Sejltur til Hirsholmene

Torsdag d. 7. sep. kl. 11.00 sejlede VHS medlemmer med ledsagere, i alt ca. 40 personer til Hirsholmene.
Det var W. Klitgaard og Anna Bang der sejlede for os.
Vejret var fint, dog var der nogle der mente at der var lidt buler på vandet, men det var vist i småtingsafdelingen.
Da vi ankom til Holmen skulle Anna Bang fortøje uden på W. Klitgaard, dette lykkedes da også, efter lidt hjælp af den lokale slæbebåd.

Da dette var klaret var der mad til alle, vi fik skipperlabskovs, og det var noget der smagte, en øl og en dram gjorde bestemt ikke tingene ringere.
Godt mætte og tilfredse var der rundvisning ved Erik S. Christensen og Lars Hammer fra Bangsbo museum, og vi var da nogle stykker der lærte meget mere om Hirsholmenes historie.
Efter nogle dejlige timer, gik turen atter mod Frederikshavn, og da var vejret blevet endnu bedre, så vi var en flok glade mennesker der sagde tak for i dag, men da var klokken også blevet ca. 17.00.
Denne tur har vi talt om at lave som en aftentur næste år.

EFTERLYSNING

Da vi er ved at restaurere den gamle lodsbåd Gnisten, mangler vi skibstømrere, som vil give os en hjælpende hånd med restaurereingen, eller bare komme og give gode råd, så alle der vil hjælpe til, ved hvad de skal gribe og gøre i.

Vi har fået penge fra Skibsbevaringsfonden, så vi har finansieringen til materialer på plads.

Kontakt Bent Hansen på tlf. 98 42 97 30 / 25 54 85 40

Åbent hus på beddingen

Lørdag den 20. maj 2006, kl. 10.00 – 16.00.
på Frederikshavn Bedding, Langerak 70.

Der vil være forskellige aktiviteter, for eksempel:
– Dykning i container med prøvedykning.
– Åbent skib på “Fie” og sejlads med joller.
– Havnerundfart hver time med “W. Klitgaard”.
– Der arbejdes på lodsbåden “Gnisten”.
– Der arbejdes ved essen og med stoksaven.
– Maritim udstilling.

Der vil kunne købes grillpølser, sandwich, kaffe, is, øl, vand m.m.m.
Desuden spiller FDF’s orkester, Pedal Ove og Hansens Trio + 1, og der bliver udstillet både malerier og træarbejde.

Bag “Åbent Hus” arrangementet står de fem institutioner der udgør
MARITIM HISTORISK FORENING:
– Bangsbo Museum og Arkiv
– Den selvejende institution W. Klitgaard
– Frederikshavn Søkreds
– Frederikshavn Sportsdykker Klub
– Værft Historisk selskab.

Vi har købt et skibsværft

nyheder_oversigt_0006_01Vi har sammen med Bangsbo Museum og W. Klitgaard, FDF Søkreds Frederikshavn og Frederikshavn Sportsdykker klub købt Frederikshavn Bedding og Skibsværft.

Overtagelsen er 1 juli, så vi er allerede rykket ind. Ja vi har endda allerede holdt et åben hus arrangement med en dejlig masse mennesker der mødte op for at se hvad det var vi havde kastet os ud i.

nyheder_oversigt_0006_02Købet har kunnet lade sig gøre fordi vi fra JL Fondet har fået et beløb på 500.000 kr. som et afdragsfrit og rentefrit lån. Sparnord har i første omgang lagt det resterende beløb ud, så vi skylder begge institutioner megen tak for deres indsats, uden dem kan sådan noget som det vi er i gang med ikke lade sig gøre.

 

nyheder_oversigt_0006_03Hvad fremtiden byder efter alt hvad der er sket, er svært at sige, men nu har vi nogle muligheder som hvis vi udnytter dem godt, kan blive til meget stor glæde for Værft Historisk selskab og alle de aktiviteter som vi laver.
Vores samarbejdspartnere har samme indstilling og vi er ved at være klar med rammerne for aktiviteterne på beddingen.

Der er allerede et bådelaug med et ældre træskib der har ønsket at være medlem, de er fra Sæby og ansøgning behandler bestyrelsen for øjeblikket.

nyheder_oversigt_0006_04Formanden for bestyrelsen er Ib Bjørn Poulsen fra Værft Historisk selskab.
Den nye forening vi er med i hedder Maritim Historisk Forening. Vores kontingent til denne forening er 10.000 kr. om året. Men så har vi også nogle faciliteter som er fremragende.

Åbent hus ved udstillingen “Skibe og lodser”

I weekenden den 21. og 22. maj 2005 vil der i Jyllandsgade nr. 8 være en åben udstilling, dels om skibsbygning gennem tiderne og dels om Lodsvæsenet koncentreret omkring Frederikshavn.

Søndag den 22. maj er af Kulturministeren blevet udpeget til Historiens dag, og vores udstilling, der laves i samarbejde med Bangsbo Museum & Arkiv er en af de udpegede aktiviteter, som man bør besøge på denne dag.

Det økonomiske grundlag for udstillingen er, at Værft Historisk selskab af Kulturnetværket i Frederikshavn har fået Kulturbolden med tilhørende 15.000 kr.

Alle er velkomne – vi har åbent både lørdag og søndag fra kl. 10 til 16.

Status på Gnisten

Renoveringen er i gang

I august 2004 fik vi “Gnisten” flyttet indendørs i Jyllandsgade. For at udføre renoveringen var VHS helt naturlig nødt til at søge økonomisk hjælp fra forskellig side, da vi ikke selv havde økonomien til at løfte sådan en opgave.

nyheder_oversigt_0004_01Mandag den 30. august 2004 kl. 16.00 var vi sat stævne i Jyllandsgade. Områdedirektør Ole Vejling fra Spar Nord Bank ønskede ved selvsyn at besigtige “Gnisten”, og det forstår man jo udmærket. Selvfølgelig skal man se hvad det hele drejer sig om, inden man spenderer nogle penge.

Det må jo siges at være alle tiders, så venner – nu må fingrene ud af det lille lysebrune og så komme i gang med arbejdet – ikk`. Til stede var foruden Ole Vejling også Torben Erikstrup, Ib Bjørn Poulsen, Leif Schmidt, Vagn Randrup, Kim Larsen fra Aktivhuset og mig sagde hunden.

nyheder_oversigt_0004_02Mandag den 27. september 2004 mødtes vi igen i Jyllandsgade. “Gnisten” skulle løftes så vognen kunne fjernes, så Leif kontakter Ib for at få fat på Vagn Randrup og Kurt Sørensen. Disse skal komme med et bud på afstivning og opklodsning. Kølen skal fjernes og en ny monteres, da vi er nødt til at sikre os mod at skibet vælter.
Apropos vælter – så var der damen der var på sin første sørejse – selvfølgelig blev det også uvejr, så hun henvendte sig til skibets kaptajn med disse ord – nu vælter vi vel ikke? – hvortil kaptajnen svarede – bare rolig lille dame – et skib vælter ikke, det kæntrer – hvortil damen svarede – åh gud ske lov.

Nå det var et lille sidespring – tilbage til arbejdet, vognen er fjernet og det nederste bor i begge sider også, kølen er blottet.

Torsdag den 30. september 2004 kl. 15.00 var vi igen tilsagt til møde i Jyllandsgade. Arbejdsmarkedsudvalget ville komme på besøg, for med egne øjne at se hvad projekt “Gnisten” egentlig er for noget. Ib Bjørn Poulsen orienterede forsamlingen om hvad det hele drejer sig om.
Undertegnedes opfattelse var nok at de kvindelige gæster udviste den største interesse for, hvad der skulle foregå. Måske havde de mandlige gæster gjort sig nogle tanker om “Gnisten”, for den ser da godt nok noget medtaget ud.

Torsdag den 28. oktober 2004 kl. 10.15 var der igen møde i Jyllandsgade. Grunde til dette møde var at områdedirektør Ole Vejling fra Spar Nord Bank ville overrække foreningen en check på kroner 45.000 til et fremdrivningsanlæg – i daglig tale en motor – til “Gnisten”. Dette foregik så ved en lille højtidelighed agten for skibet.

Som den ældste i forsamlingen modtog Vagn Randrup checken på foreningens vegne, – men, men, men Vagn fik ikke lov til at beholde den ret længe, før Ib lagde sine klamme pølser på den. Ja sådan kan det gå, det der kommer let går også let.

Seancen blev overværet af gamle dokbisser, folk fra Jyllandsgade samt folk fra pressen, så kan vi jo håbe at dette vil skabe lidt mere interesse om værftshistorisk selskab, men så sandelig også om projekt “Gnisten”.

I skrivende stund får jeg at vide at Lauritzen Fondet har bevilget os – VHS – kroner 45.000 til træ og sejl og det vil vi da gerne sige tak for – det luner gevaldigt.

nyheder_oversigt_0004_04Tirsdag den 16. november 2004 blev der lavet beslag til støtte af “Gnisten”. Beslagene blev forbundet med husets stålspær, så om nødvendig kan den hænge i disse. Det skal dog også nævnes at der blev monteret fire styk træstøtter, så den skulle være sikret både i hoved og -, ja I ved godt hvad jeg mener.

 

nyheder_oversigt_0004_05Den gamle køl er blevet fjernet og tirsdag den 14. december 2004 – det er snart jul drenge – er Erling Jørgensen, Knud Erik Andersen og Bent Børge Hansen ved at bearbejde den nye køl. Der skal skæres en rende på hver side, hvor man skal have klædningen sat fast, men det vil nok føre for vidt at forklare dette, det skal ses.

Der skal for øvrigt laves et åbent hus arrangement, men hvornår står lidt hen i det uvisse.

nyheder_oversigt_0004_09Tirsdag den 04. januar 2005 er den nye køl placeret – med kølklodser under.

 

 

nyheder_oversigt_0004_07Onsdag den 12. januar 2005 er den gamle forstævn blevet fjernet og en ny er under forarbejdning. Vagn har været i gang med at lave en skabelon.

 

 

nyheder_oversigt_0004_08Tirsdag den 18. januar 2005 var Vagn, Knud Erik, Bent Børge og Jørgen i gang med den nye forstævn, den var opmærket og skulle nu transporteres ind til Ole Graugård, der er savfører i dette forum, der blev også ydet assistance af nogle af husets brugere med at bære træet.
Stævnen blev udskåret og transporteret til videre forarbejdning. Stævnen skulle være smallere fortil, så der forestod en del arbejde med høvlen.

Bent Børge og Jørgen var i gang med en skabelon af kurven på agterstævnen og Knud Erik var i gang med at lave en ny bundstok midtskibs, så vi kan konstatere at det går fremad – men langsomt – men gør det noget?

nyheder_oversigt_0004_09Tirsdag den 25. januar 2005, – vi er tæt på nutiden og i Jyllandsgade er man stadig i gang med forstævnen, – der måles, snakkes og høvles, et flot stykke arbejde og da stævnen så bliver placeret på sin rigtige plads, ja så kommer den rigtig til ære og værdighed sammen med den nye køl – ja det ligner allerede et helt nyt skib – det ser sgu rigtig godt ud.

 

nyheder_oversigt_0004_10I modsatte ende – altså agter – er Bent Børge, Jørgen og Ib ved at demontere den gamle agterstævn. Der var vist nok mere arbejde i den end først antaget. Dårligt træ og en del gennemgående bolte samt gutternes fravær fra brugen af den store hammer, må vist siges at være en af årsagerne hertil, men efter lidt øvelse med hammeren, kom stævnen af. Bjørnen mod køl og agterstævn blev efter lidt bryderier også fjernet.

Så gutter – nu er der lavet plads til en ny agterstævn.

Nb. Hvordan brugen af den store hammer begyndte, vil jeg afholde mig fra at beskrive, så jeg standser fortællingen her – der skulle jo også gerne være noget at skrive om senere.

Det er efterhånden snart seks år siden, der sidst er skrevet status på hjemmesiden. Der er i de mellemliggende år jo selvfølgelig sket en del med Gnisten. Den er jo flyttet fra Jyllandsgade og ned på Beddingen.

Der er også sket en del udskiftninger af de folk, der er beskæftiget med renoveringen af den gamle lodsbåd. Undertegnede kom til den 24. januar 2008, desforuden har Knud Erik Andersen, (Bent Børge Hansen i lange perioder), der har været med i mange år, ydet en stor indsats, sammen med Ole Lilleøre og Niels Olesen.

Bro- og maskinsjakket har også hjulpet til når der skulle bruges en ekstra hånd til opplankning mv.

Da undertegnede kom til var kølplanken monteret og der var gang i montering af forstærkninger på de gamle spanter. Derefter monteredes de øverste planker, hvorefter dæk og kahyt skulle fjernes. Her ventede en kedelig overraskelse, da det viste sig at nogle af dæksbjælkerne var gennemrådne, hele dækskonstruktionen faldt sammen, da kahytssiderne blev fjernet. Der er også sket en del udskiftninger af de folk, der er beskæftiget med renoveringen af den gamle lodsbåd. Undertegnede kom til den 24. januar 2008, desforuden har Knud Erik Andersen, (Bent Børge Hansen i lange perioder), der har været med i mange år, ydet en stor indsats, sammen med Ole Lilleøre og Niels Olesen.

Der er efterfølgende monteret ny bjælkevæger og bjælker. Der er også sket en del udskiftninger af de folk, der er beskæftiget med renoveringen af den gamle lodsbåd. Undertegnede kom til den 24. januar 2008, desforuden har Knud Erik Andersen, (Bent Børge Hansen i lange perioder), der har været med i mange år, ydet en stor indsats, sammen med Ole Lilleøre og Niels Olesen.

Da vi var færdige med monteringen af bjælkerne og også de langsgående bjælker, der skulle støtte kahyt og styrehus, kom Skibsbevaringsfonden, der stadigvæk er involveret i renoveringen, op og beså byggeriet. Den store lysning til kahyt og styrehus ville Skibsbevaringsfonden ikke kendes ved, mente den hørte til “lystbådsudgaven”. Så der skulle monteres to ekstra dæksbjælker, bl.a. for at gøre fordækket større, da masten oprindelig har været placeret næsten midtskibs i båden. Der er også sket en del udskiftninger af de folk, der er beskæftiget med renoveringen af den gamle lodsbåd. Undertegnede kom til den 24. januar 2008, desforuden har Knud Erik Andersen, (Bent Børge Hansen i lange perioder), der har været med i mange år, ydet en stor indsats, sammen med Ole Lilleøre og Niels Olesen.

De ekstra bjælker er nu monteret og Skibsbevaringsfonden har lavet et par tegninger, der bygger på de gamle billeder af Gnisten, således der nu findes arbejdstegninger, der kan bruges til noget, selv om Skibsbevaringsfonden og byggesjakket ikke altid er helt enige i alle detaljer.

Opplankningen af skroget er færdig og så venter knæ, skandæk, dæksplanker, kahyt og styrehus mv.

Et større projekt er kalfatringen af skroget, der så småt er startet op.

Der er boret hul i agterstævnen til stævnrøret, der efterfølgende er monteret.

Motorinstallationen er også så småt gået i gang efter mange genvordigheder med motoren, bl.a. var skrueakselen alt for kort. Disse problemer skulle der efterhånden være styr på, men historien om den genstridige motor er der nok nogen der er bedre til at berette om.

Der går jo nok et par år endnu, inden den gamle lodsbåd kan forvente at få vand under kølen, men arbejdet er spændende og udfordrende, så man kunne ønske der kunne komme flere interesserede hænder i gang med projektet, selv om det er et ulønnet arbejde.

Senest er vi blevet bevilget godt 16.800 kr. fra Skibsbevaringsfonden, men med den tilføjelse, at vi nok ikke kunne forvente mere økonomisk støtte inden for en overskuelig fremtid.

Pengene er brugt til indkøb af egeplanker til lønning, kahyt, styrehus, lugekarm, dæksfisk mv.

Derudover har vi indkøbt værk og beg som VHS selv måtte betale. Indkøbene er foretaget hos Kurt Sørensen, Ålbæk Skibsværft.

Gnisten anno 2014

Jeg havde en lille forventning om at Gnisten skulle en tur i sit rette element i slutningen af efteråret 2013. Sådan kom det dog ikke til at gå af mange årsager. En af årsagerne var den alvorlige faldulykke som overgik vores gamle snedker Knud Erik Andersen. Det var en oplevelse man godt kunne være foruden. (Det var Knud Erik og mig der var på ”arbejde” hin formiddag i slutningen af september 2013). Ud over Knud Eriks skader, medførte ulykken også, at Arbejdstilsynet nedlagde arbejdsforbud på Gnisten indtil båden var sikret mod faldulykker, specielt skulle der opsættes gelænder hele vejen rundt.

Kurt Hansen fik fremskaffet, det krævede gelænder og efter et par uger var arbejdet i gang igen. Skibstømrer Jørgen Olesen med forskellige hjælpere er ved at montere lodslønning og nu begynder det at ligne noget. Når lodslønningen er færdigmonteret, slebet og lakeret og diverse beslag monteret, regner jeg med, at vi fjerner stilladset, således vi kan få båden sat på bådvognen.

Ole Lilleøre og Jørgen er ved at montere dielseltanken og går derefter i gang med at færdigmontere motoren med de fittings, der nu engang skal bruges.

Jeg selv sammen med Erik Markman og Poul er ved at have færdigmonteret en lille forkahyt. Det næste er nedlægning af dørk og opsætning af sidebeklædning i halvstyrehuset. Der skal også laves dørk i maskinrummet. Elarbejde bliver der også en del af, der skal laves.

Håber Gnisten kan køres ud af telthallen ved det maritime stumpemarked lørdag den 26. april 2014 til fremvisning.

Hvis der ikke er for meget der driller, kunne der være håb om at Gnisten kunne komme en tur i sit rette element en gang i løbet af maj 2014. Der vil stadigvæk være meget monteringsarbejde efter søsætningen. Vedrørene økonomien, skal det bemærkes at Lodsforeningens jubilæumsfond har betænkt os med 10.000 kr.

Et bidrag vi takker meget for.

Til sidst en tak til Erik Markman, Niels Olsen, Ole Lilleøre, Jørgen Olesen og ikke mindst vores nye medlemmer Vagn, Poul og Jørgen, der yder en god indsats selv i kulde og snestorm. Til sidst, men ikke mindst et ønske om god bedring og tak for indsatsen til Knud Erik Andersen, der efter at være kommet over faldulykken har fået andre helbredsproblemer.

Andre der har givet en hånd med takkes også for indsatsen. Beddingen den 8. februar 2014. Skibstømrer Frank Mørch

Nu renoveres Gnisten

Det er vel omkring 3 år siden VHS blev opstartet, så det er vel på tide at give en lille orientering om, hvad der foregår og vil foregå.

Fra opstarten var det meningen at udgive en bog om værftet fra starten i 1870 og til lukningen med udgangen af 1999. Derefter har vi fået oprettet en hjemmeside, så vores medlemmer samt sponsorer kan se hvad pengene bliver brugt til, det har man da en rimelig ret til at vide. Vi har bare et problem, vi kan ikke få tekster og billeder hurtigt nok på hjemmesiden på grund af manglende erfaring på dette punkt.

Vi har et projekt – “Gnisten” – kørende, det går i store træk ud på at få båden til at sejle igen. Dette ser nu ud til ville lykkes i samarbejde med en flok unge mennesker fra Aktivhuset, samt sponsorer af træ til skibet.

Herved kunne de unge mennesker måske lære lidt om de forskellige håndværk og samarbejde i al almindelighed på en arbejdsplads, ja hvem ved, måske ligefrem prøve at tage en uddannelse indenfor det maritime.

I forbindelse med renoveringen af “Gnisten” vil der blive holdt nogle åbent hus arrangementer, så alle kan komme og se hvad der foregår, men mere herom senere.

VHS agter også at udgive et medlemsblad, det første er tænkt udgivet november 2004.

På vegne af VHS – næstformand Bent Jensen – skibsbygger emeritus.

Selskabets hjemmeside har fået et ny design

I går aftes torsdag den 12. juni 2003 præsenterede Værftshistorisk Selskab sin ny-designede hjemmeside.

Gennem de sidste par måneder har tre datanomstuderende Anette Iversen, Kirsten Kokholm og Linda Rath herset med de gamle dokbisser, for at lære dem at lave en hjemmeside.

Det har været hårdt, siger Bent Jensen. Lige så hårdt som dengang jeg lærte at bygge skibe på Teknisk skole.

Når vi selv skal sige det. Så synes vi den nye hjemmeside ikke er så ringe endda. Vi bliver nok aldrig færdig med siden. Den skal nærmest opfattes som en levende bog, hvor det vi finder ud af om værftet, om byen, om skibsbygning, om skibene og om værktøjet bliver tilføjet efterhånden som vi bliver klogere.

Dansk skibsbygning har været en af hovedhjørnestenene indenfor Dansk industri. I dag er skibsbygningsbranchen kun en skygge af sig selv. Et enkelt af de store gamle nybygningsværft er tilbage. De fleste andre er lukket.

Også i Frederikshavn har skibsbygning gennem mere end 130 år været fundamentet for byen og dens udvikling. I dag er der kun tre værfter tilbage kommunen. To træskibsværfter og et stålskibsværft. Fra at være en industri med tusindvis af arbejdspladser, kan medarbejderne i dag tælles i få hundrede.

Vi vil gerne dvæle lidt ved denne historie, som fortæller så meget om skibe, håndværk, traditioner. Ikke fordi vi vil genopleve historien, men fordi vi mener vi har noget at være stolte af. Noget der peger frem i udviklingen af Frederikshavn. Vi skal være stolte over det vore forældre, bedsteforældre og oldeforældre har fremstillet, og som har gjort det muligt for os at vokse op i en tryg tilværelse.

Vi kan ikke leve af at renovere gamle skibe, men vi kan lære af det. Vi kan ikke leve af et værftsmuseum, men vi kan lære af det.

Hjælp os med at tage de gamle traditioner, det gamle håndværk og de gamle skibe med ind i fremtiden.

Gnisten flyttes

Siden Værft Historisk selskab startede i oktober måned år 2000 er der foregået mange ting. Det var fra begyndelsen meningen at udgive en bog om værftet og dets folk, men ligesom Riget fattes penge, er det samme tilfældet hos os. Senere er det så blevet til at vi vil prøve at lægge historien ud på Internettet, en temaudsendelse i TV har også været på tale, så nu må vi se hvad det hele ender med.

nyheder_oversigt_0001_01Men så i år 2002 sker der noget, vi bliver stillet i udsigt at vi kan overtage “Gnisten” – byens gamle lodsbåd – til renovering, det lyder da spændende. “Gnisten” ligger på en mark på Bækvej lidt nord for byen. Vi er da nødt til at bevæge os derud for at se på “vidunderet”, men sikke da et syn som hun ligger der, afpillet og forfalden – med gamle minkfarme som naboer. Et sørgeligt syn tænker de fleste, men det skal nu prøves, om vi ikke igen kan få den ud på bølgen den blå. “Gnisten” blev for øvrigt bygget i 1924-25 på Chr. Nielsens værft her i byen.

nyheder_oversigt_0001_02Skibsbevaringsfonden har sagt god for “Gnisten” som et bevaringsværdigt skib og er også parat med en økonomisk håndsrækning. Men allerførst skal vi have “Gnisten” fjernet fra marken og placeret på Danyards tidligere uddannelses afdeling på havnen. Her skal skibet tørre og senere ses nærmere efter i sømmene, inden en renovering kan komme på tale, men vi regner da alle med at “Gnisten” vender tilbage.

nyheder_oversigt_0001_03En modbydelig råkold fredag formiddag sidst i januar mødtes vi på Bækvej for at se “vidunderet”. “Er I nu sikre på at det er “Gnisten”, kan den overhovedet repareres, tror I ikke det ville være billigere at bygge en ny?”, var nogle af kommentarerne mens vi valsede rundt på marken. Med skibets originale tegninger og et foto fra de stolte dage blev man enige – det var det rigtige skib.

nyheder_oversigt_0001_04Men for at kunne håndtere skibet må vi have en vogn at placere det på, så vi får fat i en gammel undervogn som så skal bygges om, og det går gutterne i gang med. Ændring af vognen begynder på netværket, men af forskellige grunde bliver den flyttet over på “Iscon Stål”. Her foretages den videre ændring af vognen. Der er nogle der “koger” stumper af og andre der “limer” nye på – stor aktivitet.
På vognen skal der laves en afstivning – eller en vugge om man vil – til at placere “Gnisten” i. Samtidig kan man også nemmere flytte hele molevitten.

nyheder_oversigt_0001_05I maj måned 2002 skal det så ske – “Gnisten” skal flyttes til havnen og placeres på vognen. Tidligere mester Leif Schmidt har allieret sig med Ørskovs kran samt vognmand Frederik Jensen. “Gnisten” løftes fra marken og placeres på lastbilen – og – ja, selvfølgelig holdt vi i vejen for nogen – hvem mon – ja det var såmænd nogle golfspillere, der skulle længere frem af vejen for at udøve deres hobby. Det pudsige er, at de gerne render rundt det meste af en dag for at slå løs på en lille hvid kugle, men at lade bilen stå og så gå de få skridt til banen og så hente bilen senere – niksen biksen.

nyheder_oversigt_0001_06Men nok om golfspillere – af sted til havnen – hu hej hvor det går. “Gnisten” løftes af lastbilen og placeres på sin nye vogn – alle er glade, for nu er der ølpause. Herefter skubbes “Gnisten” ud i den ene side af pladsen, nu skal den tørre lidt.

 

nyheder_oversigt_0001_07I juni måned flyttes “Gnisten” til “Iscon stål”, hvor vi indtil videre kan have den stående. Efter at skibet er tørret kan man rigtig se hvor medtaget den er. For- og agterstævn er helt kaput, kølen har det heller ikke for godt, og en stor del af klædningsplankerne skal også udskiftes.

 

nyheder_oversigt_0001_08Hos “Iscon stål” fik vi også lejlighed til at se vores “gamle” mester i arbejde, han var såmænd i gang med at højtryksrense “Gnistens” bund, det så rigtig godt ud.