Ekstraordinær generalforsamling 19. maj 2003

1. Valg til bestyrelsen:
Valgt blev Bent Jensen.

2. Ændring af visionerne:
Redaktionelle ændringer tilføjes.

3. Valg af 1 Revisor + 1 suppleant:
Valgt som Revisor blev Lars Bouet.
Valgt som suppleant blev Ole Pedersen.

Referent Ib bjørn Poulsen.

Bestyrelsesmøde 19. maj 2003

På Bangsbo Museum.

1. antallet af medlemmer nærmer sig 30. Arbejdet med en vandreudstilling om værfter og skibsbygning fortsætter.

2. Sammen med Bangsbo museet har vi henvendt os til Søværnet for at høre om betingelserne for at overtage isbryderen Elbjørn. Elbjørn er bygget på Frederikshavn Værft i 1952-53. Hvis en overtagelse kommer på tale skal et ejerskab ligge i en fond. De økonomiske konsekvenser undersøges, forsikringer, havneleje, dokning osv.

3. Gnisten skal indgå i et mål 3 projekt i regi af Aktivhuset. Vi skal fremskaffe det økonomiske fundament hvad angår materialer. Vi skal desuden være konsulenter på opgaven.

4. Generalforsamlingen afholdes d. 20 oktober i metalhuset, Søndergade 1, kl. 16.00. Jørn Larsen bedes være dirigent. Ændringsforslag til vedtægter. Antallet af bestyrelses medlemmer sættes til 9 inklusive formand og næstformand. På valg er Bent Jensen, næstformand. Erik Christensen, Jørn Larsen, Cai Møller og Ib Bjørn Poulsen.

Referent Ib bjørn Poulsen.

Bestyrelsesmøde 28. januar 2003

Tilstede var Formanden Erik Sørensen, Thorkild Vejen, Erik Christensen, Jørn Larsen, Carsten Meldgård, Leif Schmidt, Ib Bjørn Poulsen.
Som gæst var Hans Munk Pedersen, Bangsbo-museet.

Dagsorden:
1. Godkendelse af nyt bestyrelsesmedlem.
2. Handlingsplanen.
3. Eventuelt.

Leif Schmidt godkendt som bestyrelsesmedlem i stedet for Vagn Randrup som ønskede at udtræde.

Handlingsplanen blev diskuteret udfra den situation som foreningen var kommet i, da projektet på havnen i første omgang måtte udskydes grundet manglende opbakning fra LOs bestyrelse i Frederikshavn.
Resultatet blev, at videre arbejde med projektet på havnen i Frederikshavn blev udskudt indtil man kendte planerne for havnens fremtid.

Formanden meddelte at han ville trække sig fra bestyrelsen. Det samme gjorde Carsten Meldgård. Thorkild Vejen meddelte at han overvejede det samme.

De tidligere værftarbejdere som lavede arbejdet vedrørende projekterne i foreningen havde udtrykt ønske om at få 2 medlemmer i bestyrelsen. Dette besluttedes.

Det besluttedes at der skulle indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.
Det besluttedes også at gå i gang med at skaffe medlemmer.

Referent Ib bjørn Poulsen.