Arvid Jacobsen holdt musikalt foredrag d. 10 sept. 2020

Arvid Jacobsen,- kendes som kørelærer,- musiker, udgiver af vejrudsigter mm.

Han fortalte om sin tid på Læsø, hvor han er født og opvokset, indtil familien flyttede til Hirtsholmen, hvor hans far blev fyrpasser og fartøjsfører af postbåden. Arvid havde en del billeder med både fra Læsø og Hirtsholmen og her var han i en periode eneste elev i klassen. Han fortalte levende om øerne og folkene med anekdoter, og indimellem med egne musikalske sange.

Arvid er en gudsbenådet fortæller, og vi havde en rigtig hyggelig formiddag, hvor spørgelysten også var stor, og vi sang lystigt med på hans sange.

TC

Ny beklædning på vestgavlen!

Så er vi startet op på udskiftningen af træbeklædningen på gavlen.- Træskeletet ser ikke så dårligt ud. Der er lidt som skal skiftes, men det bliver taget løbende. Det er meningen at sternbrædder og udhængsbrædder også skiftes. Vinduerne skiftes men dørene er i så god stand, ad de i første omgang bliver malet. Alle brædderne til beklædningen er malet en gang, og de nederste brædder udskiftes først i hele bredden, og derefter dem til kip, hvor der skal bruges højt stillads.

 

TC

Julefrokost hos VHS 2012

Lidt om den videre renovering af bundgarnsjollen.

Lidt om den videre renovering af bundgarnsjollen.

Der er blevet lavet skabeloner af nederste bordrang og plankerne udsavet og tilpasset spundingen.
Den nederste bordrang er ved at være på plads, dog ikke uden problemer, da bordene har en facon, der gør at de skal bukkes og vrides 90 grader, næsten flad bund midt på og lodret ved enderne, plus de buer kraftigt ved enderne. Selv om bordene har været mættet med hydraulikolie for at smidiggøre dem og har været forbukket i en længere periode, har monteringen drillet en del. Der har været brugt mange skruetvinger og træstøtter for at få bordene ind på plads. Bordene monteret med rustfrie skruer. Anden bordrang er nok heller ikke let at montere og skal også forbukkes, også på grund af faconen, men her kan vi bruge skruetvinger ved de fleste spanter plus vi ikke har en spunding at tage højde for. Ved det nederste bord har det været besværlig at få det rette tryk på skruetvingerne, da de tre sidste spanter er ”løst” monteret, det vil sige monteret efter opklædningen af skibet uden at være monteret på køl/stævn. Når vi kommer videre op i opklædningen skulle vi kunne dampe bordene for at smidiggøre dem, grunden til, at de nederste bord ikke bliver dampet, er at vi i nogen tilfælde har siddet og bakset med en skruetvinge i en halv time, og i givet fald vil dampningen blive afkølet, og så bliver træet hårdt, så er det ikke til megen hjælp at bruge svedekisten.
Vedrørende materialer til opklædningen har vi i heldigste fald til fem range i hver side, der er tolv range i hver side. Så på et tidspunkt skal vi have skaffet pine/fyrtræesplanker. Kan penge skaffes ved sponsorat? Eller kan vi få fremskaffet materialer på anden vis?

Beddingen
Medio marts 2020
Frank Mørch

Besøg på Hytek Marine Solutions d. 27 februar 2020.

Besøg på Hytek Marine Solutions d. 27 februar 2020.
Malene Steener fra Hytek bød de 35 VHS velkommen, hvorefter vi gik over i Hysafe hallen, som er 500 m2, hvor de arbejder med glasfiber. Her repareres primært redningsbåde, men også private både. De er autoriseret til at certificere 1 – og 5 års lovpligtige eftersyn af redningsbåde af GRP og aluminium. Der laves også forårs,- og vinterklargøring af bådene. Er der motorproblemer er det også her det bliver udført.
Er der skibe, som skal have nye kraner er det også gennem Hysafe.
CRALOG er en uddannelses afdeling, hvor de i samarbejde med Martec uddanner virksomhedernes relevante personer til, at kunne udføre de lovpligtige eftersyn på kraner og redningsbåde. Der afholdes ca. 6 – 8 kurser om året,- og på årsbasis bliver det 60 – 70 personer fra mange forskellige lande. CRALOG har til dato uddannet over 300 folk.
Hytek i Sindal som er den virksomhed det hele startede med,- og er produktionsstedet, hvor også den største del af medarbejderstaben på ca. 65 arbejder er, men der er også værksted her i Frederikshavn..
Her udføres reparation af alt fra kraner,- redningsmateriel,- traktorer,- mejetærskere og entreprenørmaskiner,- samt alt inden for hydraulik. De laver også de lovpligtige eftersyn på både kraner og redningsbåde,- samt det udstyr der hører dertil. De er også certificeret til at udføre 5 års eftersyn på kraner.
Det var en spændende virksomhed, og vi takker Malene for en flot fremvisning, og orientering.
TC

VHS – Bustur til Fyn.

Den 10 oktober kl. 06,  drog 22 forventningsfulde VHS`r på bustur til Fyn, med 3 arrangementer foran os. Der var sørget for kaffe rundstykker og basser, samt en lille skarp til halsen.

Første stop var Lillebælt – Værftet i Middelfart, der er mere end 150 år gammelt. Vi havde kendskab til værftet gennem Jens Glindvad fra Kolding, som er medlem af VHS, og har sommerhus ved Sæby, og derfor ofte er hos os. Han er medlem af Smakkelauget, som er dem, der udfører  det praktiske arbejde, på de mange småbåde som de har i hallen og udendørs fra september til maj. Vi blev modtaget af formanden for værftets venneforening Asger Frederiksen, som fortalte om værftet, og deres organisatoriske opbygning, og økonomi, – og den er meget forskellig fra vores. – Det er venneforeningen, som hovedsalig sørger for det økonomiske grundlag for værftet. I sommerperioden er den store hal rømmet,- og så er der et væld af kulturelle arrangementer, samt åbent værft, hvor turister,- og andet godtfolk er velkommen til at kigge ind i de smukke, forholdsvis nye træbygninger, hvor bjælkekontruktioner er lavet efter gamle håndværkstraditioner. Noget af værftet er udlejet til en professionel bådbygger, hvor der er 3 beskæftiget.

Der blev arbejdet på 5-6 både + det løse, og der blev godt nok arbejdet intenst på mange forskellige bådtyper, og der var en fin maskinpark samt lagerbygning. Flotte både som medlemmerne kunne låne i sommerperioden og sejle i.

Der er et Marsvine observatorium på pladsen, med en lytte mikrofon ude i Lillebælt.

Et meget fint arrangement, som vi skylder dem stor tak for,- og vi inviterede dem selvfølgelig til genvisit hos os.

Efter frokosten på værftet gik turen til TV-2 i Odense – “Kvægtorvet”. Med rundvisning og foredrag af 3 unge vidende piger. Vi så både studier og teknikrum, som der var mange af. Der var kulisser i studierne, som snyder os, i de ofte simple rum, med meget teknik. Der er rigtig meget, som skal forberedes op til en udsendelse,- og der er en præcision på sekunder, når de går i luften. Vi fik en snak med en af de kendte i nyhedsstudiet,- og ellers var det et superfint besøg.

Vi overnattede og spiste i Middelfart, – og der var vin ad libitum,( ikke noget dårligt mærke). Fint hotel og dejlig mad.

Turen hjemad gik over Brabrand, Hvor Jørgen Jørgensen`s søn arbejder på DAFA som producerer pakninger i alle mulige afskygninger i skum, gummi og plast, samt lyddæmpning og mellemlæg til vindmøller,- og skumindlæg til kufferter, som bliver fræset eller lacer skåret ud. Pålægning af pakning med robot. En meget interessant virksomhed på 170 ansatte,- og er en del af AVK kocernen, hvor vi besøgte fabrikken i Sæby.- En stor tak til Jørgen`s søn og virksomheden.

Vi havde en fantastisk tur, – og en tak til alle, som gjorde turen til en rigtig god oplevelse.

Thorkild C.

 

Besøg på AVK – Tooling i Sæby d. 20/3 2019

Vi var på et meget interessant besøg på AVK- Tooling i Sæby d. 20/3, hvor direktør Anders Jensen,- som er gammel værftsmand,- fortalte om virksomheden og koncernen, og lidt om sit eget arbejdsliv. Erling Davidsen tog over, og viste rundt i den teknologiske maskinvirksomhed, med maskincentre og robotter,  som er en nødvendighed, for at kunne konkurrere. De er en ren underleverandør virksomhed, og  leverer en stor del til Volvo og Vindmølleindustrien. De  beskæftiger ca. 80 medarbejdere, og koncernen ca 3000 medarbejdere, og har aktiviteter over hele verden.

TC

Frederikshavns 200 års købstadsjubilæum på Værftet den 21.-23. september 2018

Frederikshavn 200 års jubilæum på Beddingen 21. – 23. september 2018. Kort vidio.

https://www.youtube.com/watch?v=YFUqAFHR1EU

Gnisten på arbejde

 

Søndag den 24. juni 2018 var Gnisten kommet på arbejde. Beddingen skulle have afleveret det ramslag vi havde lånt af Frederikshavn Marina. Vi brugte jo ramslaget til at banke stålpælene på plads ved flydebroerne sammen med andre MHF folk. Det havde trukket noget ud med afleveringen, da viren til “hammeren” var ved at briste. Der skulle derfor monteres en ny specialvire, som  Benny Christensen fik monteret inden han gik på ferie, han rettede også et par andre ting på flåden, således ramslaget var klar til brug på Marinaen når flåden var leveret tilbage. Vejrliget drillede lidt i tiden forud for afleveringen, da vi kom ind i en blæsende periode. Men lørdag den 24. juni var der blevet lovet stille vejr og sammen med skibsassistenterne Henning Pedersen og Jens Sund plus Villy Skov, som vi normalt kender fra W. Klitgaard. Villy har været med i pælesjakket i Marinaen og ved en del om slæbeteknikken og flådens placering i Marinaen. Sejlturen forløb uden problemer i fint vejr, selv om det ikke gik hurtigt og den gamle 24 HK Volvo var på arbejde. Efter aftale var der en mand i Marinaen til at tage imod os, da flåden skulle placeres ved nordmolen og der ingen bro er på stedet, hvilket gør at adgangsforholdene ikke er optimale for folk der er over den første ungdom. Vi takkede for lånet på MHF’s vegne og fik lovning på at vi kunne genlåne flåden, hvis vi fik brug for den igen på et tidspunkt.

Torsdag den 28. juni 2018

Frank Mørch