Minigolf på Hedebo Camping 24-5-23

Minigolf turneringen på Hedebo Camping d. 24 maj 2023, var som sædvanlig en rigtig god dag med høj solskin, og godt humør.

Knud Erik havde dækket op på 1 salen med udsigt ud over Kattegat, og der blev serveret kaffe og morgenbrød, og en lille en til at dulme nerverne inden start.

Vi blev delt op i 5 grupper, og der var som sædvanlig præmie til puljevinder og en trøstpræmie.

Puljevindere blev:

Jens Hummel,- Leif Schmidt, – Bo Davidsen, – Thorkild Carlsen, – Erik Rønnest.

Trøst præmie til:

Flemming Schou, – Lasse Bouet, – Knøsen, – Poul Nielsen, – Jens Sund, –

Tak til Knud Erik,- og alle deltagerne!

VHS inviterer på Bustur til Industrimuseet i Horsens.

Torsdag d. 8 juni 2023.

VHS inviterer på Bustur til Industrimuseet i Horsens.

Torsdag d. 8 juni 2023.

Vi starter fra Beddingen kl. 07.00.

Der bliver serveret morgenbrød i bussen,- og måske en lille en.

Der er rundvisning på museet kl. 10, hvor de starter nogle af motorerne op. Derefter rundvisning i de mange museumsrum.

Det er et Industrimuseum, med Tekstilfabrik, Motor samling,- Trykkeri,- Træsko fremstilling,- Bank,- Skolestue og meget mere!

Der er 2 boliger en fra 1955 og en fra 1975, – så der er meget nostalgi!

Efter museumsbesøget spiser vi på Korning Kro.

Vi forventer at være hjemme mellem kl. 17 og 18.

Prisen for alt dette er 250 kr, som betales ved tilmelding, som er senest d. 1 juni til Finn Larsen.

Pbv. Jørn og Thorkild.

Referat Generalforsamling i værft historisk selskab den 23 Marts 2023

Torsdag den 23. marts 2023 kl. 12.00.

Vi begyndte mødet med at holde 1 minuts stilhed, for at mindes Kurt Hansen, som døde den 12. december, 2022. Kurt Hansen var med til vores julefrokost den 08. december, og da var der ikke noget at mærke på Kurt.

Efter mindestunden, foreslog Thorkild Carlsen Henning Pedersen til dirigent, hvilket Henning sagde ja til. Henning oplæste dagsordenen, og gav  derefter ordet til næstformand Thorkild Carlsen, som læste beretningen for det forløbne år. Efter Thorkilds beretning, blev der afstemning om den, og den blev godkendt. Efter beretningen, gav Henning ordet til den nye kasserer, Erik Rønnest, som oplæste det første regnskab i hans job som kasserer. Efter afgivelse af regnskabet, redegjorde Erik for budgettet for det nye år. Regnskab og budget , blev ved afstemning godkendt. Så var vi nået frem til valgene, og det var hurtigt overstået, idet næsten alle valg var genvalg. Orla Rasmussen blev valgt til revisor, og Finn Bergmann blev valgt til revisorsupleant. Da der ikke var nogle indkomne forslag, takkede Henning Pedersen for god ro og orden, og så gik vi over til næste punkt, som var spisning. Maden bestod af Skipperlabskovs,med alt tilbehør, samt en gratis øl til hver.

Alt ialt en rigtig god generalforsamling, med god stemning og snak.

Tage Jacobsen, sekretær.

Bestyrelsens Beretning for 2022 Generalforsamling i VHS den 23 Marts 2023

Bestyrelsens beretning for 2022.

Vi har desværre haft et dødsfald, idet Kurt Hansen døde pludselig d. 12 december. Det var uvirkeligt, idet mange af os, var sammen med Kurt til julefrokosten d. 8 december. – Jeg vil bede jer om at rejse jer, og holde 1 minuts stilhed. Ære være Kurt`s minde.

2022 var det Corona frie år

Der er sket meget i det forgangne år. Der er fremstillet og monteret nye plove på beddingsvognene. Der fremstillet og monteret 2 nye vinduespartier i Maskinværkstedsbygningen.

Der er etableret en ny el shop, så elektrikerne kan have alt deres grej, og mulighed for at reparere de mange el ting , som de får ind.

Der er lavet ny LED belysning og installation i Maskinværkstedet og ny HPFI relæ.

Der er lavet et kæmpearbejde på Nordbeddingen, Hvor Kurt Hansen og Poul Bjørnager, har lagt rigtig mange timer, efter haveriet, og der er lavet nyt hydrauliksystem af Hytek.

Dore`har aldrig sejlet så meget som i 2022, selv om det måske ikke siger så meget.

Det går støt fremad med Bundgarnsjollen,-og svedekisten har været i brug.

Vi har fået 3 nye medlemmer på arbejdsholdet tirsdag ,Leif, Allan, og Finn, 2 elektrikere og en tømrer.

Vi havde en velbesøgt Generalforsamling d. 24 marts, som forløb planmæssigt.

Vi har haft et spændende foredrag med Hans Munk 7 april. Vi fik rejsen fra naturhavnen i 1500 tallet, til det vi har nu, hvor Hans havde fulgt bygningen af den nye havneudvidelse tæt på.

Der var den traditionelle Minigolf på Hedebo d. 19 maj, med 25 tilmeldte og alle med godt humør.

Så havde vi en bustur til Struer d. 2 juni, hvor vi besøgte Nordvestjysk Fjorkultur, som er på Unescos Verdensarvs liste for klinkbyggede både. De har 15 klinkbyggede både, som de løbende har fået doneret, og gjort fint i stand, og bliver sejlet med om sommeren. Det bemærkelsesværdige er, at der er ingen af dem som er udlært skibstømrer, og det er imponerende, hvad de har udrettet med de både.

Der var en hyggelig sommerafslutning d. 16 juni i den grå hal.

Der var bustur til Håndværkerhuset i Aalborg d. 28 september

Som har til huse i et stort bindingsværkshus fra 1625. Der er 5 forskellige

aktive værksteder, som drives af pensionerede håndværkere.

Så har der været de traditionelle Mandespisning og juleafslutning.

Vi har på en ekstraordinær generalforsamling d. 24 november, fået valgt en ny kasserer idet Henning mente det var tiden,- og vi er glade for at Erik Rønnest ville træde til, og han har gjort det rigtig godt.- Der skal lyde en stor tak Til Henning, som har udført et kæmpe arbejde i mange år.- og han har været god til at holde på pengene, hvilket i kan se, når vi kommer til regnskabet.

Vi har en god økonomi, og der er planer om flere arrangementer frem til sommerferien. – Hjertestarter kursus,- Minigolf,- Tur til Industrimuseet i Horsens mm.

Der skal lyde en stor tak til bestyrelsen, og de mange medlemmer, som laver et kæmpe arbejde for at vi har det så godt i VHS, og får lavet så meget arbejde hernede til gavn for alle brugerne.

Indkaldelse til Generalforsamling i værft Historisk selskab torsdag den 24. marts 2022 kl. 11.00, Beddingen, Langerak 70.

Generalforsamling Værft Historisk Selskab

Beddingen, Langerak 70

Torsdag den 24. marts 2022 kl. 11.00

Tilmelding vedr. generalforsamling 22644076

Dagsorden:

  1. Dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab
  4. Budget for 2022, fastsættelse af kontingent.
  5. Indkommende forslag. evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde inden 14 dage før generalforsamlingen.
  6. Valg formand. Jørn Larsen
  7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt suppleant. På valg Leif Smidt – Frank Mørch – Finn Larsen. suppleant: Jørgen Jørgensen.
  8. Valg af revisor: På valg Kurt Hansen. suppleant: Orla Rasmussen
  9. Eventuelt. Bestyrelsen

Kontingent betales inden den 20. marts 2022.

Bestyrelsen vil være vært ved et mindre traktement.

Nødvendig med tilmelding til generalforsamlingen.

Bustur til Bunkermuseum Hanstholm og Testcenter Østerild d. 7 okt. 2021

Vi var 30 friske seniorer fra VHS, som drog på bustur med retning mod Bunkermuset Hanstholm, og Testcentret i Østerild d. 7 okt. Der var købt rundstykker og kage og medbragt kaffe, som vi fik på vejen op i bussen. Flemming delte velvilligt ud af Doktor Nielsen, som Jørgen Jørgensen havde sponseret. Det er altid betrykkende med en doktor på turen. Flemming er den tjenende ånd, når vi er på tur, så tak for det.

Jimmy Munk Larsen var vores rundviser på bunkermuset, som er Nordeuropas største befæstningsanlæg fra 2 verdenskrig. Det består bla. af en museumsbunker på hele 2500 m2, hvor flere af rummene er ført tilbage til deres oprindelige udseende, så man kan se , hvordan soldaterne levede. der er ligeledes spændende særudstillinger.

Bunkervæggene er mange steder 3,5 m tykke, så det er næsten umuligt at fjerne dem. Da de blev bygget var der op til 250 danskere beskæftiget, men det var ikke noget, som man snakkede om, og efter krigen forsøgte man at skjule det med jord og beplantning. Soldaterne havde svært ved, at få tiden til at gå, så flere af dem melde sig frivilligt til tjeneste på Østfronten.  De 6 store kanonstillinger med 37 cm projektiler og 300 g krudt, kunne skyde op til 55 km, så man kunne beskyde skibe til Norge. Derudover var der udlagt mængder af miner omkring bunkerne og til havs. dem på land blev tyskerne tvunget til, at fjerne efter krigen. Der går rygter om, at kanonerne aldrig har skudt, men de grundige tyskere efterlod dokumenter, hvor der er træningsskudt 6 gange, og hver gang blev blev befolkningen orienteret, så de kunne åbne vinduer og døre, for ellers vil de blive blæst ud. Vi så også Olsen – Bandens granater og skinner, hvor der forsat køres med besøgende.

Så var der dømt frokost på Vigsø Feriecenter med en stor Dansk Bøf med tilbehør, og en enkelt øl, samt en fantastisk udsigt mod fjorden.

Derefter stod der Testcenter Østerild, og de 3 steder lå heldigvis tæt på hinanden. Christian Grant var en fremragende rundviser og historiefortæller. Vi fik meget grøn snak, og det var faktisk Tvind skolerne, som satte gang i hele vindmølle industrien, med deres nytænkte mølle. Efter Christians opfattelse skal man placere langt flere landbaserede møller, idet omkostningerne er væsentlig mindre end til havs, hvor man er meget afhængig af vejr og vind, ved opstillinger og reparationer. Det er hans opfattelse, at vi her i nordeuropa skal satse på Vind, og i syden og afrika på solenergi, hvor der er så rigeligt af den. Som et kuriosum blev der sprængt en Fransk mølle ned kort tid efter vi havde forladt den,- og det blev senere vist på TV.

Alt i alt en rigtig god tur, som vi stadig kan snakke om!

Thorkild

Dødsfald. – Vores mangeårige aktive medlem Bent Børge Hansen, tabte kampen til kræften i går aftes d. 21 juli 2021. – Ære være Bent`s minde. Thorkild Carlsen (Næstformand)

Nyt fælles Motorfundament!

Det skrider godt fremad, med fremstillingen af det fælles motorfundament til småmotorerne. Der er foreløbig fastgjort 3 motorer, og flere er på vej.

Det er meningen, at vi skal kunne køre med motorerne, når vi har åbent hus mm.

 

TC

Vestgavlen er snart færdig!

Det skrider godt fremad med vestgavlen på den øverste sektion. Vinduer og dør er monteret, så nu mangler der beklædningen, som der er startet på. Der skal også monteres nye sternbrædder og underbeklædning.

Vi har været nødt til at leje et professionelt stillads til en billig penge. I vores alder skal vi være forsigtige, når vi bevæger os i højderne.

Det kommer til, at præsentere sig godt, når det bliver færdigt, men det kniber lidt med, at få brugte fliser til foran gavlen.

TC

Så har der igen været afholdt Minigolf på Hedebo Camping!

Torsdag d. 27 maj blev den årlige Minigolf turnering afviklet, med 27 tilmeldte, men der var 3, som måtte melde afbud.

Der var som sædvanlig højt humør, både ved morgenbordet, og under spillet, hvor smådrillerierne kom frem, især når kuglen røg i vandgraven, eller for mange slag. Jørgen Jørgensen havde af bitter erfaring, taget en kesse med til at samle bolden op med. Der bliver også længere og længere ned for hvert år!

Stor tak til Bodil og Knud Erik for et godt arrangement.

Vi blev delt i 6 hold, og der var som sidste år en vinder- og en trøst præmie til hvert hold.

Vinder præmier gik til: Erik Pedersen,-Kurt Thomsen,- Jørgen Jørgensen,- Knøsen,- Poul Nielsen,- Erik Rønnest

Trøstpræmier: Leif Schmidt,- Henning Pedersen,-Jørgen Olesen,- Frank Mørch,- Erling Christensen,- Thorkild Carlsen

Tak for en god dyst!

Thorkild