VHS besøg på EUC – Nord
Torsdag d. 19 oktober 2023 kl. 09.00
på Håndbækvej 50.
Vi har lavet aftale med Jan Caspersen, som er underviser på
Autoudviklingscentret, om en rundvisning og demonstration
både i Auto og Maskinværkstedet samt skibsmotorværkstedet
og Undervisningsskibet.
Vi starter med morgenkaffe og orientering om stedet, hvorefter
vi bliver vist rundt.
Vi forventer, at det tager ca. 2 timer.
Tilmelding senest d. 12 oktober til Thorkild Carlsen.