Erling Sørensen (1940 – 2021)

Født i 1940 i Frederikshavn.

Arbejdede ved landbruget indtil 1959. Kom ind som soldat og var færdig i 1961 hvor jeg arbejdede for skibstømrerne på Frederikshavn Værft og flydedok. Arbejdet bestod i at køre træ ind til opskæring i tømmerværkstedet og andre steder på værftet.

I 1962 blev jeg tilbudt at komme i lære som svejser. Læretiden var 2 år, og det var noget nyt at have lærlinge i det fag i kun 2 år. Vi gik på aftenskole på lige for med dem der var 4 år i lære og fik svendebrev på lige fod med andre. Da vi var voksen lærlinge blev vi aflønnet med mindstelønnen. Jeg var svejser fra 1962 til december 1999, da Danyard lukkede ned.

Jeg blev gift i 1964 med en Frederikshavner pige og vi har fået 3 børn 2 piger og 1 dreng. Vi har været gift i 40 år her i 2004.

Jeg har været Formand for 2 grundejerforeninger. Jeg har været Tillidsmand og er nu Næstformand i det der hedder Netværk Danyard som blev oprettet da Danyard lukkede. Der er 215 medlemmer.