Generalforsamling 25. marts 2010

I Metalhuset

Dagsorden jævnfør vedtægterne

1. Valg af dirigent:
Valgt blev Henning Pedersen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamling var varslet i henhold til vedtægterne.

2. Formandens beretning.
Da formanden havde forfald aflagde Næstformanden Kurt Hansen bestyrelsens beretning.
Næstformanden kunne berette, at det havde været et travlt år med mange aktiviteter på beddingen.
Tirsdagsholdet var blevet færdig med at reparere broen, og onsdagsholdet havde malet broen. Tømmerbygningen er blevet malet, der er blevet skiftet og kittet vinduer, og der er sat andre vinduer og en ny dør i kontorbygningen ud til terrassen.
Det skrider godt fremad med Gnisten, der har i perioder været arbejdet to dage om ugen på Gnisten.
Historieskrivning er kommet i faste rammer, og mødelokalet er blevet pyntet op med signalflag.
Af arrangementer har der været vandretur med Bo Storm ved Nymølle Bæk. Vi har i samarbejde med Bo Storm renoveret helligkilden i Katsig bakker, og som tak for vel udført arbejde sluttede vi af med en sildemad med tilbehør. Vi har også været på besøg i Minibyen i Sæby.

Starten efter sommerferien var vi på Hirsholmene, der var god vind den dag.
En planlagt fisketur blev grundet for dårlig tilslutning aflyst. Vi har set smalfilm fra det gamle Frederikshavn. Den planlagte reception ved VHs’ 10 års jubilæum måtte aflyses grundet snevejr. Der har været besøg af Herluf Christensen, som fortalte om arbejdet med LOA.
I øjeblikket er vi i fuld gang med at reparere den grå hal, og toiletbygningen er under renovering.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

3. Regnskabet blev fremlagt af kasserer Henning Pedersen, det balancerede med 25.510,56 kr.
Saldo 6.561,34 pr. 31 december 2009.
Efter revisoren havde anbefalet regnskabet, blev det enstemmigt vedtaget.

4. Budget.
Budgettet med uændret kontingent blev vedtaget.

5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af formand.
Torben Erikstrup blev genvalgt.

7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
Valgt blev Leif Schmidt, Frank Mørck, Cai Møller , nyvalgt Finn Larsen.
Suppleant blev Ole Lilleøre.

8. Valg af revisor og suppleant.
Lasse Bouet blev valgt.
Suppleant blev Orla Rasmussen.

9. Eventuelt.
Bruno Müller fortalte om Fies fremtid.

Referent Tage Jakobsen – Dirigent Henning Pedersen.