Frederikshavner rødspætter og Skagen kuller

Foredrag og sang med Nordjyllands Kystmuseum I den grå hal på beddingen vil museumsinspektør og arkivar Erik S. Christensen holde foredrag om fiskeri og fiskeriets udvikling gennem tiden. Udgangspunktet er de to markante fiskeribyer Skagen og Frederikshavn. Foredraget suppleres af Kystmuseets maritime mandskor Gasterne, som vil synge et udvalg af viser og sange med fokus […]

Tur til Hobro værft

Torsdag den 22 maj 2014 kl. 8:30 drog 36 glade gutter samt 7 medlemmer fra metal seniorer i Skagen på bustur til Hobro værft. Efter lidt besvær med bussen, som vi kørte i, ankom vi med lidt forsinkelse til værftet. På værftet var Peter Leth, som ejer værftet, i gang med at hive en slæbebåd […]

Dore anno 2014

Sommeren 2013 var året, hvor DORE igen fik vand under kølen efter flere år på land. Hun er i de sidste par år blevet malet og lakeret,- og der er foretaget flere reparationer. Det er jo en gammel Spidsgatter fra 1934,- så der var et par hovedspanter midtskibs, som blev udskiftet. Hele ledningsnettet er blevet […]

Minigolf på Hedebo Camping

Torsdag den 26. maj 2011 kl. 9.30 er der minigolf på Hedebo Camping i Sæby. Mødested: Campingpladsen kl. 9.30. Der vil være et deltagergebyr på 20 kr. pr. person. Tilmelding senest torsdag den 5. maj til Knud Erik Andersen, tlf. 21 22 05 32.

Rundvisning på Forsyningen

Torsdag den 12. maj 2011 kl. 9.30 er der rundvisning på Forsyningen, Knivholtvej 15, Frederikshavn. Mødested: Forsyningen kl. 9.30. Der vil være et deltagergebyr på 20 kr. pr. person. Tilmelding senest torsdag den 5. maj til Tage Jakobsen, tlf. 41 15 43 05.