Generalforsamling 20. oktober 2003

I Metalhuset Formanden bød velkommen. Dagsorden ifølge lovene. 1. Valg af dirigent. Jørn Larsen blev valgt til dirigent og Ib Bjørn Poulsen til referent. 2. Formandens beretning. Gnisten, foreningens gamle lodsbåd, vil nu blive renoveret i samarbejde med Kommunens aktivafdeling. Foreningen skal finansiere materialer. Arbejdet med at skabe en vandreudstilling om værfterne og deres historie fortsætter. […]

Bestyrelsesmøde 18. september 2003

På Bangsbo Museum. 1. antallet af medlemmer nærmer sig 30. Arbejdet med en vandreudstilling om værfter og skibsbygning fortsætter. 2. Sammen med Bangsbo museet har vi henvendt os til Søværnet for at høre om betingelserne for at overtage isbryderen Elbjørn. Elbjørn er bygget på Frederikshavn Værft i 1952-53. Hvis en overtagelse kommer på tale skal […]

Ekstraordinær generalforsamling 19. maj 2003

1. Valg til bestyrelsen: Valgt blev Bent Jensen. 2. Ændring af visionerne: Redaktionelle ændringer tilføjes. 3. Valg af 1 Revisor + 1 suppleant: Valgt som Revisor blev Lars Bouet. Valgt som suppleant blev Ole Pedersen. Referent Ib bjørn Poulsen.

Bestyrelsesmøde 19. maj 2003

På Bangsbo Museum. 1. antallet af medlemmer nærmer sig 30. Arbejdet med en vandreudstilling om værfter og skibsbygning fortsætter. 2. Sammen med Bangsbo museet har vi henvendt os til Søværnet for at høre om betingelserne for at overtage isbryderen Elbjørn. Elbjørn er bygget på Frederikshavn Værft i 1952-53. Hvis en overtagelse kommer på tale skal […]

Bestyrelsesmøde 28. januar 2003

Tilstede var Formanden Erik Sørensen, Thorkild Vejen, Erik Christensen, Jørn Larsen, Carsten Meldgård, Leif Schmidt, Ib Bjørn Poulsen. Som gæst var Hans Munk Pedersen, Bangsbo-museet. Dagsorden: 1. Godkendelse af nyt bestyrelsesmedlem. 2. Handlingsplanen. 3. Eventuelt. Leif Schmidt godkendt som bestyrelsesmedlem i stedet for Vagn Randrup som ønskede at udtræde. Handlingsplanen blev diskuteret udfra den situation […]