i Sæby for at se og høre om Crestwing bølgeenergianlægget, som er et halvskalaanlæg.

Ruth Bloom og Poul Bjørnager fortalte om anlægget, som startede som et mindre forsøgsanlæg her på Beddingen. Ruth gav en fyldig og meget interessant orientering om hele projektet, og de muligheder som bølgemaskinen kan bruges til. Det er ikke kun til strøm, men også brintfremstilling og rent drikkevand fra havvand og meget mere. Deres system er hydrodynamisk, og langt mere effektivt end de anlæg, som udelukkende beror på skubbet fra bølgen. Dette anlæg kan producere ca. 1 mio kWh pr år i danske farvande.- Problemet pt er af økonomisk art,- så den kan blive søsat, og komme i drift, så de kan få data ud, så de kan komme videre med en fuldskala model.

/Thorkild