Besøg på Gølbåden d. 1/10 2015

Den 1. oktober 2015 er der besøg på Gølbåden.

 

 

 

Gøl Bådens Træskibslaug.

Foreningen “GØL BÅDENs TRÆSKIBSLAUG”

Foreningen “Gøl Bådens Træskibslaug” Blev stiftet den 26. april 2012 på Gjøl Kro. En initiativsgruppe på 5-6 mand havde forinden arbejdet ihærdigt på at få reddet “GØL BÅDEN” fra skrotning og transporteret hjem til Gjøl.

Formålet med foreningen er at restaurere båden og få den ført tilbage så den fremstår omtrent som da den blev bygget i 1908.

—————————————————————————————————————————————————————–

Turen til Gjøl d. 1 oktober 2015, med afgang fra beddingen kl. 09.00.

Det bliver Nilles Busser som transporterer os til Gjøl.

Vi bliver vist rundt af Jesper Jensen, og et par af hans medarbejdere.

Vi spiser vores medbragte smørrebrød i deres kantine, og vender efterfølgende snuden hjemad.

Vi forventer, at være hjemme senest kl. 16.

Prisen er 125 kr. pr person incl. Mad.

Tilmelding og betaling til Finn Larsen (tlf. 23983987) senest d. 17 september.

 

På bestyrelsens vejne.

Frank Mørch/ Thorkild Carlsen

 

Se mere på www.goelbaaden.dk/

 

 

i282600889553897944._szw1280h1280_

Frederikshavner rødspætter og Skagen kuller

Foredrag og sang med Nordjyllands Kystmuseum

I den grå hal på beddingen vil museumsinspektør og arkivar Erik S. Christensen holde foredrag om fiskeri og fiskeriets udvikling gennem tiden. Udgangspunktet er de to markante fiskeribyer Skagen og Frederikshavn.
Foredraget suppleres af Kystmuseets maritime mandskor Gasterne, som vil synge et udvalg af viser og sange med fokus på hav og søfart, tjære og tovværk.

Træskibsværfter i Frederikshavn blev fra 1870’erne teknologisk førende i udviklingen af nye typer fiskefartøjer, der fuldstændig ændrede det danske fiskerierhverv fra det kystnære fiskeri i små åbne sejlførende både til store motoriserede fiskefartøjer, der allerede før århundredeskiftet kunne tage på fiskeri i Nordsøen og Nordatlanten.
En vigtig dimension var samarbejde med byens øvrige industri, især Frederikshavn Jernstøberi og Maskinfabrik om motorudviklingen. Fra omkring 1910 var værftsindustrien i Frederikshavn igen i front med byggeri af de første stålfisketrawlere. Konkurrencen med både danske og udenlandske værfter spidsede dog til, men frem til 1950’erne lykkedes det Frederikshavn Værft at bygge avancerede ståltrawlere, der blev eksporteret til lande som eksempelvis Spanien og Frankrig. Siden fulgte nogle færøske trawlere, men med den norsk rejetrawler JAN MAYEN i 1988 var det uigenkaldeligt slut med Frederikshavns tid som værftsby for fiskefartøjer.
I dag er det Skagen som har førertrøjen på, både når det gælder nybygninger til fiskeri, mængden af landet fisk og forarbejdning af fisk i et trængt marked.

Onsdag d.13.08.
Arrangementet starter kl. 19.30-21.30, og der er gratis adgang.
Sted: Frederikshavn bedding, Langerak 70,9900 Frederikshavn

Tur til Hobro værft

Torsdag den 22 maj 2014 kl. 8:30 drog 36 glade gutter samt 7 medlemmer fra metal seniorer i Skagen på bustur til Hobro værft. Efter lidt besvær med bussen, som vi kørte i, ankom vi med lidt forsinkelse til værftet.

På værftet var Peter Leth, som ejer værftet, i gang med at hive en slæbebåd fra Hadsund på land. Værftet har nok gang i større byggeaktivitet, end vi har på Frederikshavn bedding.
Vi fik en rundvisning og en fortælling om værftet og dets historie. En interessant fortælling. Der er store planer på tegnebrættet angående Værftet og havnen.

Fra Hobro gik turen tilbage mod Aalborg, hvor vi spiste buffetmad på restaurant Cacablanca, der var masser af mad at vælge imellem.

Efter alle havde fået fyldt maven, gik turen videre til Aalborg marinemuseum hvor vi havde ca. halvanden time til at gå rundt på egen hånd og se på alt det maritime. Vi var så heldige at et af vores medlemmer, der har sejlet med ubåden “Springeren” som er udstillet, kunne fortælle lidt om hvordan det føles at være neddykket i sådan et rør i 11 døgn i træk.

Efter rundgangen på museet var de gamle ben ved at være trætte. Alle var enige om at det havde været en god tur, og vi var klar til hjemturen, hvor vi ankom til Frederikshavn bedding kl.ca.17:00.

Kurt Hansen

Dore anno 2014

Sommeren 2013 var året, hvor DORE igen fik vand under kølen efter flere år på land.

Hun er i de sidste par år blevet malet og lakeret,- og der er foretaget flere reparationer.

Det er jo en gammel Spidsgatter fra 1934,- så der var et par hovedspanter midtskibs, som blev udskiftet. Hele ledningsnettet er blevet fornyet,- og der er monteret ny hovedtavle. Der er ligeledes blevet opsat tre nye lamper i kahytten og i forpeaken, som stammer fra en skrottet U-båd. Det skal dog ikke tages som udslag i, at den var ved at synke for os kort efter søsætningen. Der er kommet nyt batteri, og automatisk lænsepumpe, så det tekniske skulle være i orden.

Vi valgte ikke at montere masten i år,- for vi ville gerne se, hvor lang tid det ville tage for at blive tæt, efter så mange år på land.

Den var meget utæt, og vi havde 2 dykpumper kørende,- og prøvede at tætne den ved at smide savsmuld ned under vandlinien. Det hjalp lidt, og efter 14 dage så det rimeligt ud.

Vi havde startet motoren på land, og det gik fint. Efter de 14 dage var vi ude at sejle, og det gik fint til vi havde passeret Ørkovs flydedok, så satte motoren ud. Og vi slæbte os hen til skrotkajen. Vi troede,at der ikke var mere diesel på,- men det var der, og efter pejlingen startede vi igen uden problemer, og satte kursen mod hjemkajen.

Næste gang vi skulle ud at sejle kunne vi ikke starte,- og det viste sig at starteren var stået af. Vi har heldigvis god bistand af vores elektriker Erik Pedersen, som også har monteret og installeret alt det elektriske. Det var en større omgang for, at komme ind til starteren, hvor vi måtte adskille en del af motoren, men med Erik`s hjælp lykkedes det, og han ordnede starteren, som havde fået vand.

Vi har efterfølgende været ude at sejle flere gange,- men vi stoler ikke på moteren, for når den bliver varm, går den ned i omdrejninger, så vi sniger os rundt langs kajerne, så vi altid kan komme i land. Vi har spurgt motoreksperten Finn, men han har ikke noget svar på vores problemer.

Nu er den på land igen,- og vi er i gang med at sætte fire nye hjælpespanter i som er rådne. Ved agterstævnen ud for skruen er der et par ”bord” som skal trækkes ind igen, og de dygtige skibstømrer fra Gnisten har lovet at hjælpe os med, at kalfatre de steder, hvor det er nødvendigt.-

Vores største problem nu er motoren, som vi pt. ikke stoler på.

Jo, der er altid noget at lave ved så gammel en dame.

Thorkild Carlsen/onsdagsholdet

Minigolf på Hedebo Camping

Torsdag den 26. maj 2011 kl. 9.30 er der minigolf på
Hedebo Camping i Sæby.
Mødested: Campingpladsen kl. 9.30.
Der vil være et deltagergebyr på 20 kr. pr. person.

Tilmelding senest torsdag den 5. maj til
Knud Erik Andersen, tlf. 21 22 05 32.

Rundvisning på Forsyningen

Torsdag den 12. maj 2011 kl. 9.30 er der rundvisning på
Forsyningen, Knivholtvej 15, Frederikshavn.
Mødested: Forsyningen kl. 9.30.
Der vil være et deltagergebyr på 20 kr. pr. person.

Tilmelding senest torsdag den 5. maj til
Tage Jakobsen, tlf. 41 15 43 05.

Bruno Müller fortæller

Torsdag den 7. april 2011 kl. 9.30 er der foredrag med minedykker Bruno Müller i Beddingens mødelokale.

Tilmelding senest torsdag den 31. marts til
Henning Pedersen, tlf. 98 42 60 22.

Knud Erik Hørby

Torsdag den 31. marts 2011 kl. 9.30 er der foredrag med kriminalbetjent Knud Erik Hørby i Beddingens mødelokale.

Tilmelding nødvendig – senest den 24. marts til
Finn Larsen, tlf. 23 98 39 87.

Foredrag om renoveringen af LOA

Torsdag den 28. januar 2010 kommer Herluf Stærk Christensen med foredrag og billeder fra renoveringen af det gode skib LOA.

Det foregår i Metalhuset, Håndværkervej, Frederikshavn, og starter med kaffe og rundstykker kl. 9.30.

Tilmelding nødvendig – senest den 21. januar til
Bent Hansen, tlf. 25 54 85 40.

Besøg på Frederikshavn Isstadion

Torsdag den 25. februar 2010 er der besøg på isstadion.
Der er guide med, så man kan stille spørgsmål undervejs.
Tag en ven eller nabo med – de må selvfølgelig gerne melde sig
ind i VHs.

Vi mødes på parkeringspladsen foran isstadion kl. 8.30.

Tilmelding nødvendig – senest den 18. februar til
Bo Davidsson, tlf. 23 23 32 54.