Generalforsamling 16. november 2006

I Metalhuset Dagsorden jævnfør lovene 1. Valg af dirigent: – Valgt blev Jørn Larsen. 2. Formandens beretning. Beretningen blev aflagt af Næstformanden Bent B. Hansen. Den mundtlige beretning koncentrerede sig om arbejdet med “Gnisten” som nu var flyttet på Frederikshavn Bedding. Her kan vi nu arbejde på den på de tidspunkter vi selv vælger, modsat tidligere […]

Generalforsamling 25. oktober 2005

I Metalhuset Dagsorden jævnfør lovene 1. Valg af dirigent: Cai Møller valgt. 2. Formandens beretning. To åbent hus arrangementer med tilhørende udstillinger lavet i samarbejde med Aktivhuset og Bangsbo Museum. Dette forgik der, hvor “Gnisten” bliver renoveret. Det første arrangement i en weekend i maj måned faldt sammen med det, der kaldes Historiens Dag. Dette betød […]

Bestyrelsesmøde 25. oktober 2005

I Metalhuset Dagsorden for Generalforsamlingen. Da formanden ikke kunne være tilstede, måtte Ib Bjørn Poulsen holde formandens beretning. Bestyrelsen godkendte regnskabet og foreslog kontingentet steg med 50 kr. om året. Referent Ib bjørn Poulsen.

Generalforsamling 29. november 2004

I Metalhuset Formanden Torben Erikstrup bød velkommen. Dagsorden ifølge lovene. 1. Valg af dirigent. Valgt blev Lasse Bouet. 2. Formandens beretning. Året har været begivenhedsrigt. Vi fik desværre ikke Isbryderen Elbjørn, den blev solgt for 700.000 kr. og er nu restaurant og glaspusteri i Aalborg Havn. Den er ribbet for inventar. “Gnisten”, den gamle Lodskutter en […]

Bestyrelsesmøde 11. oktober 2004

I Jyllandsgade Afbud: Erik Christensen, Annelise Filtenborg, Allan Olsen. Tilstede Torben Erikstrup, Cai Møller, Jørn Larsen, Bent Jensen, Leif Schmidt, kassereren (uden for bestyrelsen) Erling Christensen, Ib Bjørn Poulsen. Dagsorden 1. Siden sidst. 2. Gnisten. 3. Generalforsamling. 4. Overtagelse af et bevaringsværdigt skib. 5. Aftale med andre træskibs ejere om fælles lokaler på havnen. 6. Eventuelt. […]