Indkaldelse til Generalforsamling i værft Historisk selskab torsdag den 24. marts 2022 kl. 11.00, Beddingen, Langerak 70.

Generalforsamling Værft Historisk Selskab

Beddingen, Langerak 70

Torsdag den 24. marts 2022 kl. 11.00

Tilmelding vedr. generalforsamling 22644076

Dagsorden:

  1. Dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab
  4. Budget for 2022, fastsættelse af kontingent.
  5. Indkommende forslag. evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde inden 14 dage før generalforsamlingen.
  6. Valg formand. Jørn Larsen
  7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt suppleant. På valg Leif Smidt – Frank Mørch – Finn Larsen. suppleant: Jørgen Jørgensen.
  8. Valg af revisor: På valg Kurt Hansen. suppleant: Orla Rasmussen
  9. Eventuelt. Bestyrelsen

Kontingent betales inden den 20. marts 2022.

Bestyrelsen vil være vært ved et mindre traktement.

Nødvendig med tilmelding til generalforsamlingen.