Frederikshavner rødspætter og Skagen kuller

Foredrag og sang med Nordjyllands Kystmuseum

I den grå hal på beddingen vil museumsinspektør og arkivar Erik S. Christensen holde foredrag om fiskeri og fiskeriets udvikling gennem tiden. Udgangspunktet er de to markante fiskeribyer Skagen og Frederikshavn.
Foredraget suppleres af Kystmuseets maritime mandskor Gasterne, som vil synge et udvalg af viser og sange med fokus på hav og søfart, tjære og tovværk.

Træskibsværfter i Frederikshavn blev fra 1870’erne teknologisk førende i udviklingen af nye typer fiskefartøjer, der fuldstændig ændrede det danske fiskerierhverv fra det kystnære fiskeri i små åbne sejlførende både til store motoriserede fiskefartøjer, der allerede før århundredeskiftet kunne tage på fiskeri i Nordsøen og Nordatlanten.
En vigtig dimension var samarbejde med byens øvrige industri, især Frederikshavn Jernstøberi og Maskinfabrik om motorudviklingen. Fra omkring 1910 var værftsindustrien i Frederikshavn igen i front med byggeri af de første stålfisketrawlere. Konkurrencen med både danske og udenlandske værfter spidsede dog til, men frem til 1950’erne lykkedes det Frederikshavn Værft at bygge avancerede ståltrawlere, der blev eksporteret til lande som eksempelvis Spanien og Frankrig. Siden fulgte nogle færøske trawlere, men med den norsk rejetrawler JAN MAYEN i 1988 var det uigenkaldeligt slut med Frederikshavns tid som værftsby for fiskefartøjer.
I dag er det Skagen som har førertrøjen på, både når det gælder nybygninger til fiskeri, mængden af landet fisk og forarbejdning af fisk i et trængt marked.

Onsdag d.13.08.
Arrangementet starter kl. 19.30-21.30, og der er gratis adgang.
Sted: Frederikshavn bedding, Langerak 70,9900 Frederikshavn