Henning Pedersen

Maskinarbejder.

Født og opvokset i Hellum ved Brønderslev.
Efter endt skolegang på Realskolen i Dybvad var jeg en kort tid på landet som landbrugs medhjælper (årlig løn med kost og logi kr. 1.800,00).

Fik svendebrev 1963 som maskinarbejder på Uggerbys Maskinfabrik, Brønderslev, og var derefter ved militæret i 3 år på kasernen i Viborg.

Kom til Frederikshavn i marts 1966, hvor min første arbejdsplads var ved Larsen og Søn i Strandby. Da vi ikke kunne enes om lønnen, kom jeg på Frederikshavn Værft, og her var mit ophold ca. 4 måneder, før jeg blev afskediget sammen med andre 110 mand.

I november 1966 fik jeg arbejde ved Kofoed og Christensen, dengang med adresse på Skagensvej 13-15. Her var jeg i 27 år og var Tillidsrepræsentant i ca. 20 år for maskinarbejderne. Jeg var aldrig valgt som Fællestillidsrepræsentant men forhandlede også for de ufaglærte.

De sidste 11 år på arbejdsmarkedet var jeg valgt og dermed ansat som næstformand ved Dansk Metal, Frederikshavn afdeling.
Gennem de mange år på arbejdsmarkedet og senere som efterlønner / pensionist har jeg været politisk aktiv.
Jeg er nu Brobisse på Frederikshavn Værft og Bedding.

Jeg er gift med Tonni har en søn samt et barnebarn.