Velux – Fonden donerer 75000 kr til MHF.

MHF har ansøgt Velux fonden om støtte til ny energiforsyning til Beddingen, og vi fik en dejlig julegave på 75000 kr.- Der blev søgt om et større beløb, men vi er meget tilfredse, idet vi også får et energitilskud fra staten.

Det ansøgte beløb skal bruges til : Nyt Brændefyr,- 2 m3 Akkumuleringsbeholder,- Luft/Vand Varmepumpe,- Kalorifere på lager og maskinværksted,- varme i nyt mødelokale, og 2 stk Luft/Luft Varmepumper i tømmerværksted, som kun skal køre periodevis.

Projektet er lagt an på at vi selv skal installere!

TC